Invasive Map

2019

I oktober, 2019 fullførte jeg min siste sesong i feltet med skogbrannvesenet i USA. Med denne erfaringen kommer en forståelse for hvordan våre forsøk på å kontrollere det vi anser som destruktive naturkrefter har forårsaket endringer i økosystemene vi ønsker å bevare, og i noen forekomster har forverret faren vi prøver å mitigere. Materialene jeg bruker er sanket blant annet fra brannutsatte ørkenplatåer i vest-USA og veigrøfter på Jeløya. Et papirark laget på denne måten er aldri fullstendig blankt. Det bærer med seg et mangfold av metaforiske, materielle og kulturelle assosiasjoner. Tilhørighet, suksesjon og intervensjon er tema som bindes sammen i papirmassen.

Ruderat (ruderal)

2020

Som en del av Temautstillingen 2020 har jeg utarbeidet et stedsspesifikt installasjonsprosjekt som tar utgangspunkt i papirlaginsprosessen jeg har utviklet gjennom eksperimentering med ulike ruderate plantematerialer. Installasjonen er basert på prosjektet Invasive Map (2019), hvor jeg brukte Bromus Tectorum eller «cheatgrass», en type invasivt og ruderat ørkengress som har blitt utbredt i USA, særdeles i de områdene jevnlig utsatt for skogbrann. Gresset har endret den økologiske rollen skogbrann spiller i landskapet. Installasjonen blir en kombinasjon av materialprøver, romlige inngrep, publikasjoner, verktøy og andre redskap, og en to-kanals videoprojeksjon. Jeg ønsker å undersøke hvordan prosessen min kan fungere som et kryssningspunkt mellom tre tilsynelatende ulike produksjonsarenaer: atelieret, verkstedet og laboratoriet; og hvordan en arena kan innebærer en bestemt tilnærming til kunskapsproduksjon

Ballast

2020

Da innkommende seilskuter på 1800-tallet dumpet ballasten sin i fjorden, introduserte de uvitende en rekke ulike blindpassasjerer i form av «fremmede» plantefrø. Under opphold på Kunsthall Grenland og House of Foundation, sommeren 2020, høstet jeg ballastplanter fra veigrøfter og vassdrag på begge sider av Oslofjorden. Plantene ble tørket, kokt og banket til en jevn fibermasse, og massen ble formet til fragile og gjennomskinnelige papirmaterialer på spesialbygde filtreringsrammer. På veggen beskriver papirfragmentene et landskap som speiler spredningen av ballastplanter langs kysten. Prosjektet er en form for materiell kartlegging, og utforsker tema knyttet til tilhørighet, flyktighet og virkekraft.

Ballast (Porsgrunn).

Ballast (Moss)