Ultra

2020

Tuftet tekstilarbeid med garn fra gammalnorsk Spellsau på bomullslerret 

http://www.interstateprojects.org/projects/veronica-molin-bruce--karoline-bakken-lund/

Avgangsutstilling

2016

Masterprosjektet mitt (2016) tok for seg en kartlegging av norsk tekstilproduksjon og materiale muligheter med veiledning av Admir Batlak, Ida Falck Øien og Torbjørn Rødland. Avgangsutstillingen bestod av tekstilskulpturer av tekstilfunn med tilhørende performativt arbeid.

Materialene som brukes er velkjente og alle norskproduserte. Det er gjenkjennelige bunadsvevnader represtenert, tekstiler vevet til det norske turistmarkedet, statlige vevnader og motiver som er en del av vår nasjonale visuell kapital. Med dette i tankene jeg satt ut for å utforske forholdet mellom min egen visuelle kapital og identiteten til mine valgte materialer - og hvor avstandene og møteplassene i materialitet og kroppen danner en sameksistens, som er fundamentalt for mitt virke.