NÆRMERE DEG med kunstnerduoen IOMAKA, 18.januar-3.mars 2020 på Oppland Kunstsenter

2020

IOMAKA er en kunstnerduo som består av Ingrunn O. Myrland og Ann Kristin Aas. De har gjennom flere år laget utstillinger sammen basert på felles interesser og tematikk. IOMAKA er opptatt av historiefortelling; om å skape opplevelser av å gjenkjenne noe, som en erindring eller en lagret erfaring. Utstillingens tittel, NÆRMERE DEG, indikerer empati og et ønske om å leve seg inn i – eller forsøke å forstå, å komme nærmere noe eller noen. Både Myrland og Aas har undersøkende praksiser der vi kommer nærmere naturens former, tid, kvinnehistorie, materialitet, de store linjene i vår egen tid som feminisme og klimaendringer, og de små detaljene, kvister , løv og uttørkede vepsebol. Verk, som åpner eksistensiell tematikk knyttet til hvordan livet og døden er sammenfilteret og gjør alt forgjengelig. I utstillingen møter publikum tvetydige bilder, objekter og rominstallasjoner gjennom ulike uttrykk og formater.

Verket "Vær meg nær" er et tekstilportrett av kunstnerens mormor.

Teknikken er håndklipte tekstiler som limes og håndsys på mørkt underlag. Arbeidet er 180 cm i diameter.

Detaljbilde av "Vær meg nær" (2020)

Verket "Forbindelser" er en rominstallasjon bestående av fire forvokste kleshengere som holder oppe lange tekstiler i duse pasteller. Tekstillengdene møtes i en fletteaktig knute før hver lengde ender ut i store hanskeformer, tilsammen åtte kjempehansker som hver og en måler 1 m rundt "håndleddet" . Tekstilene måtte tilpasset omgivelsene og er derfor delvis sydd sammen på stedet.

Hendene er essensielle i denne installasjonen. Hendene symboliserer handling, nærhet, aktivitet og kunnskap;

- vår fysiske tilstedeværelse med og i våre omgivelser representert gjennom hendene, vår viktigste forbindelse til den taktile sansen.

Verket "Fader vår" (veggteppe, dørkarm med gardiner) er laget med utgangspunkt i et bilde av kunstnerens farmor, avbildet i et intimt øyeblikk på sengekanten. Arbeidet er et veggteppe hvor fargeflatene er gjenbrukstekstiler hvor motivet bearbeides som en tegning, overføres på tekstilene, håndklippes, limes og håndsys på mørkt underlag.
 

Verket "En form for samtale" består av en serie tekstilobjekter plassert på hyller bestående av gamle bøker, i en avstemt fargecollage.

Den lille installasjonen "Savn" består av en dameskjorteskjorte med innsydd detalj, som henger på en gammel kleshenger. Teknikken er maskinsøm, og tekstilflatene festes lagvis og danner en topografisk tegning, som et landskap innover i skjorteflaten.

Vegginstallasjonen "Parametriske erindringer" består av mange maskin sydde og håndsydde enkeltdeler som settes sammen som et stort byggesett av former på veggen. Formene kobles sammen med snøre og metalldetaljer som skaper et nettverk av linjer og skyggespill på veggen.

EN FORM FOR ERINDRING; separatutstilling på Galleri Fjordheim på Biri.

2020

Hovedverket på denne utstillingen er verket PARAMETRISKE ERFARINGER inspirert av tekstilindustrien. 

Verket vises her i 2/3 av sin fulle bredde (flere moduler kan tilføyes) 

Denne vegginstallasjonen satt sammen av mange maskinsydde tekstilformer i et repeterende sammenføyingssystem med snorer, hemper og maljer. 

Tekstilene som er brukt til dette verket er hentet fra industrien; 

Hovedformene i en mørk turkis-grønn farge, er arbeidsdresser, gjenkjennelige uniformer transformert med maskin- og håndsøm. Detaljer som knapper og lommer fra arbeidsdressene fremstår som smykker i et større ornament. På nært kan man også oppdage sømdetaljer med referanser til folkedrakter.

I mange av vegginstallasjonene mine henter jeg på ulike måter inspirasjon fra industrien.

Det kan være i form av materialene jeg bruker, eller den visuelle gjengivelsen av synsinntrykk og opplevelser i en produksjonshall, som gjentakelsen av former, linjer, lys og repetativ lyd.

Jeg henter også inspirasjon fra naturen; som gjengivelser av

 organiske former, eller gjennom symmetri og geometri.

Arbeidene mine kan minne om barndommens kaleidoskopunivers (stjernekikkert), hvor en i utgangspunktet enkel form speiles på innsiden av kikkerten og blir til et intrikat ornament.

Ordet kaleidoskop stammer fra de greske ordene kalos som betyr vakker, eidos som betyr form, og skopein som betyr å undersøke eller granske.

Ordet parametrisk i tittelen, er hentet fra matematikken og er betegnelsen på statistiske beregninger av tetthetsfunksjoner innenfor et intervallsystem. Her brukes den for å beskrive en repeterende gjenkallelse av sanseinntrykk knyttet til et gitt sted.

Verket er en kunstnerisk refleksjon over temaet industri/miljø.

Tekstiler som materiale innbyr til å jobbe tredimensjonalt. Smidigheten, de ulike strukturer og kvalitetene, inviterer til taktile møter med referanser til overflater i naturen, men også til menneskekroppens ulike behov og funksjoner.

 

Et verk inspirert av tekstilindustri og folkedrakter. Materialet som er benyttet er transformerte arbeidsdresser fra industrien, omsydde vaskesekker og gamle laken. 

Nærbilde av veggarbeidet PARAMETRISKE ERFARINGER

Vegginstallasjonen PARAMETRISKE ERFARINGER

Utsnitt av RAMSALT (vegginstallasjon) og SKYGGER (serie)

KLIMA2 på Teknisk Museum i Oslo

2020

 ​Teknisk Museum skriver om utstillingen; "Samarbeidet med kunstnere som er engasjert i miljø og klima, åpner for å utforske hvordan kunstneriske perspektiver og følsomhet kan mobilisere våre besøkende på empatiske og uventede måter. Utstillingsprosjektet bringer dermed sammen vitenskapelige perspektiver, innsikt fra kritisk humaniora og kunst"

Mitt bidrag: Spor 1 er laget med utgangspunkt i et oversiktsbilde fra toppen av et perforert isflak. Dammer av brevann oppstår når isen smelter, og vannet graver seg nedover gjennom lag etter lag. Slik treet har årringer, har også isen årringer som gradvis blottlegges etterhvert som vannet finner veien gjennom lagene av tid, innkapslet historie som gradvis vaskes vekk. En sildrende bekk blir til en elv som bryter opp og river løs.

Spor 2 er laget med utgangspunkt i et bilde av en uttørket jordoverflate. Jorderosjon er den stadige nedslitingen og nedbrytningen som skjer på jordoverflaten når ytre krefter som ekstreme temperaturer, rennende vann, isbreer, vind eller bølger drar med seg og gnager av steinpartikler, forflytter materiale fra et sted til et annet.

I flere steder i verden; i USA, i Mellom-Amerika og i Afrika, forsvinner det hvert år store områder med matjord, og jordbruksområder blir forvandlet til ufruktbar jord og ørken. Dette skjer når menneskene ødelegger og fjerner skog, driver for intensiv dyrking, og holder for mange dyr som tråkker ned vegetasjon og utpiner beiteområder.

Bildene er også tenkt som sårflater; arrene/sporene vi skaper i våre omgivelser, i naturen, kan også speiles innover i oss selv. Vi er en del av den store sammenhengen. Uten alt det andre eksisterer heller ikke vi.

Installasjonen er satt sammen av to separate verk, bygget opp flate for flate, som topografiske kart. Teknikken er maskin- og håndsøm på bomullstekstiler. Hvert lag klippes til, sys og vrenges før de stives og monteres sammen med håndsøm.

 

Spor1&2

ETTERTANKAR på Galleri Salhus

2020

Ettertankar er ei utstilling basert på erfaringar, minner, ro og uro. Den nære og intime kjennskapen me alle har til tekstilar, gjennom klede med til ei kvar tid har på kroppen, gjer at arbeida til Ingrunn O. Myrland og Else Karin Tysse Bysheim vekkjer gjenklang i våre eigne minner og erfaringar. Utstillinga stimulerer til refleksjon kring det å vere menneske i verda, ved å røre ved både visuelle og fysiske minner i kvar og ein av oss.

Verket RAMSALT, inspirert av hav og fiskeriindustri.

Nærbilde av verket RAMSALT.

Rominstallasjonen SAMMENHENG (hanskeformer), i dialog med Bysheims innstallasjon Uro.

FJORDFLYT- landskapskunst, Hov i Land

2022

Fjorflyt er en årlig musikkevent som finner sted på/ved Randsfjorden under festivalhelga Tid For Tømmer i Søndre Land.

Konserten gjennomføres på Randsfjorden med musikere/artister på flytebrygge eller ferge og publikum på stranda og i båter. Landskapskunsten/flytekunsten som innstalleres i  disse omgivelsene er en viktig del av happeningen, og kan oppleves kun denne ene dagen.

Årets landskapskunst ble gjennomført på stranden; pga. liten vannstand.

13 store orange seil på stativ av gjerdestaur, og 21 mindre papirbåter med orange og beige seil; ble en vakker og tydelig markør på den tørrlagte stranda.

Årets konsertscene var også på land og ikke på vannet pga. vannstanden.

Seil og gjerdestaur i Perlevika.

Papirbåter med seil

EN SAMTALE SOM ALDRI SLUTTER med kunstnerduoen IOMAKA på FUGE i Kauffeltgården i Gjøvik

2022

En utstilling i riktig IOMAKA-stil!

Vi har hatt noe runder på om det er riktig av oss å fortsette å stille ut sammen. Noen ganger spriker arbeidene og vi føler at vi jobber i hver vår retning, men når vi begynner å sette sammen våre ulike uttrykk og verk i disse rommene, opplever vi atter en gang at det klinger godt sammen. Samtalen mellom oss og våre arbeider gir fortsatt mening!

En utstilling om tid. I både nærsynt og langsynt perspektiv. Menneske og natur. Nærhet og avstand. 

 

Fra utstillingsrommene på FUGE. Bildet viser tekstilportretter laget av Ingrunn O. Myrland og mindre veggobjekter og gulvinnstallasjon laget av Ann Kristin Aas.

Veggarbeidet Tenketid.

Linoleums-collager

Detaljbilde av Kom skal jeg si deg noe

EN FORM FOR SAMTALE med kunstnerduoen IOMAKA i Rygge Kunstforening, Galleri Hadeland

2023

Myrland og Aas sine arbeider med sine materialer og metoder, er på hver sin måte et slags opprør mot tendenser i samtida, materialisme, overkonsumering, ødeleggelse av natur og kultur.

 

Til alle tider har kunstnere latt seg inspirere av naturen. I naturen søker vi ro og meditasjon. Naturen er oss, men mer enn oss, den forstørrer oss og gir oss sammenhenger, den gir oss omgivelser som gleder oss, forundrer oss, vekker nysgjerrigheten vår, kreativiteten vår, og speiler innsiden vår, om det er kaos eller ro, sorg eller glede. Men oftere nå enn før viser naturen oss mer alvorlige sider; ting vi må ta innover oss. Det vedrører oss, og det vedrører alt levende liv.

Det er en våknende bevissthet og framtids-uro knyttet til jordklodens tilstand og utfordringene vi står overfor. Vi må forstå oss selv som en del av naturen. Vi kan benytte oss av naturen, men ikke på bekostning av den. For å ivareta må et symbiotisk forhold ligge til grunn.

 

Kunstnerne er begge inspirert av kunstbevegelsen ARTE POVERA som oppstod i Italia på 1960 tallet. Det var en slags avantgarde-retning innen kunsten, som oppsto som en reaksjon mot samtidens teknologiske og materielle utvikling og en reaksjon mot samtidens etablerte normer og regler for kunst og estetikk overført fra de statlige institusjonene. Kunsten ble gjerne utført i materialer som tradisjonelt hadde liten kunstnerisk verdi. Det kunne være hverdagslige materialer, gjenbruksmaterialer, filler og tilgjengelige naturmaterialer som stein og tre. Temaet i kunsten var ofte forholdet mellom naturen og kulturen. 

Verkene i utstillingen En form for samtale  kan sees på som reaksjoner og bearbeidelse av inntrykk over de store temaene i dagens samfunn; en jordklode i ubalanse, tap av natur og kultur, og uro over en felles usikker framtid.

Tekstilskulptur m/trestativ.

Rominstallasjon bestående av tekstilmoduler montert sammen med nylonstrømpebukser, aluminiums-kammer og steiner.

Visualisering av en eufori/ekstase-opplevelse.

Arbeidet sammenheng er en rominstallasjon bestående av store maskinsydde hanskeformer med lange draperier, samt store kleshengere som holder draperiene mot taket. Inatsllasjonen tilpasses stedet og endrer seg derfor fra sted til sted. Hendenes uttrykk er et viktig i denne installasjonen. De skal oppleves som naturlige, ikke døde hansker, men som om de er fylt med ånd; som sovende kropper som ligger naturlig avslappet og med en følsomhet i sitt uttrykk. Allikevel er uttrykket monumentalt,på grunn av den kraftige fargen og på grunn av størrelsen på både hendene og kleshengerene. 

Tematisk handler det om hendenes kraft. hendene står symbolsk for menneskenes handlinger. Vår makt og vår kraft, men også vår evne til å ødelegge ved uforsvarlige handlinger overfor naturen og våre omgivelser..