Still Life.

2016

Organisk materiale transfortmert til porselensobjekter. Som fossiler, frosset tid. Et prosjekt som stadig fornyes og forsatt bygges ut. Monteres i forhold til rom og landskap.

Dagboknotatene er repetetive møter mellom materiale, hånd og tid. Disse prosjektene har pågått gjennom flere år med ulik tematikk. Første Dagboknotat er fra år 2000 med krukkeformen som tematiske gjennomgang.

Dagboknotat fra 2019 viser til fingeravtrykket. Det unike individuelle avtrykk av papillarlinjene fra innsiden av fingrene. En gjentagende handling i 3 ulike leiretyper gjennom året 2019. Verket utgjør 1095 fingeravtrykk. Idé er knyttet til emigrasjon og identitet.

Troféserien er modellerte keramiske objekter i steingodsleire og belagt med porselensleire. Strukturene i overflaten er spor av prosess og tid. Uttrykket er sprukket og rått med assosiasjoner til minner, erindringer og souvenirer.