Verdsatt

2015
Kropp. Vi bor alle i hver vår kropp, vi beveger oss i verden og relaterer oss til hverandre fra hvert vårt ståsted. En fysisk kropp, som vi ikke kan velge bort. I kulturen har kroppen oppgaver utover hva den fysisk bidrar med, den er med på å skape mening i kommunikasjon - til oss selv og til andre. Kroppen som forteller, bærer kulturens normer og grenser. Den forteller historier, det kan være om skam og styrke, rangplassering eller grad av velstand.

Spiky beauties

2015
Arbeider til en undervannsinspirert utsmykning.

til salgs

2011
Mennesker er en salgsvare. Vi kan kjøpes og selges. Selv i dag. Selv her. Slaveriet har vært vanlig i de fleste kjente sivilisasjoner. I dag blir slaveriet betraktet som en historisk fase. Jeg portretterer mennesket til salgs, i en moderne kontekst.