KUNSTGUIDE CM7 Bergen

2020

Marianne Berg, Magnhild Øen Nordahl og Grethe Unstad stiller ut i CM7 / Kunstguide sine lokaler i Christian Michelsensgate 7 i Bergen. 6-27 mars 2020.

KOBLINGER

2020

GALLERI GIGA
18 JANUAR -15 FEBRUAR 2020

 

I utstillingen» KOBLINGER» på Galleri GIGA viser jeg nye skulpturer i tre som bøyer, krummer og vrir seg i ulike retninger. Objekter som bøyer seg mot en flate eller danner en forbindelse mellom plan på ulike nivå. Skulpturene tilstreber å være i en form for balanse, enten horisontalt eller vertikalt.

Jeg har over tid arbeidet med organiske skulpturer i kryssfiner, hovedsakelig i bjørk. 
Former som har forsøkt å tilpasse seg de omkringliggende elementer som vegghjørner, hyller og andre arkitektoniske overganger. Jeg ønsker nå å utvide dette rommet, ved å koble ulike materialer som rustent jern, betong og akryl sammen med bearbeidede kryssfinerformer. En kobling mellom flere organiske og geometrisk elementer.

Skulpturene befinner seg på en lang sokkel som kan gi inntrykk av et industrielt samlebånd, der formene beveger seg i ulike retninger. 

Hovedformen i tre er en organisk bøyd form i ubalanse, som trenger mekanisk støtte for å stå stødig. Støtten er en støpt del i betong, stål, eller akryl som ved sammenkobling til hovedformen skaper balanse.

KRAFT. Duoutstilling med Marianne Broch. 25 mai til 5 august 2018

2018

I utstillingen hos KRAFT vil jeg vise nye skulpturer både som enkeltobjekter og serier.
Seriene er repetisjoner av like former,der materialenes ulikheter skaper variasjon og betydning. Formene er abstrakte, men det er mulig å assosiere figurativt. Tvetydighet, men noe som er gjenkjennelig.
Finslig glattpussete mot grovere overflater. Støpte betong- og bronseobjekter og unike trearbeider.
Jeg benytter forskjellige støpematerialer og eksperimenterer med materialer og teksturer. Flere er helt nye for meg, for eksempel bronse og betong. I betongen har jeg eksperimentert med ulike naturlige tilsetninger som knust skjell og marmor.

Foto: Øystein Klakegg

EKKO. Betong

EKKO. Betong

EKKO. Betong

EKKO. Bronse, bjørk, betong, gips/bladsølv, bronse

EKKO. Bronse

EKKO. Bjørk

EKKO. Betong

EKKO. Gips/bladsølv

EKKO. Bronse

EKKO. Bronse

EKKO. Bronse

EKKO. Bjørk. Sokkel; bronse og kryssfiner

EKKO. Bronse

EKKO. Bronse

DVALE. Bronse

DVALE. Bronse

MULTIPLY

2017

HYLLA. På Øverste hylle

HYLLA
I hylle: (besl med hjell)
1. plate beregnet til å legge el. sette noe på. Komme på rett hylle. Legge på hylla - gi opp, avslutte.
2.Avsats, hjell i fjellvegg
II hylle: (norr hylja) innhylle
III hylle: (norr hylla) gi uttrykk for anerkjennelse og beundring overfor noen, hedre.

Samlere; vi fremhever og «stiller ut» yndlingsobjektene våre.
Det kan være enkeltobjekter eller hele samlinger.
Jeg ønsker å lage en utstillingsplattform som både er en selvstendig form, og som kan fremheve det utstilte objektet på en uventet måte. Kanskje inspirere til å plassere utypiske gjenstander på HYLLA.
Hyllene er som korte eller lange springbrett. De kan plasseres alene eller flere sammen.

HYLLA ble laget i forbindelse med utstillingen MULTIPLY:

NK Vest-Norge arrangerer NKs temautstilling for 2017: MULTIPLY – mitt hjem. Utstillingen skal vise arbeider i balansepunktet mellom kunsthåndverk og design, og som passer inn i private hjem. Konseptet er at arbeidene i utstillingen skal være mangfoldiggjort i større eller mindre serier av kunstnerne selv i egne verksteder eller hos andre produsenter. 14 kunsthåndverkere deltar i utstillingen som åpner lørdag 1. april på Hå gamle prestegard utenfor Stavanger og i Møbelgalleriet i Stavanger onsdag 5. april. Utstillingen går videre til KRAFT i Bergen 18 august 2017.

Foto: Øystein Klakegg

PÅ HYLLA

2017

FORSKYVNING

2016

FORSKYVNING er individuelle objekter, som forholder seg til hverandre som en installasjon.
Installasjonen består av grunnformer som FORSKYVES i forhold til hverandre. Formene forskyves i ulike retninger og plan, horisontalt og vertikalt. Retning snus, nye elementer kommer til, verktøyet lager spor i materiale, glatt, ru osv.
«Positive» og «negative» former oppstår ved å sage ut en form av en annen. Disse bearbeides videre til nye kombinasjoner.
Bjørk kryssfiner er gjennomgående materiale, med innslag av glimmer og bladmetall mm.
Objektene er plassert på vegg i et rutenett som kan bygges ut i ulike retninger ut ifra et hjørne.

Foto: Øystein Klakegg

UTEN TITTEL

2016

«UTEN TITTEL» er en tilsynelatende bedagelig, og mulig slapp figur, som har plassert seg på en i sammenligning overdimensjonert høy sokkel.
Begrunnelse for tittelen «uten tittel» er et ønske om at betrakteren kan reflektere fritt ut ifra eget ståsted. Det er også mulig at objektet er fratatt sin tittel.
Det er lange tradisjoner for å plassere betydningsfulle skikkelser på sokler. Sokkelhøyden er vesentlig. Fordi den opphøyde er så storartet kan sokkelens høyde også få et komisk skjær, da vi som betraktere brekker nakken og knapt ser den lille figuren i skyen, med måke på toppen….

Det kan være ulike tolkninger:
1. Formen er på vei ned;
Lei av å stå på sokkel, takker for seg, eller så er dette hvilestillingen når ingen ser det. Står vanligvis i en helt annen positur. Selvsagt på dagtid.
Uansett; formen er ikke langt fra øverste kant, den trygge topplasseringen.
2. Formen er på vei opp;
Dette er faktisk en optimist. Selv om det tilsynelatende kan se ut som en slapp holdning, viser øvre del noe annet. Den har klort seg fast. En muskel.
Høyst sannsynlig vil den kunne dra resten av formen med helt opp. Ikke for å bestige en sokkel, eller være på toppen. Heller en mestringsfølelse, det er mulig!

Innkjøpt på Årsutstillingen 2016 av Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Trondheim.
Foto: Kjell S.Stenmarch til katalogen for Årsutstillingen 2016.

PROSJEKTROMMET CS55

2016

GLØD

2014

NORWEGIAN WOOD

2012

OPTIMISTISK FLYGER

2012

OPTIMISTISK FLYGER er en leken propellform, som kanskje vil utvikle seg til å bli en flygedyktig propell en gang i fremtiden. Stivnet i et utviklingstrinn, men på vei mot en ny mulighet. Den er preget av optimisme, en god porsjon naivitet, og humor som drivkraft. Fargene understreker formenes sinnsstemning og egenart.

Foto: Øystein Klakegg

EN SOM VANDRER

2009

VANDRER. Epoksy