Northern Alchemy

2018

Utstilling på galleri RAM,Oslo
Alkymi var middelalderens forløper for den moderne kjemien, ofte blandet sammen med magiske forestillinger som skulle brukes til å omdanne metaller til gull. I utstillingen Northern Alchemy forenes den alkymistiske jakten på gull med higen etter lyset under mørketiden. Alkymisten omfavner både mørket og lyset, og bringer motsetningene sammen i ett objekt.
Inkblots som er opprinnelsen til smykkene mine har et tilfeldig utgangspunkt. Med en gang de bearbeides oppstår symmetri og orden samtidig med utglidninger og ukontrollerbare elementer. Noe nytt tar form i overflaten ,med sprekker og lys og mørke om hverandre. Uvisst hva som overlever framover.“Pay attention to the cracks, because that’s where the light gets in”, LC

Brooch " Awakening 1",plaster,ashes,asian ink,wood,copper,guilded brass,silver

Brooch "Awakening 2",plaster,ashes,wood,asian ink,silver copper

Neclace"Awakening 3",plaster,ashes,asian ink,wood,copper

Necklace "Awakening 4",plaster,ashes,asian ink,wood,copper

Necklace " Rehab 3",plaster,ashes,wood,pigment,copper

THE SACRED & THE PROFANE - residency, workshop + exhibition project 2019,Schmuck week Munich

2019

Art has always been connected to magic and mysteries.
The art project "The Sacred & The Profane" focuses on and examines rituals, symbols, objects and practices that still prevail today, disguised, in our fragmented, commercialized and digitalized world
The profane is to me all the trouble and issues we are dealing with among artist such as envy,pettiness and jealousy. But also something we try to overcome,- because we are not supposed to take interest in wealth and materialism. The talent that every artist is given,no matter media,is sacred in its ability to communicate and play a role in the society and history.

Necklaces "Resurrection",plaster,ashes,asian ink,marble dust,copper

Necklace " Last summer",plaster,ashes,wood,silver

ARKIVET "Beautybox"

2018

Utstilling på Galleri Melanithros | Art Space Athen,Hellas med ARKIVET
I sitt nyeste utstillingsprosjekt BEAUTY BOX, skaper kunstnergruppen ARKIVET et rom for tolkning av både innholdet og beholderen beauty box. Beauty Vi assosierer gjerne en beauty box til noe som rommer skjønne og personlige hemmeligheter, en liten forfengelig skattekiste?

Men beauty box kan også brukes som en metafor for samtidens skjønnhetsidealer og relasjonen mellom utseende og vellykkethet. Et fokus på utseende som har blitt mer og mer preget av iscenesettelse av seg selv og selvpresentasjon i forbindelse med sosiale medier.
Hva bringer du med deg i din mentale beauty box?

"Barbie Breakdown",Tray with necklace:sliced doll,silver, aluminium,plastic,embroiderythread

"...and Ken too",Tray with necklace: sliced doll.silver,plastic,paper

"Private collection 1",brooch:leather,wood,embroiderythread,silver

"Private collection 2",brooch:leather,pearls,embroiderythread

Brosje,silikon,lær,tre,perler,broderitråd,sølv

ARKIVET "Verdiløs"

2017

Med prosjektet Verdiløs ønsker gruppen å belyse hvordan verdi oppfattes i dagens samfunn.
ARKIVET fremmer et visuelt og mentalt assosiasjonsrom for en diskurs om hvilke sosiale og økonomiske mekanismer som styrer hva som anses som verdifullt.
I mine arbeider til prosjektet danner verdiløs aske og hvit,nøytral gips grunnmaterialet for narrative arbeider med referanser til det glemte og forgjengelige. En tilbakeføring til det som alt skal ende opp som – en helhet med jorden og naturen der det står igjen som materiale for nytt liv. Farger, materialer, verdier og informasjon blandes til tilsynelatende likeverdige partikler .

ARKIVET "Is this my place?"

2015

Temaet for dette prosjektet er basert på vårt personlige arkiv av minner. med referanse til skygger og spor fra begivenheter i livet.
Med disse sporene skaper vi rom hvor vi ønsker/ikke ønsker å være.
Temaet blir konkretisert i smykker med individuelle innfallsvinkler som kan gi betrakteren opplevelser og assosiasjoner til egne spor og avtrykk.

Sti for øyet

2005

STI FOR ØYE er en kjærlighetsærklæring til vestfoldskogen. Et kunstprosjekt som i tett samarbeid med naturen påvirker alle som besøker stien til å la sansene få fritt spillerom. Stien er anlagt utenfor allfarvei, på Fossnes i Stokke kommune, Vestfold fylke.
STI FOR ØYE er tilgjengelig hele døgnet året rundt. Lysdesigner Erik Selmer sørger for at stien, naturen og kunsten er lyssatt på en spennende og eventyrlig måte.
Verket er et samarbeidsprosjekt mellom Hilde Eirin Dramstad og Tor Jørgensen,og har fargene rødt, gult og blått, basisfargene for alt i naturen. Kulespillets former kan gi assosiasjoner til astronomi, naturlovene og jordas meridianer.

"Kulespill",Permanent art installation:steel

Strata crust 1-3

2019

Som smykkekunstner forholder jeg meg hele tiden til begrepene forfengelighet og forgjengelighet. Det er samme sak,men med ulik tidsdimensjon. Jeg retter fokuset på naturen som blir framstilt som skjør og svak,truet av vår forfengelighet og evige framdrift. Naturen er  ikke lenger tilgjengelig for mennesket, ettersom vi gjennom teknologi og industrialisering har kommet til å omdefinere alle omgivelser til råvarer og ressurser; sitat T.Lund.  Siviliasjonsprosessene har begynt å gjøre seg gjeldende i atmosfæren, i jordskorpa og i biosfæren. Brosjeserien "Strata crust"  (Strata=lag) har former som kloder med eroderte og gjennomhullede overflater . Fargene forsvinner,- fremmedelementer oppstår og krever sin plass.

"Strata crust 1",brosje; gips,tre,kobber,aske,tusj

"Strata crust 2",bakside

"Strata crust 2",brosje; tre,gips,kobber,sølv,aske,marmorpulver,tusj

"Strata crust 2",bakside

"Strata crust 3",brosje; tre,gips,kobber,aske,tusj

"Strata crust 3",bakside