Herbaratorium

2018
Mona Strand dyrker fram hvert hodeplagg slik en gartner pleier og dyrker fram sine eksotiske planter, hvor den langsomme prosessen er sentral for å komme fram til hver enkelt art. Prosjektet er en del av ‘slow fashion’ bevegelsen, langsomme klær, som er kritisk til bruk og kast samfunnet, i motsetning til ‘fast fashion’. Hun utvikler hodebekledninger som sjeldne arter hvor hvert menneske kan fremheve sin unike identitet. Siden hennes store installasjon ‘Veksthus’ på Kunstindustrimuseet ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i 2014, har Mona Strand videreutviklet sine hodeskulpturer innen dette konseptet. Hodeplaggene er visuelle og tekstile undersøkelser i et grenseland av klær, tekstil, skulpturelle former og bærbare skulpturer. De er som sjeldne arter dyrket fram i et ‘herbaratorium’. Hodebekledningene er skapt i et tekstilt laboratorium i flytende overganger mellom naturlige og syntetiske materialer; silkeorgansa, viskose, fargebad, stivelser, tørkeprosesser, fløyel, wire, organiske planter, fiskeskinn, tørkede arter, silkebånd, blomsterteip, vokset tråd, kvister og kunstige planter. Disse er presset og omformet til et herbarium av tekstile former, som er stanset, preget, rullet, klippet, børstet, raspet, og slik modellert på nytt. Mona Strand viser på denne måten en ny bruk av gamle håndverksteknikker fra modistfaget. Utstillingen er en installasjon som viser både prosess og hodebekledninger. 'Herbaratorium' åpnet i Kunsthåndverkerne i Kongengs gate lørdag 5. mai kl 13. Åpning ved Wenche Lyche. Musikalsk innslag ved Kjersti Rydsaa. Installasjon gjort i samarbeid med Marianne Pedersen som også har vært samtalepartner underveis. Latinske titler på verk utviklet i samarbeid med Ingrid Holm Finseth. Tittel 'Herbaratorium' utviklet i samarbeid med Atle Wehn Hegnes. Takk også til inspirator Ove Harder Finseth. Utstillingens varighet: 5. mai - 3. juni.

Herbaratorium

Stamen Pendere (støvbærer hengende).

Argentus marinus (sølvfarget hav)

Herbaratorium

Herbaratorium

Herbaratorium

Herbaratorium, Plumosa cinera vintage (med fjær blek grå)

Herbaratorium

Herbaratorium

Herbaratorium

Herbaratorium

Herbaratorium

Impatiens eximia (kortvarig utvalgt)

 

Herbaratorium

Herbaratorium

Herbaratorium

Herbaratorium

Herbaratorium

Herbaratorium

Protection Aquarium

2017
Tekstil skulptur på kropp og hode, performance-samarbeid med musiker Kjersti Rydsaa og danser Maria Lothe, fotograf Håkon Hoseth, film av Lucas Fæhn.

Hooked

2014
Hooked: Jeg jobber med filt som hovedmateriale i mine skulpturale objekter. I dette prosjektet jobber jeg med elementer som i utgangspunktet ikke har noen tydelig forbindelse. Mekaniske deler fra gamle redskap for verbal kommunikasjon – telefonen - og ullfilter opprinnelig ment som hodeplagg. Tingenes intensjoner er flyttet på gjennom små elementer som beveger seg fra et brukssted til et annet, og fra en tid til en annen. Disse elementene blir utviklet mer symbolsk til “redskap” for nonverbal kommunikasjon.

Hodeskulpturer

2013
I de skulpturelle hodebekledningene utforsker jeg det konseptuelle, det materielle og ulike former. De er visuelle og tekstile undersøkelser i grenselandet mellom tekstiler, formale eksperimenter og organiske skulpturer.

Konkylie, 2005

Skapelsens krone, 2013, Foto Knut Bry.

Dark Waves

2015
I de skulpturelle arbeidene utforsker jeg det konseptuelle, det materielle og ulike former. De er visuelle og tekstile undersøkelser i grenselandet mellom tekstiler, formale eksperimenter og organiske skulpturer.

Curled Leaf

Dark Waves

Museumsintervensjoner, installasjoner

2016
De siste årene har jeg blitt invitert til å lage utstillinger i Sverige hvor hatter har blitt integrert i museumsmiljø. Dette har vært på Livrustkammaren I Stockholm Slott i 2005, Näas Slott 2009, von Echstedska Gården på Värmland Museum2010, på Katrinetorp Landeri i Malmø i 2012, samt i Norge med installasjonen 'Riks' på Telemuseet høsten 2012 og på Telenor Fornebu i 2016. En utstilling på Nasjonalmuseet i samarbeid med seniorkurator Anne Kjellberg i 2014.

Katrinetorp Landeri, 2012

'Veksthus', Kunstindustrimuseet, 2014, Foto: Sandra Aslaksen