Utsmykking Helsevakta Trondheim

2019
Utsmykking til Helsevakta Trondheim. Konsulenter: Ingun Myrstad og Kristin sæterdal