Åpne landskap #1 spor av sauenes gnaging på småskog

2020

Åpne landskap er en refleksjon over det gjensidige nytteforholdet som har pågått i tusenvis av år mellom mennesket og husdyr. Det er grunnlaget for vår fastboenhet og kulturutvikling. Tegningen på veggen er en lek med menneskets behov for å skape orden og temme omgivelsene. Vegginstallasjonen kan også sees på som en tekst som forteller historien om trærnes vei fra jordekantene til sauenes innhegning for å bidra til å drøye maten i vårknipa.

Zygote

2019

En Zygote er den første cellen som dannes når en organisme formerer seg ved kjønnet formering. Deretter starter en celledeling.
Veggarbeidet tar utgangspunkt i en trecelles form; en avlang sekskant. Denne formen gjentas og settes sammen for å skape et ornament sammen med kvadratet. Svartor og eik er treslagene som er brukt i sammenstillingen. Veden i den enkelte trebiten, og dens skjønnhet, særtrekk og skavank, får stå ganske ubehandlet og danne en dekorativ flate. Når man fører en trebit gjennom en tykkelseshøvel, er det som å framkalle den. Kvist, råteskader, soppangrep og sprekker blir tydelige og forteller en historie om levd liv.

Rirknute

2018

En rirknute, rirkule eller kåte er en klumpaktig utvekst på stammen eller grenene til trær som bjørk, furu, gran og or. De er et resultat av en plantesykdom eller virusangrep. Veden i rirknutene er vridd og slynget om hverandre, og har en svært hard og seig konsistens. Både utseende og egenskapene i disse formene skiller seg fra resten av treet.

Åpne landskap #3

2021

Åpne landskap #3 er en stedspesifikk installasjon som er laget for No 13 contemporary; et galleri som også viser orientalske tepper og objekter. Utformingen av installasjonen ble til i en dialog med rommet og visningstedet. (4,5 x 3 m)