Hemmeligheter

2020

I serien `hemmelighet` har jeg laget tre mugger i størrelse 65 -70 cm. De er dreid seksjonsvis og montert sammen, fått håndtak og tut. De er modellert tematisk, dekorert med porselensbegitning og keramiske farger

Store mugger som saboterer sin egen funksjon, ikke bare i størrelse, men også i utforming og begrensninger. Muggene tar for seg temaet “Hemmeligheter” og har sammen tittel.

En er rosa. Muggen er jevnt perforert med hull, mens noen steder står “proppene” halvhjertet igjen i forsøk på å holde på innholdet

Den neste er hvit med håndtak og lokk som har fått knudrete skarp overflate i svakt rosa, kobbergrønt og hvitt. Den skarpt knudrete overflaten gjør lokket vondt å ta av og håndtaket nesten umulig å løfte i.

Den siste muggen har sjatteringer i brun-oransje i den hvite matte glaserte overflaten, men er ellers helt tett, også i åpninge

I store norske leksikon står det om skam: Skam er en sterkt ubehagelig følelse av å ha vist en nedverdigende side av seg selv, og dermed avslørt seg selv som et mislykket, udugelig eller umoralsk individ.

Skam er nær knyttet til selvfølelsen, og får en til å føle seg liten, med ønske om å skjule seg («synke i jorden»). Skam gjør det vanskelig å opptre konstruktivt, men kan disponere for aggresjon rettet mot en selv eller tilfeldige andre. Skam er kjent fra alle kulturer, og brukes iblant som et (nokså uheldig) virkemiddel oppdragelse.

Skam er en følelse som begrenser oss mennesker. I noen grad kan det være bra for å passe inn, men blir følelsen for sterk kan den gjøre oss mennesker innestengt og begrenset. Vi orker ikke ta i det eller åpne opp. Det blir for vanskelig. Skam kan også være i gode følelser, det siver ut gjennom små åpninger i oss. Men vår oppfatning er at samfunnet moralisere over det.

Muggen er rosa og jevnt perforert med hull, mens noen steder står “proppene” halvhjertet igjen i forsøk på å holde på innholdet

Muggen har sjatteringer i brun-oransje i den hvite matte glaserte overflaten, men er ellers helt tett, også i åpningen

Kroppen på muggen “Hemmelighet III”  2020, høyde 70 cm, er i hvit matt glasur. Lokk og håndtak har kraterlignende overflate, som er knudrete og spisst å håndtere, med sjattering i sarte rosatoner og metallisk kobberoksyd.

Stemningsrapporter

2008

 

«Stemningsrapporter» er små håndholdte skulpturelle arbeider i steingods eller porselen. De kommer til i perioder hvor jeg arbeider introvert og stille. Det kan være en rolig meditativ stund i hverdagen med en klump leire i hånden. Arbeidene har en intuitiv tilnærming. De skal ikke forestille noe, men bærer ofte med seg en stemning som er opp til betrakter.

Tønnebrent skulptur (21cm x x13cm) brent med organisk materiale

Tønnebrent skulptur. Brent med organisk materiale og montert på sokkel i tre.

Små kaker og lydige tanker

2022

En serie vegghengte ovale fat hvor jeg undersøker overflater og teksturer i gjentakende format. 

Dette består av 20 små ovale fat i steingods som er hengt opp i et kvadrat på vegg. De er forskjellig utført i overflate, farge og valg av leire, men det ovale formatet er likt. Størrelsen er ca 28cm x 20cm.

Tittelen viser til en utforskning av den sørlandske mentaliteten. Den forsiktige sørlendingen. Den tradisjonelle kjønnsrolledelingen som hevdes å bestå. Hvor er den feministiske sørlendingen? Hvordan er den feministiske sørlendingen?

Utgangspunktet var en leken undersøkelse jeg gjorde blandt venner om deres forhold til det pietistiske sørlandet. Hva er mekanismene? Hvem er denne begrensede forsiktige sørlendingen vi snakker om? Etter hvert gikk det opp for meg at det var også en egen indre undersøkelse jeg holdt på med. Mitt indre uttrykk kom ut av ovnen sammen med fatene.

 

Kontemplasjoner

2018

I verkene kontemplasjoner står hvert enkelt objekt fritt fra de andre. Jeg lager dem i serier, vegghengte skulpturer ut av samme form. Formen er en omvendt båtform med uthevete riller som går i stramme bølger på tvers av ryggen til formen. Den har et statisk uttrykk.

De fleste av objektene er støpt oppi en morsform i gips, steingods eller porselen, for deretter å bli glasert og brent. Andre av dem er utført i en omvendt støp. Det vil si at de er kjevlet ut og lagt oppå en ferdig brent utgave av morsformen. De får da et mindre stramt og mer organisk uttrykk og overflaten lar seg letter bearbeide. Størrelsen blir også noe mere tøyelig.

Noen av den blir tilført andre materialer etter brenning.

Ordet «kontemplasjon» har jeg brukt tid på å forstå. Ordet i seg selv er mulig å kontemplerer over. Bruke tid på å forstå, ta til deg, oppfatte. Få det under huden og inn i ryggmargen.

De vegghengte objektene mine har en stillstand der de henger på veggen. Jeg tenker på en larve som har forpuppet seg. Puppen kontemplerer i påvente av å komme ut i ny drakt, ny tilstand,’ ny forståelse.

Med ny forståelse kan vi også oppleve å komme ut i en ny tilstand. Det kan ta tid og være krevende.

Bruksgjenstander

2022