Utsmykking Oslo Lufthavn

1998
Utsmykkingen har vært flyttet 3 ganger. Nye krukker i 2008 med ombytting av farger. Står nå på Ankomst Innland.

Fra venstre: Bølger 1, Fremmed, Skikkelse 1+2, Profil, Bølger 2

2017
Modellert.

Bølger 1,2 og 3.

2018
Arbeider til utsmykking av Færder kommunestyresal.