HJEMSTED OG VIDERE

2022

HJEMSTED OG VIDERE er et glasstrykk på Onsøyheimens 20 meter høye trappetårn m- et vertikalt landskap sammensatt av et uttall horisonter og mange historier om hjemsted, stedstilknytning, arbeidsgjerning og livsløp flettet sammen. Trykket er gjort med keramisk blekk og glassene brennes ved 700 grader.

Glasstrykkene fortsetter tematisk innendørs, på rekkverk ved de fire etasjenes trappe/heismezzaniner. Glasstrykkene er plassert rett utenfor heisdørene, og viser små fortellinger og gir visuell orienteringsstøtte.

Oppdragsgiver er Fredrikstad kommune, kunstkonsulenter for oppdraget er Kulturbyrået Mesén.

Fotografier: Cathrine Kullberg.

Film med kunstnerintervju:  Mesén, film Jon Gorospe

 

 

VRI OG VENDE

2024

VRI OG VENDE, utsmykking til nye Moelv Sjukeheims høyreiste foajévegg. Et 10 x 5m abstrahert landskap i to sjikt: horisontale fargefelt malt på vegg - skjematisk framstilling av (Mjøsa-)landskap, med solnedgangsdynket horisont. Utenpå, et relieff av 33 dampvridde lameller i furu. Vridningene danner mønster og skulpturelle vendinger, som landskapsdrag, åser og høyder. Fargefeltene som avdekkes i tvistene, blir et mønster som beveger seg fritt oppetter veggen. Dagslys og belysning vil skape fargespill og skulpturelle virkninger på fargefeltene og treformene. Tre i vridning; som furugaddens skruvekst, som insisterende vending.
Illustrasjonene er fra modell. Prosjektet monteres vinter 2024. 
Arkitekt: Bølgeblikk.  Oppdragsgiver: Ringsaker kommune

 

Testmonering på verkstedveggen.

H9 xB4,5m malte fargefelt på bakvegg

Fra produksjonen hos Motved.

Sensilla 1 og 2

2024

Sensillaene er to vesener med følehorn, på vei inn i Engelsrudhagen barnehages helt egne skog. Én har følehornene utstrakte, søkende - den andre omkransende og tenksomt. Sensilla er det latinske navnet på insekters reseptororgan.

Lokale kampesteiner, pulverlakkert stål. Oppdragsgiver: Nannesttad kommune. 

Prosjeket er i produksjon og monteres våren 2024.

RUNDT TERRITORIUM

2021

Utsmykning til Lärjeskolan i drabantbyen Hjällby ved Göteborg. I dette fantasilandskapet av bakbelyst trefinér brer narrativer om sted og identitet, tilhørighet, kultur og natur seg ut - et mangfold av figurer, vekster, infrastruktur og bygninger i finurlig samspill. Landskapet inviterer inn til fri forflytning i terrenget, til å kjenne seg igjen og samtidig oppdage noe helt nytt ved hjemstedet.  

Bjørke- og kirsebærfinér, bakbelyst i 170 cm diameters  lysramme.

Oppdragsgiver: Göteborg Stad Lokalförvaltningen / 1%-Konst.  

KRUSETE LINJE, del 1 Portaler i skoleskogen

2020

KRUSETE LINJE består av to portal-skulpturer i Torparskolans skolegård og vegginstallationer i skolens foajé og samlingssal. 

Formene kommer fritt etter den rødlistede bladlaven Lobaria Pulmonaria, som vokser på bøketrær i det store Bokhultet Naturreservat ved siden av skolen. Laven lever i intrikat, men sårbar sameksistens mellom alge, bakterie och sopp. Dette samarbeidet kan være et bilde på hvordan vi mennesker lever i relasjon tilhverandre. Våre lokalsamfunn - og skolen - er egne, gjensidig avhengige ‘økosystemer’ som våkes over, vannes og vokser. Portalene står på linje innover i skoleskogen og har en stor klatrestein til sist i aksen. Steinen fantes i skoleskogen fra før og ble lagt til den Krusete linjen.

Portaler: Pulverlakkert 15mm stål. H220 x B200cm. 

Vegginstallasjoner: 4mm stål, med polerte stålkuler. H175cm x B175 / 330cm. 

Oppdragsgiver: Vöfab AB, Växjö kommune

Illustrasjon av skissemodell

KRUSETE LINJE, del 2 vegginstallasjoner entrétorg

2020

KRUSETE LINJE portaler i skoleskogen fortsettes inne i med to vegginstallasjoner i skolens foajé og matsal. 

Vegginstallasjoner: pulverlakkert 4mm stål, polerte stålkuler. H175cm x B 175 / 330cm.   

Oppdragsgiver: Vöfab AB, Växjö kommune

LYSDRAG 1 og 2

2020

LYSDRAG sikksakker som vannrenner, fra glasshimling og nedover de høye treveggene i atriet i Atrå skole og samfunnshus i vassdragskommunen Tinn.

Det er ikke vann, men farget dagslys som ledes nedover trerennene. Fargeskimrende, reflekterende akrylglass og 10 ulike mønsterskjærte, laminerte furubord er montert i vinkel på veggene. Fargeglassene reflekterer solgang og dagslys fra glasshimlingen.

To lysrenner; høyde 6m, bredde 2,5 - totalt 30 løpemeter med renner.
Produsert i samarbeid med Haugen Treindustri i Tessungdalen. Oppdragsgiver: Tinn kommune.

GULA HOPPET

2018

GULA HOPPET skulptur ble laget på oppdrag av boligbyggerselskapet Kopparstaden i Falun, Sverige. Laserskåret, lakkert metall. Skulpturen er plassert på NeNoCourt, bydelen Nedre Norslunds nye aktivitetspark, som beboere og oppdragsgiver ville at skulle: ''ge gemenskap, glädje och rörelse''. Den gule skiven er en glad sammenvevning av figurer og symboler på all slags aktivitet som barn, unge og voksne kan oppleve der. HOPP betyr både 'håp' og 'hopp' på svensk. Høyde 4,5m, bredde 2,4m.

STIEN GÅR DIT DU VIL

2021
STIEN GÅR DIT DU VIL. Hoberg skole på Stange.
Stien oppstår etter felles tråkk, men kan forsvinne raskt. Stien er frihet, opplevelse og forflytning i landskapet. Komposisjonen er en abstraksjon over landbrukskommunen Stange, som byr på kultiverte landområder; pløyde jorder, sådde fårer, slåtteenger og dypgrønn skog - folk, grender og tettsteder.
 
Ulldekte, korrugerte tekstilplater i fem farger, krysset av led-slynge.
Oppdragsgiver: Stange kommune, kunstkonsulent Mailind Solvind Mjøen.

AVTRYKK AV ILDSTED

2020

AVTRYKK AV ILDSTED til foajéen i Smedsgården omsorgssenter i Askersund, Ørebro län. Skulpturen er murt opp av 130 håndstøpte, fargede krystall glasstegl fra et glassbruk i Småland. De to teglskjermene står i vinkel og er murt i såkalt forband  - som gjennomskinnelige fargeavtrykk av peiser, gruer og pipeløp som kanskje en gang sto i en beboers hus. Ildstedet har gitt oss varme, sosialt fellesskap og varmeteknisk i infrastruktur. I omsorgsboligene er det ingen ildsteder, så beboerne får et annet glødende samlingspunkt. Glassteglen fanger og farger lyset om dagen og gløder om kvelden. 

Oppdragsgiver: Boligselskapet Länsgården AB, Ørebro.

Replikk

Replikk integrert og bakbelyst i teglvegg.

LAND INBETWEEN

2012

'Land Inbetween' viser lag på lag av det komplekse, mangeslungne og mystiske området som omgir våre byer, 'Mellomlandet', der natur og kultur lekesloss. Den 70x30x40cm store titteboksen er laget av bjerk kryssfinér, med de fem utskårne landskapslagene sydd fast i boksen med lærsnøre og lyst opp. Dioramaet ble kommisjonert og laget til utstillingen 'New Nordic' på Louisiana Museum of Modern Art, og vandret videre til 'Nordic Cool' i Washington DC, Nordic House på Færøyene og '1,2, Tree' i Stockholm. Oppdragsgiver Louisiana Museum of Modern Art, Danmark.

HORISONTRULL

2015

Horisontrull er et mekanisk interaktivt skulptur-par som består av to dreibare metallhjul med halvmåneformede glassinnsatser med keramisk trykk. De to hjulene er plassert i det åpne grøntområdet til to barnehager på Sørenga i Oslo, tidligere en del av Oslo Havne, nå boligområde. Horisontrullene er knyttet til områdets maritime forhistorie, navigasjonsteknologi og havnelivets estetikk.

Du kan justere horisontene ved å dreie på hjulene. Foran hjulene er den en post med bevegelig rundvater. Menneskene har i all tid søkt til horisonten for romlig orientering og navigering. Horisontrull er inspirert av navigasjonsinstrumentet<a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Sekstant"> Sekstantens</a> innfløkte linsesystem, og instrumentets runde horisontspeil, der én halvdel er klart glass, den andre speilbelagt. Ved å justere sekstantens ulike linser og horisontglasset i forhold til himmellegemer (som sola eller månen), kan du regne ut din nøyaktige posisjon. Sekstanten ble tatt i bruk på 1700-tallet.

Horisontrullenes fargede glass er som sekstantens 'solbriller' av farget glass, som lar deg kikke på sola gjennom fargefiltre. Rødt og grønt er navigasjonsfarger på havet.

Oppdragsgiver: Kulturetaten og Omsorgsbygg /Oslo Kommune.

TERRENG 1-7

2019

TERRENG består av 7 bakbelyste glasstrykk til felles mat/samlingssal for barneskole og eldresenter i Karlshamn. Landskapenes blåner, åskammer og horisonter er belagt med fortellinger om sted, forflytning og bevegelse, muligheter og begrensninger. Og er du fra Karlshamn, vil du kjenne deg igjen her og der... Glassenes bredde varierer mellom 2m og 65cm. Glassene er varmeherdet og satt i aluminiumsramme med led-belysning. Oppdragsgiver: Karlshamnsbostäder, kommunalt boligbyggerselskap

utsnitt, Terräng I

utsnitt, Terräng 2

Terräng 3

VIDSYN

2014

Det 200 m2 store fasadeverket 'Vidsyn' ble montert i 2014 på nye Brøttum skole i Ringsaker kommune. 'Vidsyn' vant den lukkede konkurransen etter åpen prekvalifisering. Oppdragsgiver: Ringsaker kommune og KORO Public Art Norway.

De rundt 150 ulike glasspanelene har laminert, varmeherdet glass med keramisk trykk. 'Vidsyn' består av to separate felt på skoleanleggets fasader, og viser et bølgende 'regionalt' fantasilandskap, med utallige 'tablåer' som forteller om restriksjoner og muligheter omgivelsene dine gir, og om veier inn og ut av dette landskapet.

SPINN I og II

2017

SPINN er laget til allrommet i nye Framtia barnehage i Lørenskog, og består av hovedobjekt med mindre replikk i trappehallen. Allrommet er 80m2 stort og 7m under taket. Skulpturen inntar luftrommet. Den 2,5 meter brede skiven er vannskåret, pulverlakkert 12mm aluminium, med 'fjes' av foliert akryl. Formen tar utgangspunkt i de enkle strektegningene barn tryller fram når de skal tegne mennesker. Figuren er abstrahert og repetert, med variasjoner, og danner et sirkulært mønster. Barn i gruppe er dynamiske, lekne, og i bevegelse - Spinn viser enkeltindivider i samhandling. De runde skivene er vinklet ulikt, 'fjesene' har en dikroisk virkning - de skimrer, speiler og skifter farge ettersom lyset forandres og tilskuerens posisjon endres i rommet. Fjesene kaster også farge-skygger på vegger og gulv under solas skiftende gjennomskinn.
Oppdragsgiver: Lørenskog kommune. Foto: Guri Dahl og CK.

SPINN, replikken.

NORWEGIAN FOREST LIGHTS

2007

The very first Norwegian Forest light was lit in 2007. The Norwegian Forest entered the classic Scandinavian tradition of using thin wood veneer for lighting. The double layered 0,9 mm veneer was custom made for the collection, and the assembly done by hand sewing with leather string. The lamps were sold to 20 countries, lighting many homes and public areas with the warm glow of light through wood and cut out forest contours.
In 2020 the lamp was included in permanent collections of Nordenfieldske Kunstindustrimuseum and The Norwegian National Museum of Art, Architecture and Design.

Foto:Colin Eik
 

Foto: Siren Lauvdal for ELLE Deco UK

10METERSKOGEN

2010

'10meterskogen' er utskåret i bjørkefinér; 10x10m trehimling med figurskjærte belysningsfelt og 10m lang krummet og bakbelyst frise. Mellom de sirlig utskårne skogskonturene gjemmer skogens dyr seg, og lyset skaper skygge og dyp. Oppdragsgiver: Storebrand Eiendom og Steen&Strøm. Foto: Simon Skreddernes for magasinet D2 /Dagens Næringsliv. 

 Foto: Simon Skreddernes for D2 /Dagens Næringsliv

VENNIVEGGEN

2015

De fire ulike skulpturene ved Ringsaker Avlastningssenter for barn og unge med alvorlige funksjonsnedsettelser, er laget av frest og polert mineralkompositt, dreid bjørk, og konkave og konvekse stålspeil. Hver skulptur har særegne elementer for taktil og visuell interaksjon med beboerne, som har svært ulike særskilte behov og egenskaper. Det er integrert ulike taktile elementer, tilpasset farge- og kontrastbruk, varierte materialegenskaper og kommuniserende former.

Skulpturene er formet som en triptyk som er nesten helt åpnet. Alle barna og ungdommene som bor ved senteret, har unike egenskaper og liv, som kan utfoldes, overraske og utfordre.

Den største skulpturen (bredde 2,7m) er montert på fasade ved inngangen, de tre andre innendørs.

Oppdragsgiver: Ringsaker kommune. Oktober 2015. Foto: Gunnar Klingwall

KVERVEL I,II og III

2016

KVERVEL (nynorsk for ’virvel’) er et verk av tre vegghengte skulpturer fordelt i vestibyle og trapperom i Valdres Lokalmedisinske Senter på Fagernes. De tre skulpturene er frest ut i minarelmaterial (Corian). Den organiske formen er utledet fra tradisjonssømmens acantusranker, men også mønster i kroppens mikroskopiske indre - den viser bevegelse og vekst. Farger og materialvariasjon reflekterer Valdres’ natur og landskap, fra høy himmel til steingrunn, samtidig som noen kan få assosiasjoner til kropp, helsemateriell og blod. På hovedformen festes tilvekster - eller forbindinger, om du vil - fargeklare stripefelt som peker til brudd og fare, men også behandling og helning. H180cm/ B150cm , D24mm.