Here I go and I don't know why

2020

Oksidert stål og sølv.

Chain

2020
Inspired by history, tradition and function, I’m currently exploring the ambiguity of jewellery and the chain, and their position to convey everything from beauty and strength to restriction and pain. By continuously or partly soldering the links together I lock the chains movement, bringing forward its sculptural qualities. When picked up and placed on the body it will keep its winding shape, building up a tension or suspense with its slithering-like movement, generating a powerful, yet stifling notion. To capture a movement is to keep still, an attempt to freeze time or a moment. A wish to stop, a split second of silence or full concentration towards an object, a detail, a thought or a feeling. There’s a before and after, but most importantly there’s an inbetween. It’s like holding your breath.

Det er ingen her som holder igjen

2019

Min arbeidsprosess beveger seg hele tiden i mellom gullsmedbenken og grovverkstedet, hvor jeg inkorporer tyngre metallarbeid med delikate smykkekunst tradisjoner. Ved å bruke teknikker i fra metallsmiing og ringteknikk utformer jeg arbeider som kan bæres og relateres til kropp. Arbeidene er utført i stål og lateks, eller i en kombinasjon av disse – materialer som gjennom prosess kan likne og dele de samme egenskapene som kroppen. Det forgjengelige fungerer som et tematisk utgangspunkt og er et gjennomgående tema i min praksis.

I projektet "Det er ingen her som holder igjen" (2019) retter jeg fokuset mot lenken. Lenken fungerer som en av grunnpilarene innen den tradisjonelle smykkekunsten, og har i sin tid vært en av de tidligste formene for utsmykning på menneskekroppen. Jeg er interessert i variasjonene en enkelt struktur kan inneholde og undersøker innenfor fire lenker, basert i samme ringteknikk, hvordan denne arketypiske, men stadig aktuelle strukturen kan forandres, betraktes og tolkes i ulike sammenhenger.

Arbeidene er satt sammen av 4 millimeter tykke ringer i ulik diameter, de veier opp mot 2,5 kilo og strekker seg til rundt 180 meter i utstrakt lengde. Lenkenes to ender møtes og samles i en 8 millimeter tykk ring, med en diameter på 8 centimeter.
Lenkene varierer i farge, tekstur og materiale, hvorpå tre av lenkene er tilvriket i stål og en er laget i lateks. Rustrød, kullsvart, gråblek og myk.