Hva bærer jeg med meg

2020

Styrke, endring og sårbarhet. Dette er nøkkelord i Brit Dyrnes sitt kunstnerskap. De keramiske verkene som vises i denne utstillingen har blitt brent i flere omganger, i ulike ovner og med forskjellige temperaturer. Noen er glasert og tilført oksider. Andre står uberørt, sprukket og rå. Leire og mineraler fra flere steder i verden møtes her i sammensmeltning. Redusering, aske og salt. Den kunstneriske prosessen tar materialene gjennom ulike tilstander og uttrykk fra et likt utgangspunkt, hvor kontrasten og spenningen mellom sårbarhet og styrke fungerer som verkenes fellesnevner. Hva holder oss oppe?

De organiske formene som vises her, åpner for fri assosiasjon hos betrakteren. Tolkningsrom. Hva påvirker det vi ser? Hva bærer vi med oss? Også de bruksrelaterte arbeidene, fat og krukker, alluderer til inntrykk utenfor sin egen funksjon. Landskap og stjernetåke om hverandre. Oldtid og tidløshet. Foranderlighet.

Spørsmålet om tingenes foranderlige tilstand har vært et tilbakevendende tema i filosofien siden førsokratisk tid. I antikken postulerte Aristoteles at det allmenne eksisterer som potensielle muligheter i den sansbare verden. Egenskapene ved alt som finnes kan best erkjennes gjennom abstraksjon av form.

Når noe omformes, utvikler seg, vokser eller krymper, realiseres iboende muligheter i det som forandres. Slik kan vi se at det ikke er formene i seg selv som er den foranderlige ting. Formene er bare uttrykte bestanddeler av et potensiale i bevegelse.

Det er få kunstneriske materialer som uttrykker denne tematikken på en like direkte og poetisk måte som keramikk. Leiren som blir brukt i Dyrnes sine arbeider har gjerne et flere tusen år langt forløp, før den hentes ut av jorden og inn i kunstnerens verksted. Her bearbeides, formes og brennes den, og eksisterer slik i en serie av ulike tilstander, sterk og sårbar, hvor hver kontrollerte og tilfeldige endring er like nødvendig som den neste for det endelige resultatet. Hva bærer det med seg?

Fire in the hole

2015

Take Away

2011

Samarbeid med Fotograf Arild Juul. Materiale plast.