Naust i nord

2020

"Naust i nord "  2019

Antatt  Nordnorsken, Den Nordnorske kunstutstilling 2020. 

Jeg har hatt et sterkt ønske om å undersøke min sjøsamiske bakgrunn på morsiden. Jeg vokste opp med sterk tilknytning til mine besteforeldre i Nord-Troms. Fornorskningen satte dype spor. I voksen alder har jeg funnet ut mer om min bakgrunn til tross for fortielsen. De snakket aldri om sin bakgrunn, selv om jeg oppdaget at bestemor både forsto og snakket samisk. I gjenreisinga etter krigen, bygget bestefar opp et naust med enkle midler. Naustet ga beskyttelse til menneske, båt og bruk.  I dag er det ikke mye igjen av dette byggverket, som var en naturlig del av min barndom. Når storm og uvær bryt som verst, slites treverket. Mange gamle naust blir ikke tatt vare på.

Jeg ønsket å lage en skulptur som et minne om det harde fiskerlivet nordpå. Uttrykket er røft. Grove linjer og rustikk overflate, der vær og vind har påvirket «treverket» i årtier. Det var viktig for meg å skape et reint og ærlig visuelt uttrykk. Skulpturen Naust i nord forteller en historie om et fiskerliv langs kysten, og i så måtet er naustet et sterkt symbol. Jeg ønsker å gi heder og ære til levd sjøsamisk liv.

Rodd fiske

2019

Antatt høstutstillingen, Statens kunstutstilling 2020

Verket er inspirert av et forlis min sjøsamiske bestefar opplevde på 50 tallet. Etter endt sesongfiske lå sjarken i Skjervøy havn, og ble kjørt i senk av båten M/S Salangen midt på natten. De våknet opp i havet og greide så vidt å komme seg til land. Båten sank med hele lotten. Siden de forliste i egen kommune, selv om det var langt hjemmefra, dekket ikke forsikringa nye klær og kost. De måtte på bygda og be om hjelp. En av mange historier om det harde kystlivet nordpå.

 

Skulpturen har et røft uttrykk og skal gi mulighet til undring og refleksjon, samtidig som den forteller en sterk historie. Dette er en av mange historier om det harde kystlivet i nord. Samtidig er det et viktig symbol på levd liv. Det ligger mange rester av båter og naust i fjæra som forteller om et liv nordpå som forsvinner.  Jeg arbeider med vage minner, spor og historier som har forsvunnet. Arbeidet formidler det sårbare, men også det seige og sterke.