Mikrokollaps

2017

Separatutstilling, Bodø kunstforening. 3. mars til 23. april, 2017. / Micro-Collapse. Solo exhibition, Bodø kunstforening, 3th of March to 23th of April, 2017. All photos: Martin Losvik

EARTHBOUND

2016

Av jord. Installasjon. Modellert steingods, lateks, akryl. Med lydinstallasjon av Ove M. Pedersen. / Installation. Sculpted stoneware, latex, acrylic paint. With sound piece by Ove M. Pedersen. Both photos: Jørgen Holst

EMBRACE

2016

Modellert porselen. / Sculpted porcelain. Photo: Kobie Nel

Undergrowth

2015

Modellert steingods, jord, plantemateriale. Life size. / Sculpted stoneware, earth, plant materials. Life size. Main photo: Per Finne, detail photos: K.S.Mathisen

GUARDIAN

2016

Modellert steingods. / Sculpted stoneware. Life size.

VICTORY

2015

VICTORY I og VICTORY II. Modellert porselen. / Sculpted porcelain.

NUDE

2015

Modellert steingods. / Sculpted stoneware.

BEINGS. COLLAPSED.

2016

Installasjon / Installation. Kunstgarasjen, Bergen. Photo: Thor Brødreskift.

Clay-Sculpture-and-Bread-Community

2014

Community baking with home made earth ovens. / Gruppe på åtte som alle har hatt tilknytning til Kunst- og Designhøgskolen i Bergen. Gruppen kom sammen våren 2014, gjennom et tre uker langt kurs ved navn Clay-Sculpture-and-Bread-Community, derav gruppens nåværende navn. I korte trekk arbeidet vi under kursperioden sammen om å bygge to brødovner, som i hovedsak består av leire. Andre anvendte materialer er sand, hestemøkk, sagmugg og halm. Brødovnene er vedfyrte og når nærmere 600 grader celsius. Under kursperioden fokuserte vi på surdeigsbakst, men inkluderte også andre typer deig til baking av både brød og pizza, som vi har fortsatt med å gjøre i det offentlige rom i tiden etter dette.

Vi ønsker å stille spørsmål som handler om samarbeid og samhandling, og stille dette opp mot den individuelle kunstneren. Vi er opptatt av utvikling, utveksling og deling av kunnskap, tilegnelse av kunnskap via handling (gjennom kroppen) og observasjon, deltagelse istedenfor betrakting for et publikum, kunst som sosialt rom og kroppslig erfaring i sentrum. Community baking kan sies å være knyttet opp mot den globale, internasjonale slow-bevegelsen, der det nære, lokale og håndproduserte står sentralt.

http://claysculptureandbreadcommunity.tumblr.com/

Foto: Clay-Sculpture-and-Bread-Community og Mats Suhr Pedersen

OBJECT

2016

Modellert porselen. / Sculpted porcelain.

STRAY

2014

Installation. Mixed media. Galleri Fisk, Bergen. /

I en fotnote til The Atrocity Exhibition (1970) skriver JG Ballard:

“Most of the machines that surround our lives - airliners, refrigerators, cars and typewriters - have streamlined their way into our affections. Now and then, as in the case of the helicopter, with its unstable, insect-like obsessiveness, we can see clearly the deep hostility of the mineral world. We are lucky that the organic realm reached the foot of the evolutionary ladder before the inorganic.”

Noe i denne refleksjonen finner gjenklang i flere av Kamilla S. Mathisens skulpturer og installasjoner. Men det er ikke skillet mellom organisk og uorganisk som vekker denne assosiasjonen, selv om det mytiske forholdet mellom leire og liv alltid lurer i bakgrunnen når keramikk antar naturens former. Mathisens skulpturer er gjennomført organiske, med sine tynne blodårenett i skjøre hudhinner over markerte knokler. De uttrykker ingen fascinasjon for sci-fi-sjangerens “man vs. machine”, og sier ingenting om mineralverdenes “deep hostility”.

Det uhyggelige er likevel ikke til å komme utenom, skapningene kravler og vrir seg som manifesterte mareritt, og den umiddelbare vemmelsen de fremkaller er ikke ulik den Ballard maner frem i sin beskrivelse av helikopterets “unstable, insect-like obsessiveness”. Uhyggen ligger imidlertid ikke i det Masahiro Mori formulerer som “Uncanny Valley”- effekten, at det ikke-menneskelige er mer skremmende jo mer det ligner det menneskelige. Det er ikke i sin nesten-menneskelighet, til tross for deres oldingaktige tekstur og nyfødte blindhet, at disse skapningene er uhyggelige. Vi er ikke i Uncanny Valley.

Snarere er vi i Olduvai Valley, Øst-Afrika, men i en virkelighet der protomennesket ikke plukket opp steiner for å knuse dyreknokler i leting etter den proteinrike margen som kunne økt hjernemassen og derigjennom gjort det i stand til å skape sivilisasjoner, men tvert i mot gav opp og døde ut uten å avsette andre spor enn ett og annet fossil som ingen fremtid kunne studert i undring. Mathisens skulpturer antyder ikke et univers der mennesket er utdødd, videreutviklet eller forbigått, slik talløse post-apokalyptiske dystopier har tegnet opp, men et univers der mennesket aldri har eksistert. Uhyggen ligger ikke i visjonen om at disse skapningenes eksistens kunne vært mulig, men i innsikten i at vår egen ikke-eksistens er like mulig. Det er evolusjonens nakne, blinde, retningsløse og forskrudde logikk som forstyrrer oss i møte med disse formene, og det er i dette arbitrære universet, som er vårt eget, at gjenklangen er å finne: We are lucky.

Tekst: Joakim Stegen Tischendorf. Foto: K.S.Mathisen, Kobie Nel

ANIMALITOS

2012

Stedsspesifikk installasjon, støpt silikon.

Vist i Galleri Bokboden, Bergen og i ny drakt som "Animanomalies" i Løgaveln dolomittbrud, Fauske (Festivalen Ut av vår hule). / Site-specific installation, silicone cast. Showed in Bokboden Gallery, and re-adapted as "Animanomalies" in Løgaveln Dolomite Quarry, Fauske (Ut av vår hule-festival)

Aardvark and Lizards, photo: Per M. Didriksen
Unborn, photo: K. S. Mathisen

FRYKTSKÅL / BRUISED BOWL

2013

Modellert steingods, lateks, akryl. / Sculpted stoneware, latex, acrylic paint.

THE VISITOR

2012

Modellert leirgods. / Sculpted stoneware.

BALLOON MOOD

2012

Stedsspesifikk installasjon, silikonstøp, julebånd, ballonger. Fløyen. / Site-specific installation, cast silicone, string, helium balloons. Mount Fløyen, 2012.