Ruderal Species at Work

2019

Det ruderate, i botanikk, beskriver planter som gror i forstyrret grunn. Destruktive krefter i naturen, som skogbrann, flom, og menneskelig aktivitet kan forårsake forstyrrelser som utløser både små og store endringer – fra nye vekster til større omstillinger i komposisjonen av økosystemer. Med utgangspunkt i håndlaget papir utforsker jeg det ruderate både som tema og som kunstnerisk redskap.

I oktober, 2019 fullførte jeg min siste sesong i feltet med skogbrannvesenet i USA. I løpet av ti skogbrannsesonger har jeg opplevd hvordan våre forsøk på å kontrollere det vi anser som destruktive naturkrefter har forårsaket endringer i økosystemene vi ønsker å bevare, og i noen forekomster har forverret faren vi prøver å mitigere.

Materialene jeg bruker er sanket blant annet fra brannutsatte ørkenplatåer i vest-USA og veigrøfter på Jeløya. Et papirark laget på denne måten er aldri fullstendig blankt. Det bærer med seg et mangfold av metaforiske, materielle og kulturelle assosiasjoner. Tilhørighet, suksesjon og intervensjon er tema som bindes sammen i papirmassen.