reflections

2018

reflections - gold, 50cm diameter, frihand blåst og speilet glass med spesiel ytre tekstur behandling, 

en samling fra familien med Reflections, fines i en rekke forskelige farver og størelser

reflections - gold og bronze, 50cm og 25cm diameter,frihand blåst og speilet glass med spesiel ytre tekstur behandling

reflections - teal , 45cm diameter,frihand blåst og speilet glass med spesiel ytre tekstur behandling

waves

2018

wave - through the loocking hole, 2018, frihand blåst og slipt glass med spesiel ytre tekstur behandling

wave - through the loocking hole, blue , 2018, frihand blåst og slipt glass med spesiel ytre tekstur behandling

wave - through the loocking hole, blue, detalj, 2018, frihand blåst og slipt glass med spesiel ytre tekstur behandling

wave - red amphora, 2018, frihand blåst og slipt glass med spesiel ytre tekstur behandling

wave - red amphora, detalj, 2018, frihand blåst og slipt glass med spesiel ytre tekstur behandling

wave - duble blue, 2018, frihand blåst og slipt glass med spesiel ytre tekstur behandling

wave - duble blue, detalj, 2018, frihand blåst og slipt glass med spesiel ytre tekstur behandling

waves

2018

wave - celadone egg, 2018, frihand blåst og slipt glass med spesiel ytre tekstur behandling

wave - celadone egg, 2018, frihand blåst og slipt glass med spesiel ytre tekstur behandling

wave - purpur egg, 2018, frihand blåst og slipt glass med spesiel ytre tekstur behandling

wave - purpur egg detalj , 2018, frihand blåst og slipt glass med spesiel ytre tekstur behandling

wave - latte, 2018, frihand blåst og slipt glass med spesiel ytre tekstur behandling

wave - corral, 2018, frihand blåst og slipt glass med spesiel ytre tekstur behandling

wave - salmon, 2018, frihand blåst og slipt glass med spesiel ytre tekstur behandling

wave - salmon, 2018, frihand blåst og slipt glass med spesiel ytre tekstur behandling

waves

2016

the familiar strangers

2012

The Familiar strangers - er en series skulpturer hvor jeg jobber med det meneskelige følelses utrykk og spørsmålene om hvordan vi forholder oss til hverandre som med menesker.
startpungtet for disse verkene er kull tegninger i stort format, hvor jeg prøver og visualisere en sisntiostand og følelse.
disse tegningene blir så tatt inn i glass studioet hvor de blir transformert til 3-dimensjonale skultrurer.