Det er ingen her som holder igjen

2019
Min arbeidsprosess beveger seg hele tiden i mellom gullsmedbenken og grovverkstedet, hvor jeg inkorporer tyngre metallarbeid med delikate smykkekunst tradisjoner. Ved å bruke teknikker i fra metallsmiing og ringteknikk utformer jeg arbeider som kan bæres og relateres til kropp. Arbeidene er utført i stål og lateks, eller i en kombinasjon av disse – materialer som gjennom prosess kan likne og dele de samme egenskapene som kroppen. Det forgjengelige fungerer som et tematisk utgangspunkt og er et gjennomgående tema i min praksis. I projektet "Det er ingen her som holder igjen" (2019) retter jeg fokuset mot lenken. Lenken fungerer som en av grunnpilarene innen den tradisjonelle smykkekunsten, og har i sin tid vært en av de tidligste formene for utsmykning på menneskekroppen. Jeg er interessert i variasjonene en enkelt struktur kan inneholde og undersøker innenfor fire lenker, basert i samme ringteknikk, hvordan denne arketypiske, men stadig aktuelle strukturen kan forandres, betraktes og tolkes i ulike sammenhenger. Arbeidene er satt sammen av 4 millimeter tykke ringer i ulik diameter, de veier opp mot 2,5 kilo og strekker seg til rundt 180 meter i utstrakt lengde. Lenkenes to ender møtes og samles i en 8 millimeter tykk ring, med en diameter på 8 centimeter. Lenkene varierer i farge, tekstur og materiale, hvorpå tre av lenkene er tilvriket i stål og en er laget i lateks. Rustrød, kullsvart, gråblek og myk.