Grid. 4 moduler à 48 x 58 cm. Laserkuttet og malt mdf. Ax Gallery Berlin. 2016

2016

Grid. 4 moduler à 48 x 58 cm. Laserkuttet og malt mdf. Ax Gallery Berlin. 2016

Herbarium Carl von Linnè. 20 digital trykk på silke. Jubileumsutstilling Galleri TØYsentralen. 2018

Herbarium Carl von Linnè. 690 x 150 cm. Digital trykk på ull. Skjønnhaugengen omsorgsbolig, Trøgstad kommune. Koro. 2018

Herbarium Carl von Linnè, utsnitt. 

Et tekstilt rom

Kunstbanken Hamar og Hå gamle prestegard

2009

Bringebær

Kunstbanken Hamar og Hå gamle prestegard

2009

Sandesamlingen 1969

2014

Gjenfunnet
Galleri TØYsentralen