Wasteland

2022

Serie Wasteland kobler mange ulike elementer sammen. Jeg skaper et samspill mellom personlige refleksjoner og barndomsminner, interiør og natur, industri og bondekultur. Jeg har latt seg inspirere av et besøk hjem til Belarus i 2019. Jeg fant bestemorens hus i den lille landsbyen der mine forfedre bodde i århundrer, og der jeg har tilbragt store deler av minbarndom. Huset bar synlige preg av å ha stått tomt i 15 år, med spindelvev, knuste vinduer og tegn på gjentatte innbrudd. Gårdsdriften er lagt død, og med det også kunnskapen rundt. I lys av politiske spenninger er det i tillegg stadig vanskeligere for meg å fysisk vende tilbake. Sammen med mitt hjemland forvandles også en del av min sjel til en ødemark, og jeg føler nødvendigheten av å gjenoppdyrke minnenes gjengrodde marker; å berike min identitets forsømte landskap med nye avlinger. Dette prosjektet tematiserer indre konflikter og motstridende følelser i forhold til eksterne situasjoner. Ved å fusjonere nye og gamle objekter, ønsker jeg å konstruere en ny identitet. Wasteland tilbyr en nærmere titt på spor av bondekulturens materielle kulturarv. Verkene reflekterer over følgene av å miste kontakt med en gang dype røtter, både på enkeltmennesket og kollektivet. 

Metanoia

2018
In the project - “Metanoia” , - Gorohova turns to the subject of migration, to notions of otherness and foreignness, and the obstacles to being fully understood in an adopted place. Based on her own experience as an immigrant, Gorohova illustrates the complex process of adaptating to a new environment and changing habits, while revealing the challenges that an unfamiliar society imposes on an individual. Metanoia is an Ancient Greek word (μετάνοια) meaning "changing one's mind", in psychology it is the process of experiencing a psychotic "breakdown" and subsequent positive psychological re-building or "healing".

Immersion

2017

Installation "Immersion" is a reflection on the theme of the triumph of femininity - motherhood.
Immersion in neutral outer space, interplanetary zone, waiting room. Euphoria and self-oblivion.

Boxers

2016

Fight for white

2016

Sometimes my work ends up having slightly political connotations. As for example the project –performance "Fight forWhite" where I literally struggle with the power embodied in the image of brutal men, made of clay and standing on high pedestals.I am originally from Belarus. Belarus means White Russia, the country that is notorious for its policy of dictatorships. White in my work symbolizes personal liberation, but this is also a metaphorical struggle with material and form.