Botsøvelser

2017

Installasjoner med objekter i porselen. Botsøvelser er et pågående prosjekt, som ble påbegynt i 2017, og hvor nye verk stadig tilkommer og stilles ut. Til nå har jeg laget opp mot 250 ulike skulpturer i porselen, som stilles ut på ulike måter hver gang. I dette kunstprosjektet er det katolske botssakramentet brukt for å reflektere over et moralfilosofisk dilemma representativt for vår tid. Her utforskes en "kollektiv skyldfølelse" knyttet til oljeutvinning på norsk sokkel. Det som en gang var en kilde til likhet og velferd er nå et komplekst politisk og etisk dilemma som stiller spørsmål ved vår identitet som velferdsstat og oljenasjon. Botssakramentene er knyttet til anger og selverkjennelse og inneholder ofte repetitive handlinger som f.eks. botsøvelser og pilegrimsreiser. I dette prosjektet følger jeg mine egne botsprinsipper. Hver skulptur jeg lager er en botsøvelse, hvor bestemte regler følges, som for eksempel at kun egne gamle gipsformer kan benyttes som utgangspunkt for avstøpning i porselen. Dette er en kontemplativ prosess i eget verksted, knyttet til repetisjon og erkjennelse, hvor også ødelagte og imperfekte former, må aksepteres og stilles ut. 

"Botsøvelse" porselen, 18x6x7 cm

porselen, hver form; 20x4x3cm

porselen, hver form mellom 17-7 cm

Porselen, hver form mellom 17-7 cm

Botsøvelser Porselen. Mål på denne komposisjon er ca 24x9x16 cm. Fra utstillingen PULS, Nesodden Kunsthall, 2020

"Botsøvelser" Hvitsten salong 2023. Mål på denne komposisjon er ca 250 x 280 cm

Botsøvelser, Objekt i Porselen, Hvitsten Salong 2023

Ocean Viking

2017

Format: 9 platter i porselen. Kunstnerisk utgangpunkt er dokumentariske fotografier fra byggingen av Norges første olje-plattform Ocean Viking. Plattformen ble bygget ved Akers mekaniske verksted i perioden 1966–1969, rett foran Oslo rådhus, siden ble den tauet ut gjennom Oslofjorden. Bildene dokumenterer denne reisen, og det første funn av olje ved Ekofisk feltet i 1969. Fotoene representerer en ideologisk manifestasjon av Norge som oljenasjon, foreviget og opphøyet på 9 jubileumsplatter i porselen, som et stolt minne om et norsk industrieventyr. Plattform-bildene representerer både nostalgi og industriestetikk, og vitner om arbeidsplasser og økonomisk vekst. Men med samtidens mer komplekse forståelse kan de og leses som et dystopisk vitnesbyrd om konflikten mellom velstand og naturressurser. Prosjektet ble påbegynt i 2017, utvidet i 2019 og videreutvikles fortsatt med nye verk.

Porselensplatte 19x19 cm

Platte i proselen 19x19 cm

Platte i porselen 19x19 cm

9 porselensplatter, hver platte er 19x19 cm

dirt

2008

Installasjon med, rå leire, hesteplog i jern og tre, porselen.

Lukten av jord har fulgt meg hele livet. Lukten av nypløyd mark, og kumøkk, regnvåt eng, og nyslått gress er sanselige minner jeg bærer med meg, og som har inspirert meg i ulike sammenhenger. I utkanten av en gjengrodd åkerteig i mine hjemtrakter sto en forlatt gammel hesteplog. Gjemt i denne rustne værslitte plogen ligger erindringen om det harde slitet og angsten for sulten.

En plog er i konkret og overført betydning utgangpunkt for dette prosjektet som jeg jobbet med over flere år, og som ble videreutviklet og vist i flere utstillinger.

I forgrunnen, "Dirt" Installasjon med, rå leire, hesteplog i jern og tre, porselen. 4x4 meter.

I bakgrunnen,  “Buy land, They’re not making it anymore”  Veggmaleri; Akryl, 5x2,4 m

Dirt, detalj 

Dirt, Installasjon smijernsplog, rå leire proselen. 3x3 m. Galleri F 15 Tendenser

Dirt detalj, smijernsplog, rå leire, porselen

Dirt, Temporært stedsspesifikt prosjekt i Skulpturparken, Nesoddparken 2012-14 Smijerns-plog, rå leire porselen. 5x5 m

Pole Position

2006

Pole Positin, fra utstillinger i Akershus kunstsenter 2004 og Galleri Kaolin 2006. Skulpturer med sykkelsete, porselen og sokkel i jern

Pole Position, 7 skulpturer med sykkelsete, porselen, sokkel i stål. mål per skulptur er ca 95 cm høy, x 25x16 cm

Pole Position, nærbilde, sykkelsete, porselen, sokkel i stål.

Utvalg tidligere arbeider

1999

Utvalgte arbedier fra tidlig i min kunstpraksis. Jeg forsøker å skape sanselige fortellinger, og utgangspunktet for den kunstneriske prosessen starter ofte med gjenstander som kan ha en annen betydning utover sin konkrete funksjon. Ved å gjenskape i porselen gjenstander som har konkrete funksjoner på eller i nær forbindelse til kroppen; søker jeg å utforske relasjonen mellom menneske og objekt. Transformasjonen til porselen har fjernet bruksaspektet ved redskapene. Jeg søker et rent industrielt uttrykk og ett formspråk med stor grad av presisjon, og forsøker i de fleste av mine porselensobjekt å skape en illusjon av industriell perfeksjon. Porselens skulpturene er produsert i gipsformer, som er velegnet for å skape former med fine detaljer og stor presisjon. Mye av min kunstneriske utforskning handler derfor om å løse tekniske og materialmessige utfordringer for å kunne skape former som er så tynne og skjøre. Porselenets egenart og karakter gjør det mulig å skape presise detaljer, rene linjer og tynne dimensjoner, som benyttes for å rendyrke det formale uttrykket, som jeg søker.

Still Life  Porselen,skruer i rustfritt stål, 35x12x15 cm.1999

Bits Porselen og rustfritt stål  Skulpturens mål; 15x18 x3 cm

Bits Ram Galleri 2003, Porselen og rustfritt stål  Skulpturens mål ca; 15x16 x 14 cm

Cutting the Rose , porselen, pappeske, fløyel. Eskens mål er 35x22x9 cm

Bits Skulpturer i porselen montert i stålwire. Akershus kunstsenter 2004