Livets Portal, utendørs skulptur for Øygarden kommune

2021

Utendørs skulptur for Øygarden kommune under arbeid, ferdigstilles i juni 2022. Digital skisse produsert av Tina Athari med utgangspunkt i mitt skissemateriell. 

Skulpturen i cortenstål og kunstglass er kompleks og vil ha en diameter på ca. 230 cm, høyde på ca. 210 cm, og dybde på ca. 70 cm. Den vil bli montert ved enden av turløypen ved Grana i Øygarden som en del av satsningen, Perler i Nordsjøløypa. Jeg ønsker å gjøre kunsten mer tilgjengelig og samtidig øke interessen for turgåing gjennom prosjektet.

Skulpturen representerer, livets portal, ett bindeledd mellom fortid og nåtid. Den skal skape rom for refleksjon og kan tolkes på ulike måter. Den kan gi assosiasjoner til regnbuen og referanser til både samhold, inkludering og mangfold, men også skape assosiasjoner til viktig industri i Øygarden som fiske, havbruk og oljeindustrien som nå har fokus på det grønne skiftet. Skulpturens plassering er valgt for å sette fokus på historien som utspilte seg i bygden Telavåg under 2 verdenskrig.

Tidlig 3D skisse tegnet av Tina Athari på bakgunn av mitt skissemateriell. Tengingen ble brukt til søknaden på prosjektet.

Oppdatert 3D skisse av skulpturen, til produksjon av metall strukturen. 

 

Fargeprøver fra arbeidet med eksperimenteringsprosessen. 

Teknisk produksjonsskisse

Bilder fra turen fra Telavåg Skule til Grana i Telavåg hvor skulpturen skal monteres. Ca 45 min lang tur i lett turterreng. Vest for Bergen. 

Plassering av skulpturen, ved havgapet i Grana. Grana ligger ca 45 min gange på Kystpasstur fra Teleavåg skule. Telavåg er en del av Øygarden kommune, ca 45 min kjøring Vest fra Bergen. 

Grana i Telavåg. Utsikt fra hvor skulpturen blir montert.

"Når mørket vil ta overhånd II". Vegginstallasjon.

2021

"Når mørket vil ta overhånd II". Vegginstallasjon bestående av 18 objekter produsert til årsutstillingen for Norske Kunsthåndverkere 2021, Sørlandet Kunstmuseum. Objektene er munnblåst og er ca. 25x25x25 cm, vekt ca. 1.8 kg. pr. verk. Installajonen ble vist i et eget rom på 32 kvadratmeter som ble malt i en mørk gråsvart farge. 

«Når mørket vil ta overhånd II» er en refleksjon over livets skjørhet. Lyset og skimmeret i arbeidene representerer håpet og livet. Mørket og de sykelige fargene som kan skimtes i noen av objektene representerer angst, desperasjon og sykdom.

Objektene er skapt ved å blåse glasset ned i unike, håndknyttede nett av kobbewire, som strammer rundt glasset som et gitter og berøver det fra sin frie form. Kobbernettet er en direkte referanse til hvordan alvorlig sykdom kan ta kontroll over oss og klaustrofobien som er knyttet til den. Med verket ønsker jeg å billedliggjøre uvissheten man lever under ved alvorlig sykdom og hvordan man balanserer på en knivegg mellom håp og total undergang.  

"Når mørket vil ta overhånd II". Vegginstallasjon bestående av 18 objekter produsert til årsutstillingen for Norske Kunsthåndverkere 2021, Sørlandet Kunstmuseum. Objektene er munnblåst og er ca. 25x25x25 cm, vekt ca. 1.8 kg. pr. verk. Installajonen ble vist i et eget rom på 32 kvadratmeter som ble malt i en mørk gråsvart farge. Glass, kobbertård og oppheng i stål. 

"Når mørket vil ta overhånd II". Vegginstallasjon bestående av 18 objekter produsert til årsutstillingen for Norske Kunsthåndverkere 2021, Sørlandet Kunstmuseum. Objektene er munnblåst og er ca. 25x25x25 cm, vekt ca. 1.8 kg. pr. verk. Installajonen ble vist i et eget rom på 32 kvadratmeter som ble malt i en mørk gråsvart farge. Glass, kobbertård og oppheng i stål. 

"Når mørket vil ta overhånd II". Vegginstallasjon bestående av 18 objekter produsert til årsutstillingen for Norske Kunsthåndverkere 2021, Sørlandet Kunstmuseum. Objektene er munnblåst og er ca. 25x25x25 cm, vekt ca. 1.8 kg. pr. verk. Installajonen ble vist i et eget rom på 32 kvadratmeter som ble malt i en mørk gråsvart farge. Glass, kobbertård og oppheng i stål. 

"Når mørket vil ta overhånd II". Vegginstallasjon bestående av 18 objekter produsert til årsutstillingen for Norske Kunsthåndverkere 2021, Sørlandet Kunstmuseum. Objektene er munnblåst og er ca. 25x25x25 cm, vekt ca. 1.8 kg. pr. verk. Installajonen ble vist i et eget rom på 32 kvadratmeter som ble malt i en mørk gråsvart farge. Glass, kobbertård og oppheng i stål. Detaljbilde.

"Når mørket vil ta overhånd II". Vegginstallasjon bestående av 18 objekter produsert til årsutstillingen for Norske Kunsthåndverkere 2021, Sørlandet Kunstmuseum. Objektene er munnblåst og er ca. 25x25x25 cm, vekt ca. 1.8 kg. pr. verk. Installajonen ble vist i et eget rom på 32 kvadratmeter som ble malt i en mørk gråsvart farge. Glass, kobbertård og oppheng i stål. Detaljbilde.

"Når mørket vil ta overhånd II". Vegginstallasjon bestående av 18 objekter produsert til årsutstillingen for Norske Kunsthåndverkere 2021, Sørlandet Kunstmuseum. Objektene er munnblåst og er ca. 25x25x25 cm, vekt ca. 1.8 kg. pr. verk. Installajonen ble vist i et eget rom på 32 kvadratmeter som ble malt i en mørk gråsvart farge. Glass, kobbertård og oppheng i stål. Detaljbilde.

"Når mørket vil ta overhånd II". Vegginstallasjon bestående av 18 objekter produsert til årsutstillingen for Norske Kunsthåndverkere 2021, Sørlandet Kunstmuseum. Objektene er munnblåst og er ca. 25x25x25 cm, vekt ca. 1.8 kg. pr. verk. Installajonen ble vist i et eget rom på 32 kvadratmeter som ble malt i en mørk gråsvart farge. Glass, kobbertård og oppheng i stål. Detaljbilde.

"Når mørket vil ta overhånd II". Vegginstallasjon bestående av 18 objekter produsert til årsutstillingen for Norske Kunsthåndverkere 2021, Sørlandet Kunstmuseum. Objektene er munnblåst og er ca. 25x25x25 cm, vekt ca. 1.8 kg. pr. verk. Installajonen ble vist i et eget rom på 32 kvadratmeter som ble malt i en mørk gråsvart farge. Glass, kobbertård og oppheng i stål. Detaljbilde.

"Når mørket vil ta overhånd II". Vegginstallasjon bestående av 18 objekter produsert til årsutstillingen for Norske Kunsthåndverkere 2021, Sørlandet Kunstmuseum. Objektene er munnblåst og er ca. 25x25x25 cm, vekt ca. 1.8 kg. pr. verk. Installajonen ble vist i et eget rom på 32 kvadratmeter som ble malt i en mørk gråsvart farge. Glass, kobbertård og oppheng i stål. Detaljbilde.

Separatutstilling ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum

2019

Lysglimt,- en hyllest til en mor:

Min separatutstilling «Lysglimt - en hyllest til en mor», ble oppført ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum i 2019. 

Utstillingen som fylte 150 kvadrat og 7 meter takhøyde, var ett resultat av mange års arbeid med temaet. 

Jeg brukte lyset som metafor både i arbeidene og i utstillingen i sin helhet. Lyset representerer håpet og livet, mens mørket i rommet og de sykelige fargene som bl.a. kan skimtes i verket «Når mørket vil ta overhånd», representerer en angst og depresjon i forbindelse med alvorlig sykdom og traumer

Til høyre, «The Cycle of Life”. Bestående av rundt 300 håndlagde glass spiraler formet fra flytende glass. Hengende i wire fra tak. Stor speilflate på gulv som skaper en dybde i verket og visuelt trekker betrakteren ned i dypet. Midt i bildet: «En barndoms sommerdag I og II. Munnblåst glass, messing oppheng, og speilflater. Til venstre i bildet: «Passages». Base av tre med skogbunn dekke, skulpturelt glass objekt fra serien Elixir of Life", og ca. 200 vannjet kuttede glass sommerfugler, hengende fra wire.

Til venstre; "Når mørket vil ta overhånd", 28 munnblåste glass skulpturer, blåst ned i ett nett av kopperwire. Midt i bildet; "Fragile", skulpturelt objekt, hengende fra taket. Arbeidet er ekstremt skjørt og skapt ved å «dryple» flytende glass over en metallform. Til høyre; "Passages"

"Når mørket vil ta overhånd". Vegginstallasjon.

2019

«Når mørket vil ta overhånd", består av 28 munnblåste skulpturer og dekker en veggflate på 6x3 meter.  Verket var en del av utstillingen min, «Lysglimt - en hyllest til en mor». Objektene er skapt ved å blåse glasset ned i unike, håndknyttede nett av koppewire, som strammer rundt glasset som ett gitter og berøver det fra sin frie form. Skulpturene er alle ulik i form, størrelse og farge, og mange har en glans /lyster i overflaten som jeg oppnår ved å bruke en unik type glassfarge og varmeteknikk. Med dette verket ønsket jeg å gjenskape kreftens kontroll over oss og klaustrofobien som vi kjente på.

«Når mørket vil ta overhånd "

"Når mørket vil ta overhånd."

"Når mørket vil ta overhånd."

"Passages", gassinstallasjon.

2019

«Passages», var en del av min separtutstilling, "Lysglimt - en hyllest til en mor". Passages ble montert i tre ulike varianter. Passages I, II og III. Felles for dem var de vannjett kuttede sommerfuglene. "Passages I", besto av en base av tre med skogbunn dekke, skulpturelt glass objekt fra serien, «Elixir of Life», og ca. 200 vannjet kuttede glass sommerfugler, hengende fra wire.

Tittelen refererer til overganger i livet, fra ett stadiet til ett annet, eller fra sluttfasen i livet til det som måtte komme etter. Sommerfuglene er for meg en metafor til sjelen som får slippe fri fra smertene. Personlig ønsker jeg at betrakteren skal tolke verket og utstillingen i sin helhet avhengig av sitt ståsted. Verket kan representere fødsel, overgang fra barn til voksen, eller sluttfasen i livet. Jeg ønsker med, "Passages" å skape ett eventyraktig/drømmende og intimt uttrykk, som kan gjenspeile til sjelen som forlater kroppen.

"Passages."

"Passages."

"Passages."

Passages."

"Passages."

"Passages."

"The Cycle of Life."

2019

«The Cycle of Life”, ett av arbeidene ved min utstilling, "Lysglimt, - en hyllest til en mor".  Bestående av rundt 300 håndlagde glass spiraler formet fra flytende glass. Hengende i wire fra tak. Stor speilflate på gulv som skaper en dybde i verket og visuelt trekker betrakteren ned i dypet.

"The Cycle of Life."

«The Cycle of Life.” Detaljebilde.

"The Cycle of Life."

"The Cycle of Life."

Skulpturelle objekter, innstallasjon, arbeid under utvikling til Sogn og Fjordane Kunstmuseum

2018

Kobbertrådskulpturer, veggbaserte. Ca 30 skulpturer i denne serien vil bli satt sammen til en vegg til gulv installasjon som vil utgjøre en del av min separatutstilling ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum med åpning i februar 2019. Dette verket er ikke ferdig men bildene viser en del av utviklingen av arbeidet.

Skulpturelle objekter, innstallasjon, arbeid under utvikling til Sogn og Fjordane Kunstmuseum II

2018

Enkeltarbeider som er ferdigblåste, ett utvalg av disse vil utgjøre en av innstallasjonene i min serperatutstilling ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum

Skulpturelle objekter, innstallasjon, arbeid under utvikling til Sogn og Fjordane Kunstmuseum III

2018

Skulpturell Belysning

2007

Elixir of Life, serien

2012

Elixir of Life er inspirert av magi og alkymi, hvorav tittelen som på norsk er oversatt til livets vann. Alkymi, den vises sten, magiske ritualer og overtro er inspirasjonskilden bak serien. Jeg har studert objekter brukt i ”magiske” ritualer i ulike kulturer og sett på hvordan objektene får en opphøyet verdi og status gjennom år med bruk og tilbedelse. Slike objekter får nærmest en indre glød og utstråling, noe som jeg prøver å gjenskape i Elixir of life objektene. Arbeidene i serien er frihåndsblåste, skulpturelle objekter. Noen av dem er forgylt med bladgull mens andre er belagt med "rust".

Skulpturer

2015

Mine siste arbeider er en serie frihåndsblåste skulpturelle arbeider hvor jeg blåser glasset ned i et nett som jeg lager i kobbertråd. Her leker jeg med glassets egenskaper og prøver å styre det mindre enn det jeg vanligvis bruker. Overflaten på arbeidene blir siden "redusert" slik at de får en overflate litt som perlemor. Det er bare noen få farger som vil gi denne effekten så dette er nok en lek med glassets egenskaper.

Perception of Density

2007

Jeg har arbeidet med, "Perception of Density", serien siden 2007, da jeg utviklet de første arbeidene i serien som en del av min Masterutstilling ved Sunderland University. Jeg har siden videreutviklet serien og lager fremdeles nye arbeider som ligger innunder denne serien. Serien er for meg, en lek med form og persepsjon. Perception of Density er direkte oversatt, "oppfattelse av letthet/form". Noen arbeider er fylt med isoporkuler, andre med tråd, noen er tomme, noen er blåst i farget transparent glass. Det er fascinerende å eksperimentere med hvordan dette endrer betrakterens oppfattelsen av formen.

Retrofat, Zoo

2011

Brukskunst

2010

Her har jeg samlet et utvalg brukskunst arbeider. Det er arbeider som er laget fra 2007-2015.