EVOLVING

2018

TREETALES

2016
Prosjekt som pågår.

SONGS FROM THE WOOD

2015
Over en lengre periode har jeg brukt mye tid på å oppsøke skogen. Det har gitt seg utslag i et behov for å oversette inntrykkene til større skulpturelle arbeider i mitt eget formspråk. Jeg ønsker å utvikle skulpturer med fokus på kontraster i taktile overflater i tillegg til romlighet og indre/ytre rom. Prosjektet pågår.

Songs from the wood

2016

THE ALCHEMIST DREAM

2011

To the core

2010

BESKUERE

2010

NAVLEBESKUEREN

2010

GYLDNE MINNER

2010

TIL KJERNEN

2008

DEFINERT

2009

I VEKST

2009

PÅ VIPPEN

2008