På tross av alt annet, Heimdal Kunstforening, Trondheim

2021

 

Utstillingen tar utgangspunkt i spørsmålet: “Hva er det vi egentlig trenger?”

Vi lever i en ekstraordinær tid hvor vi blir konfrontert med livet og døden på en helt annet måte enn før. En tid hvor mange av oss ble konfrontert med å revurdere hva som egentlig er viktig. Utstillingen ble formet før pandemiet, men spørsmålet ble ytterligere aktualisert i tiden vi står i nå.

I rommene skal det monteres flere installasjoner som tar utgangspunkt i klassifiseringen av grunnleggende menneskelige behov skapt av den chilenske økonomen, Artur Manfred Max-Neef (1932-2019). Disse behovene er: livsopphold, beskyttelse, hengivenhet, forståelse, deltagelse, rekreasjon, skapelse, identitet og frihet. Disse er konstante gjennom alle kulturer og gjelder på tvers av historiske tidsperioder. Det som forandres over tid og mellom kulturer er strategiene som disse behovene blir møtt gjennom. Prosjektet er særlig relevant i disse tider hvor flere av de nevnte behovene er under konstant angrep rundt om i verden. Manfred Max-Neefs økonomiske teorier fokuserer på det menneskelig eller ‘economics as if people matter’.

Utstillingen er støttet av Kulturrådet, Norsk Kulturfond, Trondheim Kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Norske Kunstforeninger.

Rastlaus Lekam 2

2019

Pattern 1, 2019

Leirgods, terra sigillata, begitning

Pattern 2, 2019

Leirgods, terra sigillata, begitning

Waiting, 2019

Leirgods, terra sigillata

Unavoidable reality 2, 2019

Leirgods, terra sigillata

Rastlaus lekam under Bare mennesket lager rette linjer, Norsk Billedhoggerforening, Oslo, Norway

2018

 

Rastlaus lekam ble vist under utstillingen Bare mennesket lager rette linjer, Norsk Billedhoggerforening, Oslo, Norway.

Kurator: Silja Leifsdottir

 

Tales of a Cuchimilco

2017

 

Galleri Format, Oslo

Foto: Thomas Ekström