Inn i fargen

2022

Installasjon i farget silkeorgansa

33 kvadrater á 2 × 2 meter

Skiens Kunstforening/Sogn og Fjordane Kunstmuseum

Detalj/Inn i fargen, Skiens Kunstforening 2022.

Detalj/Inn i fargen, Skien Kunstforening 2022.

Detalj/Inn i fargen, Skiens Kunstforening 2022.

Detalj/Inn i fargen, Skiens Kunstforening 2022.

Detalj/Inn i fargen, Skiens Kunstforening 2022.

Detalj/Inn i fargen, Skiens Kunstforening 2022.

Detalj/Inn i fargen, Sogn og Fjordane Kunstmuseum 2021.

Grønn (kube)

2020

Silkeorgansa, farget, elleve lag.

200 x 200 x 200 cm

 

Orange (kube)

2022

Akvarell i silke. Elleve lag silkeorgansa.

Pink

2018

Silkeorgansa, elleve lag

200 x 200 x 200 cm

Lørenskog kunstforening 2018

Rød (kube 2015)

2015

Silkeorgansa, elleve lag

200 x 200 x 200 cm

Lørenskog Kunstforening 2018

Gjennom gul

2015

Silkeorgansa, elleve lag

200 x 200 x 200 cm

Blå

2018

Silkeorgansa, fem lag

138 x 210 x 80 cm

Orange bølge

2013

Silkeorgansa, elleve lag

200 x 200 x 200 cm