arbeider

2017

Aspiration

2019
Verket består av objekter og en video.

Uten tittel

2019