Følelse som strek

2019

Hvis følelsene våre var en strek, hvordan ville de sett ut? I prosjektet "Hvis følelsene var en strek" skal jeg analysere materiale fra en DKS-turné via Agder fylke. Blant cirka 3600 tegninger skal jeg finne fellesnevnere og likhetstrekk i strek eller form som kan symbolisere og formidle seks menneskelige kjernefølelser. Tegningene er laget av ungdomskoleelever. Med kun 30 sekunder per tegning skulle elevene bruke abstraksjon, assosiasjon og spontanitet til å visualisere den fysiske opplevelsen av en følelse. Senere skal jeg vurdere hvordan materialet egner seg kunstnerisk, for eksempel gjennom skulptur, grafikk, utstilling, publikasjon eller foredrag.

Bildet viser elevtegning hentet fra undervinsningen.