Overganger

2022

Galleri Format 10 mars-30 april 2022

I utstillingen Overganger viser Christina Peel en ny serie tredimensjonale veggarbeider i porselen. 
Verkene oppleves som rytmiske, abstrakte komposisjoner der alle delene henger sammen, og er variasjoner over samme utgangspunkt. 
Samspillet mellom form og farge kan oppleves både konstant og i endring, der minimale skiftninger i tilskuerens bevegelser endrer persepsjonen av de ulike verkene.
 

Leiren i alle arbeidene er innfarget, i tillegg er et av arbeidene glasert. 
Innfargingen av ulike pigment er en møysommelig og tidkrevende prosess, og en viktig del av den utforskende prosessen.
 

Stoffligheten i den matte, gjennomfargede overflaten absorberer lyset på en annen måte enn den glaserte overflaten og de forskjellige kvalitetene påvirker den visuelle opplevelsen av verket.

Støpt, innfarget porselen