Kalk og disk

2020

Store tekoppar

2020

Frå verkstaden: rause tekoppar henta ut av omnen. Klare for Haustutstillinga i Haugesund kunstforening.

 

rytme og urytme - forprosjekt

2020

Det handler om rytmen i liva våre, tapet av denne, og nytt håp. Rytmen i liva våre representerer noko av det faste og stabile i tilvære. Han finns overalt, både i og omkring oss. Det er noko basalt med rytme. Frå vi står opp om morgonen og til vi legg oss om kvelden har vi gjerne vore innom mange av dei vanar og rutiner som teiknar seg som eit mønster omkring oss. Er dei med og skaper ei trygg ramme rundt oss, som ein buffer mot alt det uforutsigbare som skjer? Kva er det med desse vanane og rutinene våre ? Og kva skjer når dei brytes? Det er kanskje først når noko blir borte at ein ser verdien av det. Små og store kriser innhenter dei fleste av oss, på det personlege planet, i våre relasjoner, og i storsamfunnet - no med klimakrise og pandemi.

 

Ser vi krisa i eit større perspektiv finns der noko både før og etter henne. Før med eit liv og ein rytme vi kan lengte tilbake til. Under ei krise - eller unntakstilstand kan deler av dette revne, somme gonger alt. Men ei krise har også i seg muligheten for at noko nytt kan skje.

Creators signature

2019

Creators signature (2012-2019) har sitt utspring frå Bibelens skapelsesforteljing (1. Mosebok, kap. 1). Der les vi at menneske er skapt i Guds bilde – det utsagnet har eg undra meg over i lang tid.  Kva ligg der i det? 

Eg fornemmer at det handler om ein djup identitet, både hos Gud og menneske.

 

På fingertuppane våre har vi fine mønstrar. Kvart vårt eige og unike, tett forbunde med vår identitet.  Eg ser ein slags Guds signatur i det. Autentiske fingeravtrykk frå tolv personar i ulik livssituasjon, har gitt sine fingeravtrykk til dette prosjekte (eit stort verk i tekstil, handbroderi, og fleire varianter i keramikk). Desse representerer oss alle:

 

 

ein i familien, naboen og innvandraren.

Den sjuke, den fraskilte og den fattige.

Den utstøtte, presten og fotografen.

Fiolinisten, songaren og statsråden.

Kyrkjetekstiler - stola

2019

Denne fiolette stolaen er for advent og fastetida. Det er fascinerande med sommarfuglar som går gjennom desse forvandlande stadia! Egg, larve og puppe først. Det gjer sommarfuglen til eit spennande symbol for den kristne trua. Her har eg brukt dei tidlege stadia som mønster på sommarfuglen. Formene kjem fram ved at eg har brodert i området rundt dei. Korset i nakken er utforma slik at det samsvarer med utforminga av sommarfuglen.

Krukkesong-åtte krukker syng sine songar-

2017

Krukka er ei urform for oss menneske. Leire er blitt forma til krukker frå dei tidlegaste tider.  Krukker er litt som oss menneske, med utside og innside. Krukkesong handlar mest om det rommet som er inni krukka, dei ulike livsromma vi menneske kan koma inn i.  Om venting, undring, kjærleik og håp. Åtte krukker som inviterer oss med inn i sine rom, og let oss få høyre songane deira - og kanskje også inspirerer oss til å finne vår eigen song.

 

Messosopranen Sunniva Eliassen frå Tromsø og cellist Ellen-Martine Gismervik frå Karmøy/Oslo deltok på dei første framføringane i 2017. Dei siste åra har eg hatt med meg songaren Berit Opheim. Krukkesong fortset på femte året i 2021.

 

Alle foto frå krukkesong 2017, bannerbilde og profilbilde mitt er teke av fotograf Harald Nordbakken, Haugesund. Krukkesong 2019: Tor Andre Johannesen

Stille rom

2009

Frå det Stille rommet på Utstein Pilegrimsgard