TUFT LIV

2023

Bachelorprosjekt, ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling design 2023.

En OVERVELDENDE bildebok, med fokus på å visualisere (overveldende) følelser og tilstander. Jeg har utforsket bildebokens og illustrasjons muligheter og potensial gjennom de taktile sansene, ved hjelp av håndverket «tufting». Boken tar utgangspunkt i de begrensninger og muligheter jeg har som både utøvende illustratør – men også menneske. Gjennom hele mitt liv har jeg slitt meg gjennom gjøremål og krav, i skole og jobb med en følelse av å være ubrukelig på enkelte områder. Kontinuerlig stilt meg selv spørsmålet: «Hva er galt med meg?». Så, en vakker solskinnsdag, fikk jeg ADHD-diagnosen, som både forklarte og beroliget. Likevel ble det bekreftet at min hjerne fungerer litt annerledes enn normalen, og dette satt i gang nye tanker og tvil. Hva er det viktigste verktøyet i min yrkesutøvelse? Jo, meg selv. Hva er det største hinderet i min yrkesutøvelse? Jo, meg selv…

"TUFT LIV", på avgangsutstillingen til avdeling design, KHiO 2023

"Utbrenthet" (2023)

"Skyldfølelse" (2023)

"Uoppmerksomhet" (2023)

"Trist" (2023)

"Hyperaktivitet" (2023)

"Sinne" (2023)

"Impulsivitet" (2023)

"Overstimulert" (2023)

Fra utstilling, juni 2023

Diverse private prosjekt

2021

Diverse tepper, veggkunst, speil, og lignende

laget mellom Januar 2021 til nåtid

"ACT v.1"

"Here" (2023)

"Now" (2023)

"When" (2023)

"Play 1-3" (2023)

Strawberry, 2022

Abstract 2, 2022

DROOPY, 2021

"Funky Flowers rug" (2022)

Abstract 1, 2022

MEADOW, 2022

COW, 2021

PICNIC, 2022

"Abstract rug 5" (2022)

GIRAFF, 2021

Abstract 3, 2022

FIORI

SUNNY, 2022

"Moon rug" (2022)

FRANK, 2021

Abstract 4, 2022

PARROT, 2021

Katt & Kois, 2021

RAINBOW mirror, 2022

DAWN mirror, 2021

RAINBOW mirror, 2021

PANDA, 2022

PUG, 2021

COW mirror, 2021

DUSK mirror, 2021

CLOUD mirror, 2021

poti and pear

CITRUS, 2021

LIFE IS TUF

2023

(Under arbeid)

Bestefar & meg (midlertidig tittel)

2022

Under arbeid

just girly things

2021

(under arbeid)