RUNDT TERRITORIUM

2021

Utsmykning til Lärjeskolan i drabantbyen Hjällby ved Göteborg. I dette fantasilandskapet av bakbelyst trefinér brer narrativer om sted og identitet, tilhørighet, kultur og natur seg ut - et mangfold av figurer, vekster, infrastruktur og bygninger i finurlig samspill. Landskapet inviterer inn til fri forflytning i terrenget, til å kjenne seg igjen og samtidig oppdage noe helt nytt ved hjemstedet.  

Bjørke- og kirsebærfinér, bakbelyst i 170 cm diameters  lysramme.

Oppdragsgiver: Göteborg Stad Lokalförvaltningen / 1%-Konst.  

LYSDRAG 1 og 2

2020

LYSDRAG sikksakker som vannrenner, fra glasshimling og nedover de høye treveggene i atriet i Atrå skole og samfunnshus i vassdragskommunen Tinn.

Det er ikke vann, men farget dagslys som ledes nedover trerennene. Fargeskimrende, reflekterende akrylglass og 10 ulike mønsterskjærte, laminerte furubord er montert i vinkel på veggene. Fargeglassene reflekterer dagslysets bevegelse.

To lysrenner; høyde 6m, bredde 2,5 - totalt 30 løpemeter med renner.
Laget hos Haugen Treindustri i Tessungdalen.

AVTRYKK AV ILDSTED

2020

AVTRYKK AV ILDSTED til foajéen i Smedsgården omsorgssenter i Askersund, Ørebro län. Skulpturen er murt opp av 130 håndstøpte, fargede krystall glasstegl fra et glassbruk i Småland. De to teglskjermene står i vinkel og er murt i såkalt forband  - som gjennomskinnelige fargeavtrykk av peiser, gruer og pipeløp som kanskje en gang sto i en beboers hus. Ildstedet har gitt oss varme, sosialt fellesskap og varmeteknisk i infrastruktur. I omsorgsboligene er det ingen ildsteder, så beboerne får et annet glødende samlingspunkt. Glassteglen fanger og farger lyset om dagen og gløder om kvelden. 

Oppdragsgiver: Boligselskapet Länsgården AB, Ørebro.

Replikk

Replikk integrert og bakbelyst i teglvegg.

TERRENG I - VII

2019

TERRENG består av 7 bakbelyste glasstrykk til felles mat/samlingssal for barneskole og eldresenter i Karlshamn. Landskapenes blåner, åskammer og horisonter er belagt med fortellinger om sted, forflytning og bevegelse, muligheter og begrensninger. Og er du fra Karlshamn, vil du kjenne deg igjen her og der... Glassenes bredde varierer mellom 2m og 65cm. Glassene er varmeherdet og satt i aluminiumsramme med led-belysning.
Montert i november 2019. Oppdragsgiver: Karlshamnsbostäder, kunstkonsulent: Anita Larsson

utsnitt, Terräng I

utsnitt, Terräng 2

Terräng 3

KRUSETE LINJE, del 1 Portalene i Skoleskogen

2020

KRUSETE LINJE består av to skulpturer i Torparskolans skolegård og vegginstallationer i skolens foajé og samlings-/matsal. Formene kommer fritt etter den rødlistede bladlaven Lobaria Pulmonaria, som vokser på bøketrær i det store Bokhultet Naturreservat ved siden av skolen. Laven lever i intrikat, men sårbar sameksistens mellom alge, bakterie och sopp. Dette samarbeidet kan være et bilde på hvordan vi mennesker lever i relasjon tilhverandre. Våre lokalsamfunn - och skolen - er egne, gjensidig avhengige ‘økosystemer’ som våkes over, vannes og vokser. Portalene står på linje innover i skoleskogen og har en stor klatrestein til sist i aksen. Steinen fantes i skoleskogen fra før og ble lagt til den Krusete linjen.

Portaler: Pulverlakkert 15mm stål. H220 x B200cm Vegginstallasjoner: H175cm x B 175 / 330cm. Oppdragsgiver: Vöfab AB, Växjö kommune

Illustrasjon av skissemodell

KRUSETE LINJE, del 2 vegginstallasjoner

2020

KRUSETE LINJE portaler i skoleskogen fortsettes inne i med to vegginstallasjoner i skolens foajé og matsal. Formene er utviklet fritt etter den rødlistede bladlaven Lobaria Pulmonaria, og metallkulene er som lavens voksende fruktlegemer.    Loberia Pulmonaria vokser på bøketrær i det store Bokhultet Naturreservat ved siden av skolen. Lav-vekster lever i intrikat, men sårbar sameksistens mellom alge, bakterie och sopp. Dette samarbeidet kan være et bilde på hvordan vi mennesker lever i relasjon tilhverandre. Våre lokalsamfunn - och skolen - er egne, gjensidig avhengige ‘økosystemer’ som våkes over, vannes og vokser.

Vegginstallasjoner: pulverlakkert 4mm stål, polerte kuler stål. H175cm x B 175 / 330cm.   Portaler: Pulverlakkert 15mm stål. H220 x B200cm.  Oppdragsgiver: Vöfab AB, Växjö kommune

GULA HOPPET

2018

GULA HOPPET skulptur ble laget på oppdrag av boligbyggerselskapet Kopparstaden i Falun, Sverige. Laserskåret gul-lakkert stål. Skulpturen er plassert på NeNoCourt, bydelen Nedre Norslunds nye aktivitetspark, som beboere og oppdragsgiver ville at skulle: ''ge gemenskap, glädje och rörelse''.
Den gule skiven er en glad sammenvevning av figurer og symboler på all slags aktivitet som barn, unge og voksne kan oppleve der.
HOPP betyr både 'håp' og 'hopp' på svensk.
Høyde 4,5m, bredde 2,4m.

VIDSYN

2014

Det 200 m2 store fasadeverket 'Vidsyn' ble montert i 2014 på nye Brøttum skole i Ringsaker kommune. 'Vidsyn' vant den lukkede konkurransen etter åpen prekvalifisering. Oppdragsgiver: Ringsaker kommune og KORO Public Art Norway.

De rundt 150 ulike glasspanelene har laminert, varmeherdet glass med keramisk trykk. 'Vidsyn' består av to separate felt på skoleanleggets fasader, og viser et bølgende 'regionalt' fantasilandskap, med utallige 'tablåer' som forteller om restriksjoner og muligheter omgivelsene dine gir, og om veier inn og ut av dette landskapet.

SPINN I og II

2017

SPINN er laget til allrommet i nye Framtia barnehage i Lørenskog, og består av hovedobjekt med mindre replikk i trappehallen. Allrommet er 80m2 stort og 7m under taket. Skulpturen inntar luftrommet. Den 2,5 meter brede skiven er vannskåret, pulverlakkert 12mm aluminium, med 'fjes' av foliert akryl. Formen tar utgangspunkt i de enkle strektegningene barn tryller fram når de skal tegne mennesker. Figuren er abstrahert og repetert, med variasjoner, og danner et sirkulært mønster. Barn i gruppe er dynamiske, lekne, og i bevegelse - Spinn viser enkeltindivider i samhandling. De runde skivene er vinklet ulikt, 'fjesene' har en dikroisk virkning - de skimrer, speiler og skifter farge ettersom lyset forandres og tilskuerens posisjon endres i rommet. Fjesene kaster også farge-skygger på vegger og gulv under solas skiftende gjennomskinn.
Oppdragsgiver: Lørenskog kommune. Foto: Guri Dahl og CK.

SPINN, replikken.

HORISONTRULL

2015

Horisontrull er et mekanisk interaktivt skulptur-par som består av to dreibare metallhjul med halvmåneformede glassinnsatser med keramisk trykk. De to hjulene er plassert i det åpne grøntområdet til to barnehager på Sørenga i Oslo, tidligere en del av Oslo Havne, nå boligområde. Horisontrullene er knyttet til områdets maritime forhistorie, navigasjonsteknologi og havnelivets estetikk.

Du kan justere horisontene ved å dreie på hjulene. Foran hjulene er den en post med bevegelig rundvater. Menneskene har i all tid søkt til horisonten for romlig orientering og navigering. Horisontrull er inspirert av navigasjonsinstrumentet<a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Sekstant"> Sekstantens</a> innfløkte linsesystem, og instrumentets runde horisontspeil, der én halvdel er klart glass, den andre speilbelagt. Ved å justere sekstantens ulike linser og horisontglasset i forhold til himmellegemer (som sola eller månen), kan du regne ut din nøyaktige posisjon. Sekstanten ble tatt i bruk på 1700-tallet.

Horisontrullenes fargede glass er som sekstantens 'solbriller' av farget glass, som lar deg kikke på sola gjennom fargefiltre. Rødt og grønt er navigasjonsfarger på havet.

Oppdragsgiver: Kulturetaten og Omsorgsbygg /Oslo Kommune.

LAND INBETWEEN

2012

'Land Inbetween' viser lag på lag av det komplekse, mangeslungne og mystiske området som omgir våre byer, 'Mellomlandet', der natur og kultur lekesloss. Den 70x30x40cm store titteboksen er laget av bjerk kryssfinér, med de fem utskårne landskapslagene sydd fast i boksen med lærsnøre og lyst opp. Dioramaet ble kommisjonert og laget til utstillingen 'New Nordic' på Louisiana Museum of Modern Art, og vandret videre til 'Nordic Cool' i Washington DC, Nordic House på Færøyene og '1,2, Tree' i Stockholm. Oppdragsgiver Louisiana Museum of Modern Art, Danmark.

VENNIVEGGEN

2015

De fire ulike skulpturene ved Ringsaker Avlastningssenter for barn og unge med alvorlige funksjonsnedsettelser, er laget av frest og polert mineralkompositt, dreid bjørk, og konkave og konvekse stålspeil. Hver skulptur har særegne elementer for taktil og visuell interaksjon med beboerne, som har svært ulike særskilte behov og egenskaper. Det er integrert ulike taktile elementer, tilpasset farge- og kontrastbruk, varierte materialegenskaper og kommuniserende former.

Skulpturene er formet som en triptyk som er nesten helt åpnet. Alle barna og ungdommene som bor ved senteret, har unike egenskaper og liv, som kan utfoldes, overraske og utfordre.

Den største skulpturen (bredde 2,7m) er montert på fasade ved inngangen, de tre andre innendørs.

Oppdragsgiver: Ringsaker kommune. Oktober 2015. Foto: Gunnar Klingwall

KVERVEL I,II og III

2016

KVERVEL (nynorsk for ’virvel’) er et verk av tre vegghengte skulpturer fordelt i vestibyle og trapperom i Valdres Lokalmedisinske Senter på Fagernes. De tre skulpturene er frest ut i minarelmaterial (Corian). Den organiske formen er utledet fra tradisjonssømmens acantusranker, men også mønster i kroppens mikroskopiske indre - den viser bevegelse og vekst. Farger og materialvariasjon reflekterer Valdres’ natur og landskap, fra høy himmel til steingrunn, samtidig som noen kan få assosiasjoner til kropp, helsemateriell og blod. På hovedformen festes tilvekster - eller forbindinger, om du vil - fargeklare stripefelt som peker til brudd og fare, men også behandling og helning. H180cm/ B150cm , D24mm.

10METERSKOGEN

2010

I restaurantlokalet finner du 10meterskogen i utskåret bjerkefinér; himlingen på 100m2 og en 10m lang frise. Mellom de sirlig utskårne skogskonturene gjemmer skogens dyr seg og lyset skaper skygge og dyp.
Oppdragsgiver: Storebrand Eiendom og Steen&Strøm
Foto: Simon Skreddernes.

NORWEGIAN FOREST LIGHTS lamper

2007

Norwegian Forest lights was launched in 2007 and has been sold internationally since. The veneer shade is made of custom made birch veneers. The forest pattern is laser cut, and the shade is stitched together with leather lace. The collection includes a large pendant Ø55cm, small pendant Ø31cm and table lamp height 56cm/Ø31cm. Distribution: www.NorthernLighting.no