Hidden stone

2013

Hidden stone serie fra 2013 til 2017
Flettverk av fruktstenglene fra Phønixpalmen.

Krukker, beiset peddig, bark av pil

2017

Linjer, duggpil og avbarket pil

2013

Organisk form, beiset bjørkefinér, peddig, bambus

2016

Søyler, pil, bark av pil

2017

Berøring - utsmykking på Kattem Helse- og Velferdssenter, Trondheim 2010

2010

Flettverk i avbarket pil og bark av pil

Om mitt arbeid

2018

I mine arbeider bruker jeg materialer jeg finner i naturen rundt meg,
siv fra innsjøen, pil, bark, røtter, strå fra hagen og skogen, palmematerialer fra reiser. Mitt materiallager er uendelig stort, hva går det ikke an å flette med?

Materialets egenkarakter inspirerer meg og utfordrer meg på ulike måter og stiller krav og er med på å forme mine arbeider.
Det er alltid et samspill og når jeg starter med en idé så skjer det alltid noe på veien som krever en dialog og jeg må temme materialet og samtidig tillate dens vilje og krav. Det som skjer i og med materialet fører meg videre inn i arbeidet.
Materialene, teknikken, intensjonen, improvisasjonen og det å lete etter å komme til kjernen, den dype sammensmeltningen i prosessen som ender i et arbeid som jeg hadde en anelse om i starten og som så realiserer seg i dette nettverket av faktorer.
Og akkurat der i dette samspillet oppstår den gode, sentrale, dype følelsen og tilstedeværelsen som er essensen i det jeg gjør!

Jeg arbeider ofte i serier, da kjennskapen til materialet gir erfaringer som jeg vil fortsette å utforske og omsette i nye verk. Ofte er det andre og tredje arbeide en fortsettelse, en videreføring av det første.

Jeg er så heldig at jeg er en av deltakerne i Hunger prosjektet (prosjekthunger.no), NKM´s midtnordiske, tverrfaglige arbeid mot landsdelsutstillingen på TSSK i Trondheim nå i desember.
Vi jobber tverrfaglig i samspill og dialog med andre kunstretninger og kunstnere, farger med naturfarger, lærer om mathåndverket, fletter med siv og arbeider med leire. Dette er en utviklende og lærerik prosess som vil i de neste ukene følge mitt arbeid mot utstillingen på TSSK.