Kjernen

2023

Installasjonen «Kjernen» i Strømsø kirke, Drammen

Installasjonens består av objekter formet i ulike treslag og størrelser i kombinasjon med Strømsø kirkes historiske og hellige rom. «Kjernen» uttrykker en søken innover under lag av merker og arr som livet gir, til sårbarheten i styrken – og styrken i det sårbare.                                                                       

Hver kjerne representerer det sanne og ekte i alle ting, det egentlige, der inne bak skall og tilgjorte fasader.                                                                 

«Kjernen» blir et møte mellom mennesker med hver sin unike livsreise, det visuelle rom, objektene og aktiviteten i rommet. Installasjonen appellerer til kontemplasjon, til samtaler, samhandling og som ramme for kunstnerisk, kirkelig og annen aktivitet som vil kunne forenes med og inspireres av den. 

Strømsøl kirke

Kjernen

2020

The CORE 

An old fallen tree in the Norwegian mountains. Outdoors, with the power of a chainsaw, M B works her way gently into the wood, into the human mind, through the many layers given by years and nature, like our wandering through life, to unveil the vulnerability in strength, the strength in our vulnerability,

to reveal the genuine, the shape of the globe, of the seed, the seed of new life, ­— the core.