Undertekst

2016

Undertekst/Subtitles er et samarbeidsprosjekt med Johanne Lund Ness. Vi laget en versjon til Årstutstillingen 2016 og en ny versjon til Kunsthåndverk triennalen i Tallin, Estland i 2017. Ideen til arbeidet kom til i forbindelser med vår jakt etter materialer som egnet seg for vår felles utforsking av tekstile materialer. Slike runder består også av lange diskusjoner om hva som kan betegnes som tekstiler. Vi definerer det stort sett som et materiale med en viss stofflighet som kan føyes sammen til større enheter på en eller annen måte. I søppelsorteringen til loppemarkedene etter stengetid kunne vi plukke hauger med bøker som gamle oppslagsverk, litterære klassikere, nyere litteratur osv. som tydeligvis ikke lengre har noen verdi .
At det vi har regnet som verdifull kulturell kapital  har blitt redusert til søppel, er en interessant side ved vårt samfunn.
Vi har ikke bare funnet bøker på loppemarkeder. Flere bibliotek har gitt oss bøker som skulle kasseres. Noen var utslitt, noen lite utlånt og nye bøker trenger hylleplass. Vi har fått bøkene som er valgt ut av den litterære syklusen.
Etter lange diskusjoner om hva man rent etisk kan tillate seg å gjøre med en bok, bestemte vi oss for å betrakte dem som objekter, løsrevet fra innhold og mening, som materialer vi kan bruke i likhet med posene med klær og stoffer ingen vil ha og som også ligger igjen når markedene stenger.  Vi kuttet bøkene opp til lameller og tok av omslagene. Vi har vurdert deres estetiske kvaliteter som papirets tekstur, struktur og farge. Fotobøker, pocket, gamle oppslagsverk og
Norges Lover har blitt vurdert i forhold til teksttetthet og papirkvalitet, om vi skulle kappe grovt eller presist for deretter å presse dem sammen til en stofflig flate av grå og hvitaktige fargetoner. Å omskape rester, filler, søppel til nytte eller prydtekstiler, er en gammel tradisjon. Med ”Undertekst” ønsker vi å være en del av denne fine skikken.

Farger som fortelling

2015

Jeg har i tre utstillingsprosjekter i jobbet med farge som fortelling under fellestittelen “Fargekart.” De har vært et resultat av samarbeidet med tekstilkunstner Ingunn Bakke og vår felles interesse for farger som tema for kunstneriske utprøvinger og romspesifikke prosjekter. Vi har hatt pågående diskusjoner rundt utstillingene innhold og forhold til rom men vist separate arbeider.
Tre utstillinger har vært produsert på to år og hvert utstillingsted har vist helt nye arbeider laget i dialog med utstillingsrommene, henholdsvis en black box på 100 m2, (Røros Museum) et gallerirom i en gammel trikotasjeforetning (Galleri TØYsentralen) og et steinfjøs på et kulturhistorisk museum (Galleri Ramsmoen.)
Tittelen ”Fargekart” viser til de industrielle fargekartene og ideer og drømmer om forandring av omgivelsene som disse kartene gir impulser til. Vi har også gjort en kartlegging av fargene i et gitt landskap og sett på hvilke farger som har vært dominerende og hvordan folk responderer på landskapet i sine valg av husfarger. “Farger og minner” har vært utgangspunkt for diskusjoner rundt farger som triggere av minner i form av gamle kulørte plagg fra en gitt periode i livet, bilfarger fra et gitt 10år etc.
Til disse utstillingene utviklet jeg en teknikk kalt flokk, der jeg ved hjelp av tekstilfibre, statisk elektrisitet og lim, skapte fløyelslignende flater på MDF plater. Teknikken gjør det mulig å lage gjennomfargete tekstile overflater på ikke-tekstile medier, noe som gir rom for å utvide vår oppfatning av hva som kan være et tekstilt materiale.

Kunst i offentlig rom St. Olavs Hospital

2014

Jeg har jobbet med flere offentlige utsmykkingsoppgaver. På St. Olavs Hospital i Trondheim gjorde jeg kunstprosjekter i to trapperom, begge med maling på vegg og farget glass over flere etasjer. I tillegg ble jeg engasjert til å fargesette såkalt ”sterke punkter” i korridorer og andre transportetapper i hele Hjerte Lungebygget.