Utsmykking Oslo Lufthavn

1998

Utsmykkingen har vært flyttet 3 ganger. Nye krukker i 2008 med ombytting av farger. Står nå på Ankomst Innland.

Patrick Parrish Gallery, New York - Gruppeutstilling, 6 norske keramikere

2017

Modellert. Fra venstre: Bølger 1, Fremmed, Skikkelse 1+2, Profil, Bølger 2. Des. 2018

Bølger 1,2 og 3.

2018

Arbeider til utsmykking av Færder kommunestyresal.

Design Curio Miami, Dec. 2017

2017

Insubordinate Creatures, Ellen Grieg and Elisabeth von Krogh
Kuratert av Lars Sture

Konstellasjoner - Ellen Grieg og Elisabeth von Krogh, Galleri Format, Oslo. 26.sept - 3. nov. 2019

2019

Inspirert av utstillingen vår i Miami, Curio Design 2017, stiller vi ut sammen i Galleri Format, Oslo