Time goes by

2015
"Time goes by" har form at et timeglass og rommer tanker og åpner for dialog om vår komplekse samtid. Består av sibirsk lerk og vil endre farge i vær og vind. Første gang plassbygd og vist ved Sculpture by the Sea Aarhus 2015, Danmark. Foto: Torben Nielsen Ideen utviklet seg siden Danielsen deltok første gang ved Bergen Internasjonale Trefestival i 2008, den gang med tittelen "Tre er en for mye..." Kunstverket rakk ikke å bli ferdig, tiden strakk ikke til - men Danielsen med team ble overraskene beæret med 3. pris av nordisk jury. Dets potensiale med matematiske prinsipper, lys og skyggevirkninger, optiske virkemidler og byggteknikk inspirert av norsk lafteteknikk ventet på riktig sted og tid. Etter suksessturneen med "Upside down again" i Australia øst og vest i tre år og endelig i Norge etter ett opphold i England, var det naturlig å vende tilbake dit det startet Sculpture by the Sea Aarhus 2011-2015. I 2017 er tvillingskulpturene "Tiden går" og "Tiden går fremover" av nordisk bjørk representert ved Applied Art Triennale Tallinn 2017 "Ajavahe.Time Difference" i Estland Museum of Applied Arts and Design og ved kunstbiennalen Fresh Air Sculpture Show i en eldre ærverdig prestegårdshage Old Rectory i England.

Endringsvindu

2016
Kunstverket Endringsvindu består av single glass garasjevinduer i en spiral formasjon 360 grader hengende fra himling. Første gang plassbygd og vist ved Kunsthåndverk 2016, årsutstillingen til Norske Kunsthåndverkere hos Hydrogenfabrikken i Fredrikstad, i et samarbeid med Østfold Kunstsenter. Tittelen henspeiler på endringer i vår samtid i Norge og verden for øvrig. Betrakterne kan se gjennom kunstverket, men vil og se et ekkokammer av sitt eget speilbilde i glassene. Dette lar seg ikke avbilde på fotografi, kunstverket er meget romlig og fysisk. Både tittel og kunstverket åpner for frie tolkninger av tid. Endringsvindu under utstillingen Kunsthåndverk 2016 ved NRK Østfold https://www.nrk.no/ostfold/en-maned-med-monumental-kunst-1.13138855 Og omtalt ved Natre Vinduer. Fotograf: Kjell Stenmarch (copyrights HAD/BONO) https://www.natre.no/inspirasjon/endringsvindu/ Kunstverket ble til etter søknad med konseptskisse og invitasjon til deltakelse til Kunsthåndverk 2016. Hydrogenfabrikkens lokaler ga inspirasjon til verket som har sin grunnform og teknikk fra kunstverket "Upside down again" utviklet gjennom tre ulike versjoner og vist over årene 2010-2015; BIWF Bergen, SxS Aarhus, SxS Bondi, SxS Cottesloe, UWS Sculpture Award and Exhibition Sydney, Fresh Air i England - og i dag permanent på St Olavs pir i Trondheim.