Folly of The Impure

2016

Menneskedyret er et meningssøkende vesen. På hvileløs vandring etter sammenheng kategoriserer og systematiserer vi det vi ser, og det vi bare aner konturene av, for på den måten å få oversikt og kontroll i alt kaoset rundt oss og i oss.
Når natten kommer skuer vi opp mot den stumme hvelvingen over oss, ser skår av knust lys, og hvisker forsiktig, eller roper i desperasjon, er det noen der ute?
Vi speiler vårt eget ansikt i andres øyne, og undres over hva og hvem som bor der inne. Hva er vi laget av? Hvilke bestanddeler er felles gods, og hva er enkeltindividets unike sjelelige legering? Hva er disse tynne skjøre trådene som binder oss til hverandre og til oss selv, og som vi holder fast i når det røyner på. For det gjør det jo ofte.

Bakgrunnen for prosjektet ”Folly of the Impure” er et forsøk på å forstå den udefinerbare fornemmelsen av et Metaplan i tilværelsen gjennom en fordypning i den nevrologiske sammenhengen mellom religiøs aktivitet, det ekstatiske og det kreative, som alle aktiveres i samme område av hjernen.

Prosjektet er delt inn i tre kategorier, bildene viser Category III, ”Don’t let the bedbugs bite…” som består av springfjærene i madrassen jeg har sovet på i et par tiår og en assosiativ Petriskål-samling hverdagsrelikvier som stiller spørsmål ved forestillingene om hva og hvorfor et objekt blir tillagt betydning, kraft eller makt.

Elsewhere Revisited

2014

Tiden har rent ut, smuldret bort, kommet for å gå igjen. Den svimler avgårde på sitt eget skakke lydløse vis.
I dens vake bor erindringstegnene, - lesbare rester av tilstedeværelse.
Elsewhere revisited utforsker aspekter rundt fragilitet, erindring og det flyktiges natur.

A room of my own

2012

Et rom for seg selv; - et område definert av mentale eller fysiske grenser, og hvor en hegner om sine drømmer, håp og aspirasjoner. Hvor koordinatene en måler sin eksistens imot organiseres, og virkeligheten filtreres og verifiseres til å bli et forutsigbart sted å være.
I disse rommene samler vi våre erindringstegn for å forstå tid som ikke lenger er her og nå, men på umerkelig vis har blitt fortid og den gang. Minnesamlinger av det som har skjedd oss, det vi synes gir mening, - og dermed bekrefter vår tilstedeværelse i verden.

Mine samlinger er rester og fragmenter av tid, og er i utgangspunktet verken meningsbærende eller betydningsfulle. Objektene er i seg selv innsignifikante, forkastet og oversett. I prosessen med å søke etter, velge ut og presentere disse restene av ingenting, har det vokst frem arbeider som forholder seg til tanker om tid, om historiens intrikate vev, - og som stiller spørsmål ved hva vi ser som verdifullt.
Mitt rom består av visuelle minneavtrykk, av erindringstegn om deltagelse og annihilasjon. Biter av materie, skjør som tid, gjort meningsfull gjennom min væren i tiden, og min forståelse av den.
Bildene viser deler av prosjektet, Cabinet C og Still waiting for the Toothfairy