waves

2016

the familiar strangers

2012
The Familiar strangers - er en series skulpturer hvor jeg jobber med det meneskelige følelses utrykk og spørsmålene om hvordan vi forholder oss til hverandre som med menesker. startpungtet for disse verkene er kull tegninger i stort format, hvor jeg prøver og visualisere en sisntiostand og følelse. disse tegningene blir så tatt inn i glass studioet hvor de blir transformert til 3-dimensjonale skultrurer.