Oil nebula, rise

2022

Utstillingen Oil nebula, rise bruker begrepet the abyss, det enorme kosmiske havet i John Miltons Paradise Lost (1667) som skiller jorden fra helvete, som en metafor for samfunnets kollaps. Prosjektet trekker paralleller til den globale oppvarmingen av havene, der økosystemer dør ut og andre organismer tar over. Inspirert av den økende utbredelsen av invaderende arter og dagens miljøkatastrofer, mytologiserer utstillingen endringen i verdenshavene. Utstillingen består av skulpturelle arbeider i keramikk, glass og stål. Verkene skaper et billedspråk som forteller om havets og menneskenes fremtid, og former samtidig ‘’abyssens’’ hav i seg selv. I likhet med Miltons ‘’abyss’’, som beskrives som både en avgrunn og et hav som rommer muligheten for fremveksten av nye verdener, fokuserer utstillingen på den usikre fremtidens farer og muligheter. 

Paradise Lost

Fuset og slumpet Bullseye glass, glasert steingods, brent gran 

120x49x47cm

Oil spill 

Fuset og slumpet Bullseye glass, glasert steingods

63x45x15cm

Oil Nebula

Glasert steingods, brent gran

175x30x30cm

Chaos and ancient Night

Glasert steingods, aluminium, brent gran voks,

108x95x60cm

Abyss, Glasert steingods, aluminium, 140x43x35cm

Heat stroke, Fuset Bullseye glass, 70x57x5cm

Heat stroke

Fuset Bullseye glass

70x57x5cm

Eartheater

Glass, keramikk

126x53x15cm

Pemex Hellmouth

Glass, keramikk

123x53x15cm

Mammon

Glasert steingods, aluminium, brent gran

193x37x33cm

Scylla, Glasert steingods, brent gran, 98x36x32cm

Lake of Fire, Fuset Bullseye glass, 54x51x5cm

Miasma Protoplasma

2021

I utstillingen Miasma Protoplasma er kyborg-lignende skulpturer referanser til sci-fi og moderne teknologi formet i organisk og uorganisk materiale slik som keramikk, aluminium og 3D-print. Verken jobber tematisk med nåtidens smittsomme sykdommer koblet opp mot historiske tiders medisinske teorier rundt overføring av smitte til mennesker. 

Miasma Protoplasma

 

Aldea, Bergen

Aria

glasert keramikk

Aria

glasert keramikk

Aria

glasert keramikk

Micrographia

 

CNC-frest HDF, farge

Zap

 

Aluminium, neon, SLA-printed resin.

Zap

 

Aluminium, neon, SLA-printed resin.

Zap

 

Aluminium, neon, SLA-printed resin.

Mal

 

glasert keramikk

Mal

 

glasert keramikk

Mal

 

glasert keramikk

Night Air

 

FDM-printed PLA, aluminium.

Night Air

 

FDM-printed PLA, aluminium.

Night Air

 

FDM-printed PLA, aluminium.

Miasma

 

FDM-printed PLA, aluminium, farge.

Miasma

 

FDM-printed PLA, aluminium, farge.

Miasma

 

FDM-printed PLA, aluminium, farge.

Dull Yellow

 

Betong, pigment, aluminium.

Dull Yellow

 

Betong, pigment, aluminium.

Hydra

 

Glass, aluminium, FDM-printed PLA, farge.

Hydra

 

Glass, aluminium, FDM-printed PLA, farge.

Hydra

 

Glass, aluminium, FDM-printed PLA, farge.

Hydra

 

Glass, aluminium, FDM-printed PLA, farge.

Balsamarium

2021

 

Et fiktivt, medisinsk framtidstempel preget av noe som kan minne om anatomiske modeller, så vel som helende remedier. Skulpturene er laget i keramikk, blåst glass, børstet stål og tekstil. Utstillingen Balsamarium visades på Nordnorsk Kunstnersenter i 2021.

Balsamarium

 

Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær, 2021.

Solar Plexus

 

Glasert keramikk, stål, SLA-printed resin. 

Solar Plexus

 

Glasert keramikk, stål, SLA-printed resin. 

Solar Plexus

 

Glasert keramikk, stål, SLA-printed resin. 

Amygdala

 

glasert keramikk, stål.

Amygdala

 

glasert keramikk, stål.

Amygdala

 

glasert keramikk, stål.

Amphora

 

glasert steingods, dunkjevle, takrør

 

 

Amphora

 

glasert steingods, dunkjevle, takrør

Panacea

 

glasert steingods, stål

Panacea

 

glasert steingods, stål

Colon

 

glass, stål

Detalj ur verket Balsam

 

Sandblåst glass, keramikk, stål

Asclepieion

 

Porselen, stål, silke

Asclepieion

 

Porselen, stål, silke

Iiaso

 

glasert steingods, sandblåst glass

Iiaso

 

glasert steingods, sandblåst glass

Thirst

 

glasert steingdods

Thirst

 

glasert steingdods

Hygieia

2019

Hygieia er Morells avgangsprosjekt som presenteredes i gruppeutstillingen With eyes closed, call me på Bergen Kunsthall 2019. 

Verken undersøker hygieniske materialer og bruksgjenstander i relasjon til den mensklige kroppen.

Eucalyptus

 

polert stål

Eucalyptus

 

polert stål

Eucalyptus

 

polert stål

Hygieia

 

glasert steingods, stål

Hygieia

 

glasert steingods, stål

Asclepius

 

steingods, stål

Asclepius

 

steingods, stål