Time goes by

2020

"Time goes by" har form at et timeglass og rommer tanker, og åpner for dialog om vår komplekse samtid. Katalogteksten fra Sculpture by the Sea Aarhus 2015; - "Danielsen semi-figurative kunstverk avspeiles kunstnerens sterke fasinasjon for treet om kontruksjonsmateriale. Med det fine snekkerarbeidet i Time goes by kan man se spor av treets historiske betydning som bærende materiale i menneskeskapte konstruksjoner, og skulpturens åpenlyse referanser til timeglass, tid og rom. Om timeglasset er fullt eller tomt avhenger av betrakterens egen erfaringer med tid. Time goes by konseptet gir rom for refleksjoner om tid, fra mellommenneskelige erfaringer til globale klimatiske, markedsstyrte og politiske vinder."

Består av holdbar sibirsk lerk og vil endre farge i vær og vind. Første gang vist ved Sculpture by the Sea Aarhus 2015, Danmark. Foto; Torben Nielsen, DK og David Ryrie, AUS 2019. Miniskulpturene og tvillingene "Tiden går" og "Tiden går fremover" ble vist ved Fresh Air Sculpture Show 2017 i Gloucestershire, England og "Ajavahe. Time Difference" - Applied Art Triennial in Tallinn 2017, Estland. Vist "Time goes by" og "Tiden går" ved Hillview Sculpture Biennale 2018, NSW, Australia. Samme år innkjøpt ved privat samler, Southern Highlands, NSW, Australia - hvor den står vakker patina grå, i takt med årstiden og eldringen. Kunstverket er som livet forgjengelig, men konseptet og dets immaterielle verdi lever videre som åndsverk. "Tiden går" ble sist vist ved Sculpture For Clyde 2019 i deres galleri ved Batemans Bay, NSW, Australia. "Tiden går" har til gode å bli vist i Norge... Kunstverkene har overlevd de fryktelig skogbrannene i NSW, Australia i 2020, men bare såvidt - siden de ble flyttet fra forrige lager i bush i 2019.

Ideen utviklet seg siden Danielsen deltok første gang ved Bergen Trefestival i 2008, den gang med tittelen "Tre er en for mye..." Kunstverket rakk ikke å bli ferdig, tiden strakk ikke til - men Danielsen med team ble gledelig beæret med 3. pris av nordisk jury. Dets potensiale med matematiske prinsipper, lys og skyggevirkninger, optiske virkemidler og byggteknikk inspirert av norsk lafteteknikk ventet på riktig sted og tid. Sculpture by the Sea Aarhus 2015, ble det perfekte visningssted å vende tilbake til og skape det eksisterende verket som i dag har turnert i Australia og funnet sitt hjem.

Time goes by under konstruksjon ved Hillview Sculpture Biennale 2018, kunstner i arbeid fotografert av Eden Hunt

Endringsvindu

2016

Kunstverket Endringsvindu består av single glass garasjevinduer i en spiral formasjon 360 grader hengende fra himling. Første gang plassbygd og vist ved Kunsthåndverk 2016, årsutstillingen til Norske Kunsthåndverkere hos Hydrogenfabrikken i Fredrikstad, i et samarbeid med Østfold Kunstsenter.

Tittelen henspeiler på endringer i vår samtid i Norge og verden for øvrig. Betrakterne kan se gjennom kunstverket, men vil og se et ekkokammer av sitt eget speilbilde i glassene. Dette lar seg ikke avbilde på fotografi, kunstverket er meget romlig og fysisk. Både tittel og kunstverket åpner for frie tolkninger av tid.

Endringsvindu under utstillingen Kunsthåndverk 2016 ved NRK Østfold https://www.nrk.no/ostfold/en-maned-med-monumental-kunst-1.13138855
Og omtalt ved Natre Vinduer. Fotograf: Kjell Stenmarch (copyrights HAD/BONO) https://www.natre.no/inspirasjon/endringsvindu/

Kunstverket ble til etter søknad med konseptskisse og invitasjon til deltakelse til Kunsthåndverk 2016. Hydrogenfabrikkens lokaler ga inspirasjon til verket som har sin grunnform og teknikk fra kunstverket "Upside down again" utviklet gjennom tre ulike versjoner og vist over årene 2010-2015; BIWF Bergen, SxS Aarhus, SxS Bondi, SxS Cottesloe, UWS Sculpture Award and Exhibition Sydney, Fresh Air i England - og i dag permanent på St Olavs pir i Trondheim.

Pentagon korridorene

2017

Kunstverkt består av fem luftige korridorer av dørkarmer i et pentagon, skapt under tema ”Gazebo uno” (lysthus for én) i forbindelse med separatutstillingen Atai hos Kunstbanken, Hedmarken Kunstsenter på Hamar, som en av tre romlige stedsrelaterte installasjoner. Sist vist utendørs ved Western Sydney University Sculpture Award and Exhibtion 2018, Campbelltown Campus, NSW, Australia.

En kunstnerisk undersøkelse ikring verdi; immateriell og materiell - i vår samtid. Med bakgrunn i Kunstbankens historikk og rolle (før og nå) i et lokalsamfunn fra bankbygg til visningsrom for kunst. Utstillingen sto i tråd med tidligere utstilling hos KRAFT – rom for kunsthåndverk i Bergen, som også er et tidligere Norges bankbygg sentralt i bybildet. Et interaktivt romlig kunstverk hvor publikum kan gå inn i verket. Egnet for korridorsnakk av mer eller mindre seriøs karakter. Formen gir med enkle grep stor grad av variasjon for valg og bevegelse. Persepsjonsforskyvninger, transparens, lys og skyggevirkninger endrer verkets karakter ut fra synsperspektiv og ståsted. Kunstverket åpner og lukker seg. 60 dørkarmer av gran/furu en for hvert sekund/minutt, 12 i hver korridor. Vekten ca 530 kg. Fester av syrefrie stål mellomrom plasthylser fra oljeindustri. Pentagon er navn på et meget formsterkt bygg i USA hvor avgjørelse for verdensfreden står sentralt for tiden. I våre egne liv kan vi kan hende å stå foran valg av avgjørende karakter i noe mindre målestokk. Vi står alle i sentrum av våre egne liv, valget er kan hende ekstra utfordrende etter å ha nådd målet, hva nå? I hvilken retning går livet videre? Kunstverket har en humoristisk tilnærming på et større alvor. Pentagon er og navnet på et kjøpesenter i Asia. Pentagon som form sammen med heksagon gjør fotballen rund, se "Time goes by" vist i Australia i samme periode. Med bena plassert på et kontinent på jorden er det fem andre og nå ut til.

Pentagon korridorene ved Campbelltown Campus, Western Sydney University Sculpture Award and Exhibition 2018. Fotografi ved kunstneren

Pentagon korridorene ved Campbelltown Campus, Western Sydney University Sculpture Award and Exhibition 2018. Fotografi ved kunstneren

Pentagon korridorene. Fotografi ved Tobias Nordvik og Photoshop himling-illustrasjon ved kunstneren

Pentagon korridorene ved Kunstbanken, Hedmarken Kunstsenter på Hamar. Fotografi ved Tobias Nordvik

Upside down again

2012

In less than one minute - 60 seconds – our life can change completely.
Playing with an “open door” as a metaphor for possibilities and challenges in life. "Upside down again" consists of 60 doorframes each twisting 3 degrees in an airy corridor until you visually enter upside down, 180 degree. The sculpture is very spatial and change totally from different point of view. It is both masculine and feminine consisting straight rectangle and curved spiral forms. Its smells wood and are tactile also for blind people. Its does have optical illusions, it seems like the wood is bending – but it is not. It is a play with form and imagination. Made of Nordic pinewood from Danish supplier.

The sculpture was first time site-built and exhibited at Sculpture by the Sea Bondi 2012, Sydney Australia and later moved dismantled in sections to Perth, installed and exhibited at Sculpture by the Sea Cottesloe 2013. The year 2014 it travel back to be exposed at Western Sydney University Sculpture Award and Exhibition 2014 at Campbelltown Campus, where it later won Winner of Urban Growth NSW Peoples Choice Award 2014, same year it become coverimage/headliner for Sculpture by the Sea Cottesloe 2014, and their10 year’s anniversary in Perth (WA). Exhibited at Fresh Air 2015 in Gloucestershire, Great Britain, and when home in Norway directly purchased by art jury for Art in Public at Brattøra, Trondheim Municipality. Represented in books; Sculpture by the Sea 1997-2016, 20 years Australia and Art outside art inside, Public Art Trondheim 2010-2016, Norway. The sculpture concept has a history back from BIWF 2010, with first simple version Upside down, later second version more danish than expected Upside down II, Sculpture by the Sea Aarhus 2011.

Upside down again på St Olavs pir, Brattøra Trondheim (2019) fotografert av Gerhardsen & Karlsen

Upside down again på St Olavs pir, Brattøra, Trondheim (2019) fotografert av Gerhardsen & Karlsen

Upside down again på St Olavs pir, Brattøra, Trondheim (2019) fotografert av Gerhardsen & Karlsen

Upside down again på St Olavs pir, Brattøra, Trondheim (2019) fotografert av Gerhardsen & Karlsen

Upside down again på St Olavs pir, Brattøra, Trondheim (2019) fotografert av Gerhardsen & Karlsen

Piken med tipien

2017

Romlig trekonstruksjon (dodektagon, tolvkant), urbolig illustrert med reisverk av kullbrent industriproduserte stendere/lekter 2”2” for vegg av norsk gran. Del av ”Gazebo uno” (lysthus for én) og en kommentar på Kulturlandskap (naturressurser og næring) i endring.

Piken med tipien består av tolv kullbrente 2”2” gran stendere i en konformet dodektagon, med referanser til grunnform urbolig, så vel som til H.C Andersens innsamlede eventyr "Piken med svovelstikkene" og England og Norges første industristreikere; "Fyrstikkpikene". Størrelsen på installasjonen er mindre format for å tilpasse et menneske og ikke en hel familie. Den er ikke trygt konstruert, mer vaklete enn de to andre som er interaktive. Dette verket er ikke til å gå inn under og vil ikke passe utendørs. Kontrasten plassert på steingulv i galleriet - tidligere Norges bank lokaler. En illusjon om kjente fortellinger fra urfolk i Australia, Nord Amerika og Norge (Barents) om naturressursene og hvordan vi vil forvalter disse for kommende generasjoner nasjonalt og globalt. Om verdien av et hjem, immaterielt og materielt vs eiendom. Bankens største investeringer i moderne tid. Bankenes lokale samfunnsansvar kan se ut til å forvitre jo mer digital pengene blir. Mange fra små tettsteder i Norge må reise lengre en langt for å nå bankene sin. Flere norske banker var involvert i det omstridte Dakota pipeline, the black snake - som kan ødelegge grunnvann og bosetting til urbefolkningen. Oljefondet er der fortsatt (2017).

Piken med tipien ved KRAFT - rom for kunsthåndverk (2017), foto: KRAFT

Piken med tipien ved KRAFT - rom for kunsthåndverk (2017), foto: KRAFT

Piken med tipien ved KRAFT - rom for kunsthåndverk (2017), foto: KRAFT

Piken med tipien ved KRAFT - rom for kunsthåndverk (2017), foto: KRAFT