Nest

2019

Kjetil Aschim ønsker gjennom utstillingen NEST å hylle humla. De siste årene har det vært økt bevissthet om at humla er ett av våre viktigste nyttedyr. Den står for storparten av pollineringen av frukt og bær i bynære strøk og i jordbrukslandskapet, men dessverre viser forsking at humlebestanden er på vei ned. Det er mest mangel på mat som har redusert humlebestandene. Blomsterenger med mange forskjellige blomsterslag har nesten forsvunnet, og mange steder har jordbruket blitt et monojordbruk hvor det finnes endeløse rader med den samme planten. Dette påvirker Økosystemet og igjen matproduksjon til mennesker og dyr.
Aschim har lenge hatt interesse for formspråket i insektenes verden, og bruker nå sitt visuelle uttrykk til å løfte frem disse viktige og flotte skapningene. La humla suse!

Skapning

2016

Skapning
Materiale: Bensintank, sykkellykt, original patina
Størrelse: B18 x D28 x 53 cm

Insekt

2019

Størrelse: B 25 x D 17 x H 21 cm

Materiale: Sveiset stål, 230v E14 sokkel

Overflatebehandling: Grafittkrem

Utsmykking Arendal

2018

SKOLOPENDER, 2018
Med utgangspunkt i leddyret Skolopender (ofte kalt tusenbein), har Kjetil smykket ut trappeløpet ved Sam Eydes Vgs.
Med sin smidige kropp og mange ben har leddyret en sterk skyvekraft og kommer seg lett frem. Skolopendere lever under overflaten i jorden, mellom steiner og i komposthauger. De er en viktig del av økosystemet, akkurat som anleggsmaskinene er i vår infrastruktur. Sammen jobber de for å skape orden.
Dette insektet kan på mange måter sammenlignes med anleggsmaskiner. Anleggsmaskiner er maskiner som brukes til å flytte jord og steinmasser og utføre annet tungt arbeid på anlegg og byggeplasser. Disse insektene har evnen til å utføre mange av de samme oppgavene. Kjetil sammenligner hver student med et ledd i en skolopender, som med sine tusen bein bidrar til en god infrastruktur i vårt samfunn.
Skolopenderen er laget av gjenbruksmaterialer som hovedsakelig finnes i fagfeltet anleggsteknikk. Skulpturen i trappeløpet består av deler fra gravemaskin, blant annet stålbelter til leddene.

Gresshoppe

2015

Tittel: Gresshoppe
Materiale: Deler fra motorsykkel, buss

Jeg ønsket å fange uttrykket til en gresshoppe. Jeg har brukt ting jeg har funnet og kjøpt
forskjellige steder. Delene måtte tilpasses og mye måtte lages. Det begynte med bensintanken fra en
Honda motorsykkel som jeg kjøpte på Ekerbergmarkedet i Oslo, som arrangeres av Norsk
Veteranvogn Klubb. Beina kommer fra en buss som tilhørte brannvesenet på Hønefoss, og ble brukt
for trening på redningsaksjoner.

Flue lamper

2016

Flue
Materiale: Kobber, Klarlakk
Størrelse: B47 x D34 x H15,5 cm