arbeider

2017

Aspiration

2019

Verket består av objekter og en video.

Uten tittel

2019

Aspiration

2019

Video og glassobjekter