INDEPENDENS

2017

Styrende i utviklingen av kunstnerskapet har vært fokuset på etniske og historiske folkedrakter i kombinasjon med fascinasjonen for sterke kvinner oppgjennom tidene. Jeg trekker med denne kolleksjonen en parallell mellom den krigerske kaukasiske minoritetsbefolkningen og moderne kvinners kamp for en likestilt og rettferdig verden. Den største diskrimineringen og rasismen som finner sted er mot kvinner. Hun kjemper en kamp verden over mot undertrykkelse og urettferdighet. Et eviglangt verdensomspennende tema. Hennes kamp for frigjøring kan dra nytte av de krigerske folkedraktene. Men hun har byttet ut hest og sverd med sykkel, hjerne, hjerte og stemme. Dette er hennes våpen. Hun skal føle seg sterk, fri, uvanlig og uavhengig.

Alle tekstilene i denne kolleksjonen er GOTS-sertifiserte.

Foto: Linn Flammier

Foto: Linn Flammier

Foto: Linn Flammier

Foto: Linn Flammier

Foto: Linn Flammier

Foto: Linn Flammier

Foto: Linn Flammier

Foto: Linn Flammier

Foto: Linn Flammier

Nyanser på studiobesøk

2018

Våren 2018 besøkte Hege Barnholt og Bjørn Johan Stenersen fra Nyanser Charlotte Høyems studio og butikk på Grünerløkka i Oslo. Besøket resulterte i en nettartikkel, som kan leses her:
https://nyanser.no/fra-berlin-til-grunerlokka/

Foto: Bjørn Johan Stenersen / Nyanser

Foto: Bjørn Johan Stenersen / Nyanser

Foto: Bjørn Johan Stenersen / Nyanser

Foto: Bjørn Johan Stenersen / Nyanser

Foto: Bjørn Johan Stenersen / Nyanser

Foto: Bjørn Johan Stenersen / Nyanser

Foto: Bjørn Johan Stenersen / Nyanser

TRANSKAUKASUS

2019

TAP AV IDENTITET OG KULTUR

Klærne har utgangspunkt i den kulturelle smeltedigelen Kaukasus i Russland. Kulturene har særpreg både fra Russland, Europa og Asia. Den høye fjellkjeden er ekstrem i natur og klima og har gjort folkene som bor der robuste og hardføre. Klærne og folkedraktene deres gjenspeiler alt dette.
Undertrykket og som kasteball mellom stormaktene rundt, utviklet kulturene seg til å bli et krigersk folk. Dette har ført til oppsplittelse og tap av identitet og særdeles rike kulturer som ikke lenger eksisterer. Jeg tematiserer tapet av viktige og verdifulle høykulturer og setter de originale identitetene før krig og forstyrrelser inn i en dagsaktuell kontekst.

INSECTSUPERSTARS

2021

AVMAKT I KAMP FOR NATUREN

Denne kolleksjonen er et `statement` og en protest mot samfunnets godstog som styrer verden i feil retning. Kampen mot systemet som er skyld i at greinen vi sitter på sages av. Jeg føler en enorm avmakt ved tanken på tap av natur og mangfold i arter som skjer raskere enn antatt. Kampen som kjempes mot sløsing av naturressurser og utryddelse av arter.

Denne kolleksjonen er en hommage til insektene. De er truet av menneskets oppførsel og samtidig en forutsetning for vår eksistens. En sverm av insekter flyr gjennom tekstilene i forskjellige farger. De enkle formene på klærne basert på folkedrakter tåler kraften av mønsteret.

Ingen insekt - ingen framtid.

Material: Printene av insektsvermen er i utgangspunktet kulltegning på papir. Digitalisert og bearbeidet til rapport, deretter trykket på tencel og GOTS-sertifisert bomull.