EVOLVING

2018

TREETALES

2016

Prosjekt under utvikling.

SONGS FROM THE WOOD

2015

Over en lengre periode har jeg brukt mye tid på å oppsøke skogen. Det har gitt seg utslag i et behov for å oversette inntrykkene til større skulpturelle arbeider i mitt eget formspråk. Jeg ønsker å utvikle skulpturer med fokus på kontraster i taktile overflater i tillegg til romlighet og indre/ytre rom.
Prosjektet er under utvikling.

Songs from the wood

2016

THE ALCHEMIST DREAM / Don`t waste your Gold

2011

To the core

2010

BESKUERE

2010

NAVLEBESKUEREN

2010

GYLDNE MINNER

2010

TIL KJERNEN

2008

DEFINERT

2009

I VEKST

2009

PÅ VIPPEN

2008

FORMSPRÅK

2019