EN FORM FOR HUKOMMELSE , Galleri Soft

2016

FORVIKLINGER, Samisk Senter for Samtidskunst

2015

Installasjon på Samisk Senter for Samtidskunst høsten, 2015