Hva l!

2021

Gravert på blåst fat. Glass.

Gravert på blåst fat.