2015
Dreid, terracotta. Installasjon. fotograf Aliona Pazdniakova