VARE

2020

seil-sva-sfære

2004

- seil; herjet av vær og vind, men nettopp derfor også tilført en dimensjon av tid og levd liv.

- seil; som symbol på den skjøre hinnen mellom fortidas skyv og fremtidas sug.

hinner-forvandling

1998

svøp og hinner

1997

plagg-kropp

2014

sau

2015