I see Sky

2022

Performance/video

Dette arbeidet fikk sin form og innhold av å lytte til landskapet.

Stortaren, i stadig bevegelse under vannoverflaten der jeg bor, forvandles til gjennomskinnelige fingre når den løftes opp fra havbunnen og tørkes. I ruinene av et industribygg bygget jeg en portal av den. En stund var jeg usikker på hvordan performancen skulle forholde seg til installasjonen av tare. Men den fascinerende opplevelsen av at ting plutselig kommer din vei, ble oppfylt da en nabo kom med et stort hvalbein.

Hvordan tolker og ser vi rester av det som en gang har vært noe annet, og hva sier disse sporene oss om tid?  

 

I see Sky

Presence of Distance

2022

Performance/video

Presence of Distance er filmet ute ved storhavet på Nord- Vestlandet, der jeg gjennom en lang dag bygget en varde av greiner og papir.

Det tilstedeværende havet lar oss ta i mot, men også aktivt reise ut over flaten mot horisonten. En flate med dybde og mørke, der ytterpunktene er glitrende speil og frådende trussel.

Historisk sett var varden et kommunikasjonssymbol som signaliserte både fare og trygghet. Advarsler, ord, utsagn og beskjeder ble formidlet gjennom vardeild. Som skulptur i landskapet viser den menneskelig aktivitet. Et avtrykk av tilstedeværelse. 

Og fremdeles viser de vei gjennom skipsleia.

 

 

 

Presence of Distance, stills

Rite of Spring

2021

Performance/Video

Rite of Spring er en deltagelse i de livsbejaende kreftene som i en kort sommer strekker seg mot lyset. En skjør bro i Trollheimen omskapes ved hjelp av blå fløyel og myrull til en kommentar om mellomrommets tilstedeværelse.

Det finnes alltid og i alt et mellomrom. Mellom mennesker, gjenstander, pust og hjerteslag.  Over mellomrommene bygger vi broer av ulik art og valør. Lenker de til hverandre, og lager farbare stier og lesbare kart så bevegelse blir mulig i både ytre og indre landskap.

Rite of Spring, stills 

Winter...Ebb Tide

2020

Performance/Video

300 tørkede dyreører, vanligvis brukt som hundesnacks, er plantet i landskapet. Ved første øyekast ser objektene ut som noe man forventer skal gro ut av jorden, før betrakteren registrerer at det er ører av kanin, okse, gris, kalv og sau. Arbeidet er en hyllest til det sykliske hendelsesforløpet av liv, forråtnelse, transformasjon og gjenfødelse.

Exsiccatae

2019

Installasjonen består av 1250 gamle Norgesglass bygget som to frittstående vegger i knappe to meters høyde og ni meters lengde. I glassene er det samlet lav fra store deler av Norge. Innsamlingen av lav har foregått gjennom et år.

Lav er blant de minst påaktede og studerte vekstene vi har, og bare i vår natur finnes det nærmere 2000 arter som står, henger og klamrer seg til jord, stein og trær på uanselig og upåaktet vis. Ved nærmere studium stiger disse vekstene frem som en helt særegen og unik verden. De danner hemmelige hager og skoger i det lille formatet, -en visuell mikroverden så vakker at det gjør vondt. De er blant de eldste vekstene vi kjenner til, og er blant de første som sprer seg til nye områder. Så langt er kunnskapen om hva de kan brukes til liten, men vi vet at lav sprer seg med vinden, og har slik sett verken grenser eller revir, har en rensende effekt på sår, organisk materiale preserveres i den, og over lang nok tid kan lav bryte ned stein. Langsiktigheten i disse vekstene er svimlende.

”Exsiccatae”  er en hyllest til stillheten i en støyende tid, men også en kommentar til det vi ser, - eller ikke ser. Vår evne til å se detaljer, og ikke minst verdien av dem, er på stadig vikende front. Vår oppmerksomhet sentreres så alt for lett om det eller dem som støyer mest. Samtidig er prosjektet også en protest mot ødeleggelsene vi moderne mennesker står ovenfor. Lav er av de første vekstene som reagerer på forurensning i en biotop, og stadig flere av dem havner på rødlista. Disse vekstene fra en annen tid, med sin særegne skjønnhet bokstavelig talt med røtter tilbake til urtiden, varsler i voksende tempo gjennom forurensningsdød at tiden vår er i ferd med å renne ut…

 

Exsiccatae

Folly of The Impure

2016

Menneskedyret er et meningssøkende vesen. På hvileløs vandring etter sammenheng kategoriserer og systematiserer vi det vi ser, og det vi bare aner konturene av, for slik å få oversikt og kontroll i alt kaoset rundt oss og i oss.

Vi speiler vårt eget ansikt i andres øyne, og undres over hva og hvem som bor der inne. Hva er vi laget av? Hvilke bestanddeler er felles gods, og hva er enkeltindividets unike sjelelige legering? Hva er disse tynne skjøre trådene som binder oss til hverandre og til oss selv, og som vi holder fast i når det røyner på. For det gjør det jo ofte.

Prosjektet ”Folly of the Impure” har sin bakgrunn i en fordypning rundt den nevrologiske sammenhengen mellom religiøs aktivitet, det ekstatiske og det kreative, alle aktivert i samme område av hjernen. 

Headspace, første del.

Bedbugs

Bedbugs, detalj

Del 2

Elsewhere Revisited

2014

Tiden renner ut, smuldrer bort, og svimler avgårde på sitt eget skakke lydløse vis. I dens vake finner vi spor, - lesbare rester av tilstedeværelse. Elsewhere Revisited utforsker aspekter rundt erindring og det flyktiges natur.

Elsewhere revisited

Nightport

Nightport, detalj

Echo

Echo, detalj

Elsewhere

Elsewhere, detalj

Scraps

Scraps, detalj

A room of my own: Because I have made it up, doesn't mean it's not true...

2012

Et rom for seg selv; - et område definert av mentale eller fysiske grenser, og hvor en hegner om sine drømmer, håp og aspirasjoner. Hvor koordinatene en måler sin eksistens imot organiseres, og virkeligheten filtreres og verifiseres til et forutsigbart sted å være. I disse rommene samler vi våre erindringstegn for å forstå tid som ikke lenger er her og nå, men på umerkelig vis har blitt fortid og den gang. De er minnesamlinger av det som har skjedd oss, det vi synes gir mening, - og dermed bekrefter vår tilstedeværelse i verden.

Mine samlinger er rester og fragmenter av tid, og er i utgangspunktet verken meningsbærende eller betydningsfulle. Objektene er i seg selv innsignifikante, forkastet og oversett. I prosessen med å søke etter, velge ut og presentere disse restene av ingenting, har det vokst frem arbeider som forholder seg til tanker om tid, om historiens intrikate vev, - og som stiller spørsmål ved hva vi ser som verdifullt. Mitt rom består av spor av deltagelse og annihilasjon gjort meningsfylt gjennom min væren i tiden, og min forståelse av den. 

Time experienced

Time Experienced, detalj

Detalj

Archive

A>rchive, detail

Cabinet C

cabinet C, detalj

Cabinet A&B

Cabinet B, detalj

cabinet A, detalj

Shhh!

Shhh! detalj

Portraits

Still waiting for the Toothfairy

Still waiting for the Toothfairy, detalj