Spinn, januar - september 2022

2022
I forbindelse med Kunst rett vest 2022 i Fossekleiva kultursenter laget jeg et stedsspesifikt arbeid. Det fløt på vannet i dammen foran den gamle fabrikken. Jeg mottok juryens pris for arbeidet. Prosjektbeskrivelsen til Kunst rett vest: Jeg har laget noen sirkulære former som flyter på vannet. Antall sirkler tenker jeg bør være minst fem. Materialet er gjenbrukte eikespiler egentlig ment for gulv. Jeg har boret hull sideveis i spilene for å sette dem sammen. Spilene holdes sammen av hampetråd. Hver sirkel varierer i størrelse og de måler omtrent 120/180 cm i diameter. Det er viktig at installasjonen forholder seg til vannflaten de kan plasseres på og derfor tror jeg antallet er viktig. Det må ikke oppleves for smått. Hver sirkel tenker jeg forankret til bunnen med et søkke/anker. Jeg har kalt prosjektet Spinn. Det kan referere til det å spinne, som igjen trekker tråder tilbake til veveriet på Fossekleiva. Hjulene i spinnerimaskinene, små og store, forbundet med tannhjul og drivremmer til hverandre var en inspirasjon. Måten jeg setter sammen spilene på skaper ulike radiære og konsentriske linjer. Ordet spinn og hvordan det brukes litterært er fasinerene som for eksempel de tusend skæbnetrådes spind, Henrik Ibsen Brand 1885, det spind af tilfældigheder og uberegneligheder, som vikler et menneske ind i dets skæbne, (Nils Kjær, Essays 1895) Da jeg testet ut sirklene på vann gikk de i et rolig spinn av bevegelsene og den sakte rotasjonen gir enda en dimensjon til verket. I fysikken finnes begrepet spinn. Et drivmoment er en konstant med mindre et annet, ytre dreiemoment påvirket det. Her kan bevegelser i vannet, vinden og de andre sirklene påvirke dreiemomentet til delene i installasjonen. Å finne en balanse mellom det menneskeskapte og naturen, kosmos og kaos er utfordrende. Hvordan tilføre noe til vannet uten at det oppleves feil? Eikespilene er ubehandlet og hampetråden er også et naturmateriale, og vil derfor ikke påvirke miljøet i vannet.

Utprøving senvinter 2023

Utprøving sommer 2022

Spinn, Fossekleiva 

Arbeid på vannet september

Spinn i regn

BLIR ALT BRA 2021

2021

BLIR ALT BRA. Verket ble vist på Kunst rett vest på Store Giilhus gård i Lier. Kontraster mellom farger, lys, retning og bevegelse er bærende elementer. Tittelen er i utgangspunktet spørrende, men er skrevet uten spørsmålstegn. Korona dominerer hverdagene våre.

BLIR ALT BRA, detalj

BLIR ALT BRA, ca. 250 cm x 80 cm diameter. Amorf plate malt vått i vått i uilke farger. Gjenbrukte trespiler er malt svart på yttersiden og er limt sammen med gjenbrukt tekstil.

Lys, skygge og bevegelse

Separatutstilling Galleri Kalk, Slemmestad 2021

2021

Separatutstilling i Galleri Kalk i Slemmestad. Jeg viste nye arbeider i porselen. Bokser i ulike størrelser med hver sin "scenografi". I tillegg frittstående skulpturer i porselen.

Rom

Tre

Rom

Rom

Broken Flowers

Tapestry 2020

2020

Tapestry er er arbeid i tre og tekstil. Jeg har brukt eikespiler til gulv og tekstil som binder dem sammen. Spilene er malt i spektralfarger og under ligger en amorf svart flate. 

 

Tapestry

Tapestry, detalj oppheng

Black Box 2019

2019

Boksene er åpne i hver ende og skal/kan sees fra hver side. Lyset skinner gjennom og det oppstår ulik grad av gjennommskinnelighet og tetthet. Motivene oppleves som forskjellig med endringer av lys. i boksene står det totalt seks vertikale glassplater og på de fire i midten er porselensformene montert. Boksene må stå i en viss høyde. Hver Black Box tar utgangspunkt i drama/teaterstykker jeg har sett og som har gjort inntrykk på meg. Mor Courage og barna hennar av Bertolt Brecht spilt på Det norske teatret. Krig og profitt, og spørsmål om vår egen moral er like aktuelt i dag. i boks nummer to er det Franz Kafkas kortroman Forvandlingen som er tema, dramatisert på Nationaltheatret. Gregor Samsa forvandles til et insekt og hans egen familie lar ham gå til grunne. Frykten for det som er fremmed og skammen over å være anderledes får mennesker til å dehumanisere dem og også seg selv. I den tredje boksen er det Jon Fosses Svevn som visualiseres. Livene våre, og hvilke valg vi tar, og det ene vi ikke kan ta, blir fortalt gjennom flere par/generasjoner. Stykket ble vist på Amfiscenen på Nationaltheatret.

Mor Courage og barna hennes ble vist på Kunst rett vest, Henie-Onstad Kunstsenter.

Mor Courage og barna hennes

Mor Courage og barna hennes

Forvandlingen

Forvandlingen

Forvandlingen

Svevn

Reisen, et stedsspesifikt arbeid 2018

2018
Prosjektet ble laget i forbindelse med Kunst rett vest på Drammens museum, og er et stedsspesifikt arbeid. Flere containere ble leid inn i forbindelse med utstillingen og satt inn i hagen til museet. Reisen er også et lydverk. Til hver kiste kunne man hør forskjellige sanger og høre fortellingene. Til Håpet er lysegrønt en tyrkisk vuggesang, Kjærligheten og live en norsk folkevise og i Troen på framgang en hollandsk vise. Beskrivelse av prosjekt Reisen: Informasjons/inspirasjonsmøtet i mars 2018 satte i gang noen tanker om Drammens internasjonale og mangfoldige historie. Fra tidlig trelasthandel med kontinentet, tilflytting fra distriktene i landet og til arbeidsinnvandring til fabrikkene. Hvordan forsøke å presentere denne historien i en visuell form? Som kunsthåndverker og keramiker var det naturlig for meg å gripe fatt i ornamentikk. Hvilken form kunne dette ta? Tre kister fra gjenbruksbutikken Modus i Asker kommune ble de ytre rammene for verkene. I kistenes innvendige horisontale flate ligger ornamentene på plater av glass. I bunnen er det installert LED-lys som sørger for gjennomlysning. Jeg bestemte meg for å jobbe med porselen som materiale for ornamentene. Å utnytte det gjennomskinnelige i materialet handler mye om en estetikk knyttet til det skjøre og vakre, men satt sammen med et helt annet og kontrasterende materiale og form kan det tilsammen antyde en historie. De tre kistene kompletterte hverandre i en til dels felles ytre form og med forskjellig innhold. Hver kiste har sin egen fortelling. Lokkene sto åpne. Alle kistelokk ble sikret slik at de ikke kunne falle ned over fingre. Kiste 1, Håpet er lysegrønt forteller om arbeidsinnvandring på 1960-og 70-tallet. Håp om arbeid og godt liv fikk mange til å reise mot nord. Jeg har brukt stiliserte blomster og ornamentikk i fliser fra tyrkisk tradisjon. Dette kan representere alle de som kommer fra andre land og som i dag bor i Drammen. Størrelse i cm: bredde 81, høyde 54, dybde 48. Høyde med lokk oppe 85. Kiste 2,Troen på framgang forteller om kontakten og handelen med kontinentet. Trelasthandelen var en viktig årsak til Drammens vekst som by. Mye av Amsterdam by hviler på pæler fra norsk skog. Handel og økonomisk framgang, og troen på denne, var viktig, protestantismens og kalvinismens arbeidsmoral sto sterkt fra 1500-tallet. Her har jeg lyst til å knytte ornamentikken til hollandsk ornamentikk fra Delft. Størrelse i cm: bredde 80, høyde 61, dybde 46. Høyde med lokk oppe 94. Kiste 3, Kjærligheten og livet forteller om alle dem som kom fra distriktene og inn til byen for å skaffe seg arbeid. Drammen tredoblet innbyggertallet fra midten av 1800-tallet og frem mot århundreskiftet 1900. Mine barns tippoldefar som kom fra nordvest-landet og etablerte seg som lærer i Drammen, var én av dem. I denne kisten har jeg brukt karveskurd og akantusranken som utgangspunkt. Størrelse i cm: bredde 93, høyde 40, dybde 40. Høyde med lokk oppe 74. Kistene kan sees hver for seg, men samlet lages det en større historie som forteller om reisen til Drammen. Formidling av idéen og historien gjøres gjennom de tre tre lydsporene med sanger og fortellerstemme. Med LED-lys i kistene trengte man ikke mer lys enn det som falt inn fra åpningen i containeren.

Håpet er lysegrønt

Livet og kjærligheten

Troen på fremskritt

Container i hagen i Drammens museum

Datalj, Håpet er lysegrønt

Detalj, fliser som er vokset og vasket

Ulike tykkelser i porselenet lager form. 

Teppe 2017

2017
Arbeidet Tapestry er inspirert av et ullteppe vevet på Berger i mellomkrigstiden. Jeg fant designet fra 1925 i arkivskuffene i museet på Berger. I tillegg har jeg vært i kontakt med bymuseet i Gera, byen hvor designatelieret Metzer lå. Arbeidet er laget i porselensfliser bearbeidet med voks og vasking av porselenet for å oppnå ulik tykkelse i godset. Dette lager stripeeffekter som kan assosieres med vev. Platen er skåret ut i finér og malt. Norsk folkemuseum har et eksemplar av ullteppet.

Teppe, porselensfliser på finérplate

Teppe, sett fra siden med utskåret dekor på malt finérplate

Mønsterdesign fra arkivet på Berger museum, Fossekleiva. Utgangspunkt for arbeidet mitt.

Monteringsarbeid i verkstedet

Wabi-Sabi Dikemark 2016

2016

Beskrivelse av prosjektrom Wabi-sabi Spor av tiden Det flyktige Det ensomme Det lidende Det enkle Forgjengelighet Aksept av livets ufullkommenhet Snekkerverkstedet gjorde dypt inntrykk på meg da jeg så det første gang. Det er forlatt, men med spor av menneskers arbeid. Modeller i tre henger på veggen. En kasse med restmaterialer med tomrommet etter figurer som er skåret ut. Sporene etter dem som har vært her er til stede, både gjennom det materielle og det opplevde. Vasenes lukkethet kan være et bilde på menneskers behov for å isolere seg for å forstå verden. Jeg har villet bruke fuglens frihet og hestens styrke som bilde på det som bor i oss.

Prosjektrom Snekkerverksted, Dikemark

Krukker, Sterk som en okse, fri som fuglen. På bordet, kapp fra tidligere arbeider gjort av pasienter på Dikemark

Lukkede former og kapp fra tidligere arbeid gjort av pasienter på Dikemark

Krukker, Sterk som en okse, fri som fuglen. På bordet, kapp fra tidligere arbeider gjort av pasienter på Dikemark
Prosjektrom Dikemark