Grip stool

2022

Plank dining chair

2022

Stick coat rack

2022

Stick Coat Stand

2022

Stick bench

2022

Skave

2021
Skave er ein serie med oppbevaringsboksar i eik. Overflatene er inspirert av element frå arkitekturen på vestlandet - bølgeblikk, stein og vestlandskledningen. Boksane tilbyr ein stad for å oppbevare gjenstander av personleg verdi. Design: Njål Thunold Hatteberg, Taran Neckelmann & Ayla Gürsoy (YTRE) Produsert av: Fram Oslo
Frå Håndverk+ x Fram Oslo, sep. 2021.

Skyv

2019
Skyv er ei knaggrekke utført i ulike tresortar. Det intuitive designet inviterer brukaren til å skyve knakkane på den veggfesta profilen. På denne måten kan ein velje plassering av og tal på knaggar etter behov. Storleik: 40cm og 60cm

Vri

2020
Vri er eit fleksibelt sittemøbel i eik og kork. Ved å vri på sete vil ein endre sittehøgda og møbelet kan dermed fylle ulike behov.

Join Around

2018