6th "Textile Art of Today" triennale Slovakia

2021

"Textile Art of Today" 

Danubiana Meulensteen Art Museum Bratislava

 

8th "Socle du Monde" biennale, Herning, Danmark

2021

"Socle du Monde"  - Welcome back my friens to the show that never ends

Invited by curator Matijs Visser

 

Socle du Monde Biennalen blev stiftet i 2002 og er dermed den ældste danske biennale for samtidskunst. Titlen har navn efter Piero Manzonis skelsættende skulptur “Socle du Monde”, som er et centralt værk i HEARTs samling.

Biennalen fejrer Piero Manzoni ved både at vende blikket frem og tilbage i tiden til nogle af de bedste og mest spændende kunstnere. Samtidig præsenteres en lang række værker, der aldrig før er vist i Skandinavien.

Deltagende kunstnere:

PIERO MANZONI, SVEN DALSGAARD, PAUL GADEGAARD, ASGER JORN, CARL-HENNING PEDERSEN, ALIGHIERO BOETTI, JANNIS KOUNELLIS, EMILIO PRINI, GILBERTO ZORIO, GIOVANNI ANSELMO, GIULIO PAOLINI, GIUSEPPE PENONE, LUCIANO FABRO, MARIO MERZ, MARISA MERZ, MICHELANGELO PISTOLETTO, PIER PAOLO CALZOLARI, PINO PASCALI, BJØRN POULSEN, KLAUS MÜNCH, ANTONY GORMLEY, KIMSOOJA, SPENCER TUNICK, DITTE RØNN, JAUME PLENSA, CHRISTIAN MEGERT, EVA STEEN CHRISTENSEN, HERMAN DE VRIES, CHARLES LEDRAY, EL ANATSUI, JOËL ANDRIANOMEARISOA, KARI ANNE HELLEBERG BAHRI, MARIA ROOSEN, MURIEL GALLARDO WEINSTEIN, BERLINDE DE BRUYCKERE, MAHSA KARIMIZADEH, ANNE-MARIE PEDERSEN, ASTRID RANDRUP, JANE MARIA PETERSEN, JETTE MELLGREN, JULIE MARIE MØNSTED, KRISTIAN TOUBORG, LENE KNUDSEN,MALENE BIRKHOLM MARCHER, MICHAEL HANSEN, NINA EKMAN, REGITZE ENGELSBORG KARLSEN, SIRI VIOLA, SOPHIE DUPONT, VIBEKE NØRGAARD, HANNAH AMALIE NIELSEN, IDA LUNDØ & SARA KIER, KRISTINE TILLGE LUND, LYD PORT - MAI ANE PIL SIEDENTOPP & MORTEN SCHMIDT, MARIANNE SKAARUP JAKOBSEN, METTE BORUP KRISTENSEN, PETER BIRKHOLM, SØREN LOSE, SØREN HÜTTEL, MATHIAS DYHR OG KUNSTTEATRET, SØREN DAHLGAARD, BLØM. M.FL.

katalog, frakt og reise ble støttet av Norwegian Craft ,  UD

Soloutstilling Nordens Hus på Færøyene

2020

"Daily Battle" - som jubileumskunstner for Buskerud, Østlandsutstillingen 40 års jubileum

2019

Østlandsutstillingen, 40 års jubileum 2019.
Østlandsutstillingen er en åpen juryert landsdelsutstilling som viser og formidler samtidskunst i de sju østlandsfylkene. I tillegg til den juryerte utstillingsdelen er Kari Anne Helleberg Bahri valgt til Buskeruds jubileumsutstiller.

"Daily Battle"

Med prosjektet ønsker jeg å visualisere de individuelle kampene hver og en av oss kjemper i hverdagen. Det kan være ulike kamper, men med fokus på ungdom og psykisk helse har jeg særlig fokus på ytre press, forventninger og krav.
Jeg har tatt utgangspunkt i japanske historiske krigerdrakter og samuraien, eller rettere sagt en Ronin, som er en herreløs kriger. Disse levde etter strenge regler/dyder. Eks på dyder: oppriktighet, tapperhet, selvbeherskelse, høflighet, ærbødighet overfor foreldre mm.
Jeg synes ungdom i dag er veldig strenge mot seg selv og setter seg høye krav.

"Close(d)" Bærum Kunsthall

2015

"...til i dag", prosjekt i utstillingen "Jeg kler meg/ ergo er jeg?" Akershus Kunstsenter

2018

Utstilling på Akershus kunstsenter 06/01 – 04/02 2018. Det ble vist fem prosjekter under tittelen ”Jeg kler meg/ ergo er jeg?”. Mitt prosjekt kalte jeg ”…til i dag”. Hvert prosjekt skulle videre på turne som soloutstillinger i Akershus fylke i regi av Kunstvisitten. 16 ulike institusjoner fikk kunstprosjektet /utstillingen på besøk gjennom året 2018.

…. til i dag

Vi er satt sammen av våre erfaringer – samt tanker og følelser i lyset av disse. Prosjektet ”… til i dag” tar for seg bestanddeler som utgjør den vi er i dag. Gjennom egne utfordringer og tanker ønsker jeg å tangere mer allmenne livserfaringer som usikkerhet, kaos eller apati. Arbeidene med deres høyst alvorlige temaer ønsker å få frem det mer såre og mørke ved vår eksistens, men de inneholder også elementer av humor, enten i form eller detalj.
Arbeidene som vises har som tidligere arbeider et klesliknende uttrykk, hvor disse blir beskrivelser for menneskelige situasjoner og opplevelser. Materialene er brukte tekstiler og gamle klær som har en tilknytning til eget liv eller de kommuniserer noe allment i vårt samfunn. Tekstilene/klærne blir bearbeidet, formet, de vokser eller kombineres med andre materialer for å visualisere bruddstykker på veien frem…. til i dag

”Constraint where placed on the circulation of clothing” Oppland Kunstsenter

2016

Constraint where placed on the circulation of clothing

Innholdet i prosjektet omhandler rammer, restriksjoner og ubevegelighet. Dette viser seg i hovedsak gjennom tekstilobjekter plassert i trerammer/kasser. Objektene er klesliknende i form, eventuellt er de formet som noe vi mennesker har nært kroppen. Tekstilene kommer i kontrast til den harde, kvadratiske formen.

Restriksjonene ligger i det å være menneske og skulle forholde seg til et samfunn. Dette samfunnet har sine lover, regler og forventninger. Vi retter oss etter de skrevne reglene – og for de fleste er dette relativt uproblematisk. Så har vi de uskrevne reglene, en kollektiv bevissthet rundt hva som er rett eller galt. Her er dommerne mange og det er vanskelig å unnslippe. Noen klarer å føre et liv innenfor disse rammene. De fleste forsøker å tilfredsstille sine omgivelser i frykt for isolasjon og utfrysing.
Samfunnets normer og regler reduserer vår utvikling og bevegelsesradius. Det paradoksale er at vi sammen konstruerer et trangere samfunn hvor det blir vanskeligere for oss alle å passe inn. Vi blir uniformerte, usynlige og ufrie mennesker.

"Nest" fra installasjonen "Locker" , Oppland Kunstsenter

"Inside -Extra" Buskerud Kunstsenter

2016

Utstillingen blir min kommentar til vårt stadig mer monokrome samfunn. Forventninger, idealbilder og leveregler presser oss inn i rammer. De uskrevne reglene- en kollektiv bevissthet rundt hva som er rett eller galt – er essensielle koder for å tilpasse seg. De er mange og også dommerne. I frykt for isolasjon og utfrysing forsøker de fleste å tilfredsstille sine omgivelser i større eller mindre grad.
Samfunnets normer og regler kan redusere vår utvikling og bevegelsesradius. Det paradoksale er at vi sammen konstruerer et trangere samfunn hvor det blir vanskeligere for oss alle å passe inn. Vi blir uniformerte, usynlige og ufrie.

"Grament bags"

"Comfortwall"

"Needless" Kuben, Trafo Asker

2015

Jeg utforsker temaer som restriksjoner, konvensjoner og forventninger som skapes i et samfunn og hvordan det kan påvirke individets frihet og utvikling.
Utstillingen ”Needless” tar for seg forbrukersamfunnet, masseproduksjon og spørsmål som; kan alt erstattes ?. Har vi overført dette til også å gjelde mennesker ?. Dette belyses gjennom tekstile installasjoner montert i/på rammer i tre.

"Modify" Kongsberg Kunstforening

2015

Med utstillingen ”Modify” -(Hvem er vi og hvem blir vi) ønsker jeg å sette fokus på hvordan vi begrenser oss for å passe inn. Med et iboende ønske om gruppetilhørighet og aksept i våre omgivelser kan det hende vi legger bånd på oss selv. Forventninger, normer og regler kan komme fra familie, venner og samfunnet generelt. Mediene skaper også idealbilder som vanskelig lar seg etterlikne. Kanskje hindrer idealene og forventningene oss i å gjøre det vi vil og leve egne liv. Annerledeshet blir ofte sett som svakhet fremfor egenart og det oppstår et press i å være lik de andre.

Disse temaene er aktuelle gjennom mye av livet men kanskje spesielt i ungdomstiden og tidlig voksenliv.

"Fall I & II" fra utstillingen "Modify", Kongsberg Kunstforening

Backbone

"Caught in the web" Galleri Ram

2014

Et tema som går igjen i KAHBs arbeid er begrensning av bevegelse og ufrihet. Menneskets samspill med sine omgivelser og sitt samfunn er alltid utgangspunktet. Reaksjoner overfor anderledeshet og etterleving av uskrevne regler binder oss. Menneskets iboende ønske om å høre til og være en del av er med på å styre livsvalg og levemåte.

Utstillingen ”Caught in the web” er en kommentar til dagens samfunn. Med profitt som grunnleggende verdi blir vi fanget i et system, i et mønster, i et nett. Vi ender opp med å leve våre liv etter en opptegnet mal og et forventet levesett. Med et voksende fokus på individualitet blir vi paradoksalt nok fattigere på karakter og særegenhet. Som frie individer er vi fanget av konformitet og formes til en unison masse.

Den anonyme “hvite skjorten” er hovedobjektet i utstillingen. Dette ofte masseproduserte plagget er her vist i repetisjon og stort antall, hver enkelt skjorte er håndsydd. Himlingen i galleriet blir dekket av de hvite tekstilene og de uniforme skjortene blir en tilsynelatende monokorm masse. Små skjorter henger også i rekke og rad på vegg men her i form av tredimensjonale objekter. Bruken av gjenbruksmaterialer - det er lakner fra institusjoner, duker og gardiner etter dødsbo ol. gir det likevel små nyanser i farge og kvalitet. Den hvite anonyme skjorten blir da også bærer av en personlig historie.

Fra "Caught in the web", Ram Galleri   foto: Jens Hamran

"Caught in the web"   foto: Jens Hamran

"Exhale" fra prosjektet "Caught in the web"  foto: Jens Hamran

"Uncostumized" Nord Trøndelag Fylkesgalleri

2013

"You are never fully dressed without a smile" Galleri Blakstad

2011

Lifejacket

2009

”Lifejacket” – for ikke å drukne i min egen historie
(Hobæk Haff)

Fem stykk jakker som visualiserer bipolar lidelse.

Lifejacket: a personal flotation device […] is a divice to assist a wearer, eigther conscious og unconscious, to keep afloat with his or her mouth and nose of his head`s face above the suface […]

Lifejacket handler om livet, det å holde hodet over vann når livets stormer raser som verst. Det handler om de menneskene som lever ekstra værhardt. Jakkene er ikke livvester som skal redde disse menneskene, de skal bare ta oss med på en liten reise i ”narrens skip”.
”We are sailing in a strange boat, hedding for a strange shore” (The Watherboys)