EVOLVING

2018

TREETALES

2016

Prosjekt under utvikling.

SONGS FROM THE WOOD

2015

Over en lengre periode har jeg brukt mye tid på å oppsøke skogen. Det har gitt seg utslag i et behov for å oversette inntrykkene til større skulpturelle arbeider i mitt eget formspråk. Jeg ønsker å utvikle skulpturer med fokus på kontraster i taktile overflater i tillegg til romlighet og indre/ytre rom.
Prosjektet er under utvikling.

Songs from the wood

2016

THE ALCHEMIST DREAM

2011

To the core

2010

BESKUERE

2010

NAVLEBESKUEREN

2010

GYLDNE MINNER

2010

TIL KJERNEN

2008

DEFINERT

2009

I VEKST

2009

PÅ VIPPEN

2008

FORMSPRÅK

2019