Lysning

2019

Dey visuelle og håndverket står ofte i sentrum i mine arbeider. Det visuelle kommer ofte før tankearbeidet. Jeg ser på ting rundt meg, i byen, på fasader, naturen. Alt dette gir inspirasjon og blir til visuelle objekter uttrykt gjennom materialet og håndverket.

Arbeidet Lysning er inspirert av horisonten, hvor himmelen møter jorden, de fine linjene som oppstår. Dagsaktuelle hendelser virker også inn på arbeidet. Som viktigheten av å tenke på hvor sårbar jorden er for påvirkninger av vårt levesett.

I verket Lysning har jeg brukt nylon/polyestersnøre som er et syntetisk, industrielt framstilt materiale, og kan dermed oppleves som frigjort fra håndverkstradisjonen, men for meg er det glatte og glansfulle materiale med på å forsterke det uttrykket jeg vil ha frem. Garnet kalles også for bøtegarn og blir brukt i fiskeindustrien. Vi kan ofte finne spor av nylonsnørene langs kysten, som avfall fra båtene og er med på å forsøple havet og strendene.

Lysning, vist på utstillingen Generalforsamlingen Nordnorsk Kunstnersenter 2019 og Den 74 Nordnorske kunstutstilling 2020.

Fra utstillingen Generalforsamlingen Nordnorsk Kunstnersenter 2019.

Fra utstillingen Generalforsamlingen Nordnorsk Kunstnersenter 2019.

Den 74 Nordnorske Kunstutstilling 2020.

Den 74 Nordnorske kunstutstilling 2020.

Bølgelengder

2019

I arbeidet Bølgelengder har jeg jobbet med havet som tema og brukt teknikken Ikat for å få frem den bølgende virkningen i teppet. Ikat er en innfargingsteknikk hvor jeg farger renningstrådene før vevingen. I dette arbeidet har jeg valgt å bare veve den øverste kanten på teppet, resten består av hengende tråder. Teppet består av 5 lengder i tillegg til en blå kant som rammer det hele inn.

Bølgelengder. Teknikk: ikatinnfarging/vev, str. 310x 278 cm. Vist på den 73 Nordnorske Kunstutstilling 2019

Tittel: Bølgelengder str. 310x278 (hxb), materiale: nylon/polyestersnøre. Vist på Den 73 Nordnorske Kunstutstillinbg i 2019.

Ikattepper

2016

Fra utstillingen Responser i Bodø kunstforening 2016.

Inn i det Blå. Str. 144x144, materiale: lin, teknikk: Ikatvev.

Bølgelengder, 3 lengder i nylon/polyestersnøre, str. ca 50x300.

Mørketid. Teknikk: Ikatvev,materiale: lin, str. 230x64,5 cm.

Responser

2016

Fra utstillingen Responser i Bodø Kunstforening 2016. Et samarbeidsprosjekt med keramiker Ingrid Cimmerbeck.

Horisonter. 3 vevde lengder i lin, 70x 204 cm. Teknikk: vev, maling på renning.

Plastposetepper.

2008

Plastposer er et materiale som for de fleste har liten egenverdi, men ved bearbeiding,bretting og søm får de her både en ny funksjon og verdi. Arbeidet inneholder flere lag med kontraster, både i materialets overflate, tekstur, innhold og tittel. 1. I Wish to be a Star. 2. Åkle Kjøp-Kjøp. Åkle kjøp-kjøp ble vist på den NordNorske Kunstutstilling i 2011.

Åkle Kjøp-Kjøp. Teknikk: bretting/søm, str. 175x175 cm

I wish to be a star. Teknikk: bretting/søm, str. 190x190 cm.