Sinus i minus

2021

Hjartet slår og slår sin sinusrytme inne i kroppen - om alt er normalt. Hendingar av ulike slag kan påverke rytmen, slik at han går i stå, og vi får urytme. Det same kan skje med livspulsen i dagane våre. Utstillinga Sinus i minus handlar og rytme og urytme i livet. 

 

Frå vi står opp om morgonen og til vi legg oss om kvelden har vi gjerne vore innom mange vanar og rutiner som teiknar seg som eit mønster omkring oss. Skapar dei ei trygg ramme rundt oss, som ein buffer mot det uforutsigbare som skjer? Små og store kriser innhenter dei fleste av oss, på det personlege planet, i våre relasjoner, og i storsamfunnet - no med klimakrise og pandemi.

 

Ser vi krisa i eit større perspektiv finns der noko både før og etter henne. Før med eit liv og ein rytme vi kan lengte tilbake til. Under ei krise - kan deler av dette revne, somme gonger alt. Men ei krise har også i seg muligheten for at noko nytt kan skje.

 

Det er laga eit workshops-program til utstillinga. Hensikta er å gi tid og rom for deltakarane til å reflektere rundt eigne opplevingar og kjensler knytte til temaet. Det kan gi mulighet til bearbeiding, trøyst og gi næring til håpet. Ei samling som veksler mellom formidling kommunikasjon og deltakaraktivitet. Det er spelt inn musikk til bruk i workshopen. 

 

Bildene viser arbeider frå utstillingsturneén i Rogaland i 2021 og 2022.

Kalk og disk

2020

Krukkesong-åtte krukker syng sine songar-

2017

Krukka er ei urform for oss menneske. Leire er blitt forma til krukker frå dei tidlegaste tider.  Krukker er litt som oss menneske, med utside og innside. Krukkesong handlar mest om det rommet som er inni krukka, dei ulike livsromma vi menneske kan koma inn i.  Om venting, undring, kjærleik og håp. Åtte krukker som inviterer oss med inn i sine rom, og let oss få høyre songane deira - og kanskje også inspirerer oss til å finne vår eigen song.

 

Messosopranen Sunniva Eliassen frå Tromsø og cellist Ellen-Martine Gismervik frå Karmøy/Oslo deltok på dei første framføringane i 2017. Dei siste åra har eg hatt med meg songaren Berit Opheim. Krukkesong fortset på femte året i 2021.

 

Alle foto frå krukkesong 2017, bannerbilde og profilbilde mitt er teke av fotograf Harald Nordbakken, Haugesund. Krukkesong 2019: Tor Andre Johannesen

Creators signature

2019

Creators signature (2012-2019) har sitt utspring frå Bibelens skapelsesforteljing (1. Mosebok, kap. 1). Der les vi at menneske er skapt i Guds bilde – det utsagnet har eg undra meg over i lang tid.  Kva ligg der i det? 

Eg fornemmer at det handler om ein djup identitet, både hos Gud og menneske.

 

På fingertuppane våre har vi fine mønstrar. Kvart vårt eige og unike, tett forbunde med vår identitet.  Eg ser ein slags Guds signatur i det. Autentiske fingeravtrykk frå tolv personar i ulik livssituasjon, har gitt sine fingeravtrykk til dette prosjekte (eit stort verk i tekstil, handbroderi, og fleire varianter i keramikk). Desse representerer oss alle:

 

 

ein i familien, naboen og innvandraren.

Den sjuke, den fraskilte og den fattige.

Den utstøtte, presten og fotografen.

Fiolinisten, songaren og statsråden.

Kyrkjetekstiler - stola

2019

Denne fiolette stolaen er for advent og fastetida. Det er fascinerande med sommarfuglar som går gjennom desse forvandlande stadia! Egg, larve og puppe først. Det gjer sommarfuglen til eit spennande symbol for den kristne trua. Her har eg brukt dei tidlege stadia som mønster på sommarfuglen. Formene kjem fram ved at eg har brodert i området rundt dei. Korset i nakken er utforma slik at det samsvarer med utforminga av sommarfuglen.

Stille rom

2009

Frå det Stille rommet på Utstein Pilegrimsgard