Bre

2018
Arbeidene mine har i det siste dreid rundt natur, og jeg har gått tilbake til naturskildringer og brodert tegninger fra Island. Jeg er opptatt av is og vann og de store forandringen som hender nå i naturen. Det siste året har jeg begynt med store tegninger hvor jeg broderer med selvspunnet tråd i ull. Jeg bruker den nyklippte ulla, blander fargen jeg vil ha, karder og spinner tråden som jeg mangler. Et ganske tidskrevende arbeid, men samtidig liker jeg håndverket og den tiden det tar å komme fram til et resultat Mine arbeider kretser om to hovedfelt – natur og kulturell arv og håndverkstradisjoner. Etter et opphold i Roma så brodert jeg tegninger med utgangspunkt i geometrisk former som har byggd på kirkearkitektur. Naturen i nord er også et omdreiningspunkt som den barske naturen på Island, Svalbard og fastlands Norge. Storheten og stillheten, lyset og klarheten på vann, snø og is er gjennomgående trekk i mitt kunstneriske uttrykk. Eldre håndverkstradisjoner som representerte nærhet mellom verket og håndverkeren, respekt for materialer og naturresurser og det tidskrevende aspektet som inngår i håndlagete arbeider, er grunnleggende konsept i arbeidet.

Kupler, broderte tegninger

2013
Etter et opphold i Roma, har jeg brodert tegninger med utgangspunkt i geometrisk former som bygger på kirkearkitektur i Roma. Kirkene er Pantheon, S.Lorenso, S.Ivo og San Carlo alle Quattro Fontane. Broderte tegninger, hestehår i ull. Innkjøpt av fondet for kunsthåndverk for Nordenfjellske.