arbeider

2017

Aspiration

2019

Verket består av objekter og en video.

Uten tittel

2019