Arbeider produserte på Pilchuck, Norwegian Crafts scholarship

2017

Texturized

2018

Fragile Fashion

2016
Blyglasskjole som ble presentert i "Glass Fashion Show 2016" , Corning Museum of Glass, GAS conference 2016. Photo: Marc Kiska, David Hopper (catwalk)

"Iceland" skåler

2017

Blyglass malerier

2015
2015-2017

Kald arbeid på glass

2015
2015-2017

Privat zone

2015
Kiln formed glass