spor

2020

Verkene av tre i abstrakte former med innriss (spor) i naturmaterialet speiler menneskes udefinerte eksistens, absorbert av samfunnets krav i kontrast til indre sjeleliv og psykisk helse. Verkene kan også beskrives som en etterklang av øyeblikket i en sinnstilstand. Naturmaterialer som tre underbygger vår eksistens, uten naturen lever ikke jorden. Vi setter dype spor i ved vår eksistens. Dette på lik linje som vår eksistens i vårt samfunn kan setter dype spor i oss. Tematikken er psykisk helse, de spor vi setter og etterlater oss i oss selv og andre.

BOK MIA GJERDRUM HELGESEN av Lars Elton / PRESS FORLAG / design Henrik Haugan Snøhetta / Foto Vegard Kleven

2020

Pressemelding

 

Mia Gjerdrum Helgesen

 

 

NORSK KUNSTNER FINNER NYE UTTRYKK

 

Billedkunstneren, skulptøren og grafikeren Mia Gjerdrum Helgesen (f. 1971) har i de senere årene utviklet relieffmaleriet og fordypet seg i tredimensjonale objekter. Relieffmaleriet er en særpreget teknikk som forløste en langvarig søken hos kunstneren etter et riktig uttrykk. Mia lager innriss i naturmaterialer, og teknikken passer som hånd i hanske til hennes kunstneriske temperament.

 

Relieffmaleriet er en kombinasjon av maleri, treskjæring og relieffarbeid, der kunstneren jobber både i og på flaten. I relieffmaleriet møtes de to viktigste utviklingslinjene i Helgesens kunstnerskap: Teknikken forener motsetningen mellom abstraksjon og figurasjon samt ønsket om å formidle et eksistensielt drama.

 

For mange er det å være kunstner en lidenskap for det å skape, noe man ikke kan greie å leve uten. For andre kan det å være kunstner innebære å leve med en konstant uro som stadig driver deg frem til nye utfordringer. Mia Gjerdrum Helgesen er en kunstner som har omskapt livets levde øyeblikk, sykdom og gleder, til bilder som er elsket av et stort publikum. Begrepet «udefinerbar eksistens» har vært en ledetråd gjennom kunstnerskapet. Mia forsøker å arbeide uten «filter», der det eksistensielle dramaet fanges inn gjennom måten hun bearbeider materialene tre, marmor og bronse på: både følsomme og til tider brutale innriss i objekter, som symboliserer de spor vi etterlater hos hverandre, men også den disharmoni vi i stor grad har skapt i naturen omkring oss.

 

Boken presenterer et utvalg av kunsten hun har laget i den nye hybridteknikken. Boken viser også skulptur, maleri, grafikk og tegninger. I bokens essay forteller kunstkritiker Lars Elton historien om en kunstner som har smakt på både utfordringer og suksess. Han forsøker å finne ut hva «udefinerbar eksistens» betyr, samtidig som han forklarer det spesielle ved Mia Gjerdrum Helgesens relieffmalerier.

 

Boken er designet av Henrik Haugan og gjennomfotografert av Vegard Kleven.
 

Lansering på Soli Brug Galleri den 17. oktober 2020.

 

 

For mer informasjon, kontakt

 

Torgeir Husby                                    Thor Arvid Dyrerud

Markedssjef                                         Forlagsredaktør                                              

torgeir@fpress.no                               tad@fpress.no                                                            

+47 480 34 284                                   +47 957 07 868           

Invitasjon Soli Brug 24 OKT

2020

"etterklang" KHAAK 2023

2023

Relieffmaleri oppstod i forlengelsen av Helgesens arbeid med tresnitt. I stedet for å speilvende motivet og sverte trykkplaten for å skape et grafisk avtrykk, jobber hun direkte i treplaten for så å kombinere relieffet med innrissinger og maleri lag på lag, til et originalmaleri på tre.