Pan

2019

Pan . Guden for natur, guden for det ville. Hvor har han blitt av? Hvor har kraften og viljen i storsamfunnet, for klimaendring og for en klode som har rom for kommende generasjoner, tatt veien? I en kraftig manifestering, har ungdom på tvers av landegrensene vekket Pan. Med hans kraft og temperament, står de på barikadene for endring. De unge strekker ut sine hender, krever et samarbeid – krever at politikere og de voksne generasjonene tar ansvar for alvoret vi står i.

Verdsatt

2015

Kropp. Vi bor alle i hver vår kropp, vi beveger oss i verden og relaterer oss til hverandre fra hvert vårt ståsted. En fysisk kropp, som vi ikke kan velge bort. I kulturen har kroppen oppgaver utover hva den fysisk bidrar med, den er med på å skape mening i kommunikasjon - til oss selv og til andre. Kroppen som forteller, bærer kulturens normer og grenser. Den forteller historier, det kan være om skam og styrke, rangplassering eller grad av velstand.

Light // lett

2018

Lett // light utforsker relasjonen mellom det kompliserte og det enkle, på ulikt vis – både psykologisk, metaforisk, fysisk som i relatert til vekt - og teknisk, forstått som kontrasten mellom et ferdig uttrykk i et arbeid og den enorme innsatsen og kompliserte prosessen som ligger bak . Her ligger spenningen, et kontinuum mellom vanskelig og lett, mellom lys og mørke.

Spiky beauties

2015

Arbeider til en undervannsinspirert utsmykning.

til salgs

2011

Mennesker er en salgsvare. Vi kan kjøpes og selges. Selv i dag. Selv her. Slaveriet har vært vanlig i de fleste kjente sivilisasjoner. I dag blir slaveriet betraktet som en historisk fase. Jeg portretterer mennesket til salgs, i en moderne kontekst.