Blue Collar - White Collar

2018

Den 4. industrielle revolusjon kalles “The rise of the robots”. Det foregår en robotisering av arbeidsoppgaver, i helsevesenet, kontorarbeid og i andre områder. De “gamle” yrkene forsvinner; arbeidsdressen (blue collar) og kontorarbeidere (white collar) er på vei ut. Samtidig ser vi tendenser til håndverkets tilbakekomst. En konseptuell ramme for dette prosjektet er å lage blå og hvit keramikk fordi dette trekker linjer tilbake fra den fjerde til den første industrielle revolusjon, da Arts & Crafts bevegelsen ble en sterk motkraft til industrialiseringen. Dette blir utdypet av filmskaper Mona J. Hoel som har laget kortfilmen ‘Hendenes verk’ [Rhythm of the hands] ( https://vimeo.com/263322171 ) ved å dokumentere prosessene og tankene rundt det å jobbe med kunsthåndverk. Hun har fulgt kunstnerne på AvArt i over ett år. AvArt verkstedfelleskap ble startet i 1997 og består av Arild Berg, Elise Kielland, Linda Jansson Lothe og Mimi Swang. Prosjektets visningsteder: Nääs Konsthantverk: 1. juli - 3. september 2017, Buskerud Kunstsenter: 11 april- 27. mai, 2018, Årsutstillingen 2018, Østfold Kunstsenter, Kunstnernes hus: filmvisning og paneldebatt høst 2018.

Blue Collar White Collar - Bevegelse/Movement

Blue Collar White Collar - Bevegelse/Movement

Blue Collar White Collar - Bevegelse/Movement

Buskerud Kunstsenter, kunstnersamtale med Avart og Mona Hoel og visning av filmen "Hendenes verk/Rhythm of the hands" av Mona Hoel

Buskerud Kunstsenter, kunstnersamtale med Avart og Mona Hoel og visning av filmen "Hendenes verk/Rhythm of the hands" av Mona Hoel

Årsutstillingen 2018, Østfold Kunstsenter, Blue CollarWhite Collar

Kunstnernes Hus, filmvisning med "Hendenes verk" og paneldebatt med Avart, filmskaper Mona Hoel og filosof Einar Duengen Bøhn

Blue Collar White Collar, Næs Konsthandverk, Sverige

2017

Porselens og metallarbeide

Detalj, porselen 40 x 40 cm

Blue Collar White Collar, Sverige

Fleksible moduler, porselen og metall

2020

Jeg har arbeidet lenge med å øke bruksområdet for mine keramiske flater. Jeg er nå godt i gang med et fleksibelt system som er en form for byggeklosser hvor det er utallige muligheter for sammenstillinger i mønster og flate. De kan settes sammen til større helheter. Samtidig kan de trekkes fra hverandre og grupperes på ulike måter. Det blir det en lek med mønstre og farger som kan ha mange sammenkoblinger. Rammeverket gjør arbeidene mine mer robuste ved bruk. Modulene har ulike bruksområder. De kan sittes ved, de kan sittes på, de kan brukes i rom på ulike måter både inne og ute.

Porselen og metallarbeid

Porselen og metallarbeid

Porselen og metallarbeid

Porselen og metallarbeide

Tiden det tar

2020

 

Fokus på at den manuelle arbeidsprosessen har en verdi i seg selv. Arbeidet utfolder seg manuelt og i tid. Jeg gjentar det samme motivet, og bruker den tiden det tar. Prosessen har en egen verdi. Arbeidet underlegges noe ikke kontrollerbart. For å utnytte det uventede på best mulig måte trenger jeg tid. Tid for å gi rom til det uventede og tid for å gjøre det rette på rett tidspunkt.

Vegginstallasjon i Kraft galleri, Bergen april 2020 - Utstillingen «Rhytm of the hands» med Avart og Mona Hoel

Avlyst 2 uker før åpning grunnet Covid-19

 

”Tiden det tar”

Porselen og tre, 100 x 40 cm

2020

”Tiden det tar”

Detalj - Porselen, 40 x 40 cm

”Tiden det tar”

Detalj - Porselen, 40 x 40 cm