Inn i fargen

2020

Installasjon i farget silkeorgansa

33 kvadrater á 2 × 2 meter

Sogn og Fjordane Kunstmuseum

Pink

2018

Silkeorgansa, elleve lag

200 x 200 x 200 cm

Lørenskog kunstforening 2018

Rød (kube 2015)

2015

Silkeorgansa, elleve lag

200 x 200 x 200 cm

Lørenskog Kunstforening 2018

Gjennom gul

2015

Silkeorgansa, elleve lag

200 x 200 x 200 cm

Blå

2018

Silkeorgansa, fem lag

138 x 210 x 80 cm

Orange bølge

2013

Silkeorgansa, elleve lag

200 x 200 x 200 cm