Spinnekrukker

2019

Vegane som går frå Aurdalen til Aurtangen

2019

Steingods og aske frå bjørk frå min heimkommune Aure. Utstilt nov 2019 i Gammelkommunehuset på Aure.