Hidden stone

2013

Hidden stone serie fra 2013 til 2019 Flettverk av fruktstenglene fra Phønixpalmen og avbarket pil.

hidden stone IX, flettverk avbarket pil, privat samling

Krukker, beiset peddig, bark av pil

2017

Linjer, duggpil og avbarket pil

2013

Linjearbeidene er laget av piletre. De lyse arbeidene er laget av avbarket treverk og de mørke er laget med barken beholdt på. Ved første øyekast kan verkene oppfattes som symboler eller tegn, men har sitt konkrete utspring i kurven, eller beholderen, dette kulturelle redskapet som Ursula Le Guin i boka The Carrier Bag Theory of Fiction foreslår som en av de tidligste kulturelleoppfinnelser. Arbeidenes tredimensjonale former er dypt forankret i den feminine fortellingen, en korreksjon til den maskuline historien vi alle kjenner om sverdet, spydet eller knokkelen som det første hjelpemiddelet. Linjearbeidene er et bilde på alt vi bærer med oss gjennom historien; kunnskapen, fortellingene, det vi tror på, det som merker oss og det vi drømmer om.

Linjearbeider - utsmykning på LEB-zab, NTNU Trondheim 2021

avbarket pil, lys og duggpil med bark, mørk  40x300cm

Linjearbeider - utsmyning på ZEB-lab, NTNU Trondheim 2021

avbarket pil, 80x130cm

Linjearbeider - utsmykning, ZEB-lab, NTNU, Trondheim, 2021

avbarket pil, lys og duggpil med bark, mørk. 100x220cm

Organisk form, beiset bjørkefinér, peddig, bambus

2016

Søyler, pil, bark av pil

2017

Berøring - utsmykking på Kattem Helse- og Velferdssenter, Trondheim 2010

2010

Flettverk i avbarket pil og bark av pil

Om mitt arbeid

2022

 

Ingrid Becker (1952) er utdannet innen tekstil og pedagogikk. Fascinasjonen for tekstile materialer og teknikker er grunnleggende i hennes arbeid som kunsthåndverker.

Hun har arbeidet i en årrekke med bekledning i skinn og stoffer i naturmaterialer. I dag kommer naturens materiallager enda sterkere til uttrykk i hennes flettverk, og det tekstile er til stede både i materialkvaliteten og i de ulike teknikkene. 

Materialiene finner hun i naturen rundt seg og teknikkene er tekstile teknikker i uendelige variasjoner.

De ulike flettematerialene har sin egen karakter, stiller krav og krever en dialog på veien til det ferdige arbeidet. Samspillet mellom ideen, formen som arbeides frem og hensynet til materialets egenart og vilje er avgjørende for resultatet.

Den tredimensjonale flettete formen; kurven, beholderen er sentral i arbeidene og er dypt forankret i den feminine fortellingen, både konkret og som metafor. Den forteller historien om menneskelig opprinnelse, om romlige beholdere for å samle, bære og oppbevare maten og fortellingene om livet, slik Ursula K. Le Guin beskriver i The Carrier Bag Theory of Fiction: «Før verktøyet som tvinger energi utover, laget vi verktøyet som bringer energi hjem. Før heltenes lange, harde, drepende verktøy var våre forfedres største oppfinnelse beholderen, den tidligste kulturelle oppfinnelsen, kurven for den ville havren, medisin-posen, hjemmet, stedet som inneholder det som er hellig (shrine), posen med stjerner.» Shelter for meneskene, maten og det som skulle fortelles videre. Og bostedene og beholdere har siden urtider blitt laget av flettverk og leire. Denne filosofien ligger til grunn i Becker´s arbeid. 

Norske Kunsthåndverkeres Temautstilling HUNGER i 2018 med tre innledende workshops, er en materialisering av prosessbasert kunnskapsutveksling innen kunsthåndverksfaget. Deltakelsen betyr mye og legger føringer for Ingrid Becker’s kunstnerskap videre. HUNGER prosjektet gjør tydelig, både kognitivt og kroppslig, at materialene mat, flettematerialer og leire har alltid vært fundamentalt grunnleggende og livsnødvendig.

Prosjektet TREHAGEN - en visuell konsert - med premiere midtsommer 2022 og forutgående workshops i 2020 og 2021 er initiert av komponist Ellen Lindquist i samarbeid med Tovelise Røkke-Olsen (keramiske klanginstrumenter, skulpturelle arbeider) og Ingrid Becker (klanginstrumenter, bæreredskaper og skulpturelle arbeider i tre). Se filmen under!

Ingrid Becker’s´ arbeider er innkjøpt av Innkjøpsfondet for Norsk Kunsthåndverk for Kunstindustrimuseene i Trondheim, Oslo og Bergen og av Norsk Kulturråd, Trondheim Kommune og Nasjonalmuseet i Oslo.

 

www.ingridbecker.no

Oktober 2022