spor

2020

Verkene av tre i abstrakte former med innriss (spor) i naturmaterialet speiler menneskes udefinerte eksistens, absorbert av samfunnets krav i kontrast til indre sjeleliv og psykisk helse. Verkene kan også beskrives som en etterklang av øyeblikket i en sinnstilstand. Naturmaterialer som tre underbygger vår eksistens, uten naturen lever ikke jorden. Vi setter dype spor i ved vår eksistens. Dette på lik linje som vår eksistens i vårt samfunn kan setter dype spor i oss. Tematikken er psykisk helse, de spor vi setter og etterlater oss i oss selv og andre.