"Livets Portal", utendørs skulptur for Øygarden kommune. Foto Alf Alden.

2022

Skulpturen ble ferdigstilt i september 2022 og er en del av Perler i Nordsjøløypene prosjektet for Øygarden kommune. Den er montert ved havgapet på Grana i Telavåg.

«Livets Portal» er konstruert i cortenstål og kunstglass har en diameter på ca. 230 cm, høyde på ca. 210 cm, og dybde på ca. 70 cm.  Jeg ønsker å gjøre kunsten mer tilgjengelig og samtidig øke interessen for turgåing gjennom prosjektet.

Skulpturen representerer, livets portal, ett bindeledd mellom fortid og nåtid. Den skal skape rom for refleksjon og kan tolkes på ulike måter. Den kan gi assosiasjoner til regnbuen og referanser til både samhold, inkludering og mangfold, men også skape assosiasjoner til viktig industri i Øygarden som fiske, havbruk og oljeindustrien som nå har fokus på det grønne skiftet.

Plassering er valgt for å sette fokus på historien som utspilte seg i bygden Telavåg under 2 verdenskrig.

kulpturen er støttet av MultiTECH Quality & Services som også har bygget stålstrukturen. Andre sponsorer er GC Rieber Fondene, Vestland Fylkeskommune, Telavåg Fiskeoppdrett, CCB, Sartor Holding og Sørbø Industribeslag.

Filmdokumentar av Penelope Larsen. 

 

Livets Portal. Foto Alf Alden.

Livets Portal. Foto Benedicte Telle.

Livets Portal, utendørsskulptur for turløype i Øygarden kommune. Lokasjon Grana i Telavåg. Foto Benedicte Telle

Livets Portal, Foto Alf Alden.

Livets Portal. Foto Alf Alden.

Livets Portal, Foto Bente Vabø

Livets Portal. Foto Benedicte Telle.

Livets Portal. Foto @james.b.no

Livets Portal. Foto Rune Meyer Berentsen.

Livets Portal, Foto Tove Helen Midttveit.

Livets Portal, turgåere ved lokasjonen like etter montering. Foto Marianne Jonsson.

 

Oppdatert 3D skisse av skulpturen, til produksjon av metall strukturen. 

 

Fargeprøver fra arbeidet med eksperimenteringsprosessen. 

Teknisk produksjonsskisse

Bilder fra turen fra Telavåg Skule til Grana i Telavåg hvor skulpturen er montert. Ca 40 min gange i lett turterreng hver vei. Vest for Bergen. 

Plassering av skulpturen, ved havgapet i Grana. Grana ligger ca 45 min gange på Kystpasstur fra Teleavåg skule. Telavåg er en del av Øygarden kommune, ca 45 min kjøring Vest fra Bergen. 

Grana i Telavåg. Bilde av lokasjon før skulpturen er montert.

Tidlig 3D skisse tegnet av Tina Athari på bakgunn av mitt skissemateriell. Tengingen ble brukt til søknaden på prosjektet.

"Livets Portal", Videodokumentar av skapelsen av skulpturen

2022

En kort videodokumentar som følger skapelsen av skulpturen fra skissestadie til montering i turløyen på Grana, Telavåg. Man får et lite innblikk i produksjonen av glasset i mitt verksted på Askøy, produksjon av stålstrukturen ved MultiTECH på Ågotnes og til slutt monteringen av skulpturen som blir fraktet ut med helikopter. 

Skulpturen er støttet av MultiTECH Quality & Services, GC Rieber Fondene, Vestland Fylkeskommune, Telavåg Fiskeoppdrett, CCB, Sartor Holding og Sørbø Industribeslag. Filmdokumentar av Penelope Larsen. 

Videopresentasjon av, "Pusterommet", utsmykning forslag for Helse Førde.

2022

En kort videopresentasjon av mitt utsmykningsforslag for Helse Førde. Lokasjon for utsmykningen var en glassbro på 10 meter lengde som går over 5 etasjer og som knytter sammen nytt og eksisterende sykehusbygg. Broen har en glassfasade på ca. 180 kvadratmeter fordelt på nord og sørsiden. 

Mitt designforslag innebar å kle interiørglasset i broens sørside med dichroic glassfilm som har et fargeskiftende filter. Jeg planla også å skjære ut ord i filmen basert på et forprosjekt ved sykehuset. Jeg ønsket å be pasienter, pårørende og ansatte, (med ulik alder og bakgrunn), om å foreslå ord som for dem definerer lykke/glede. 

I broens nordside planla jeg å montere ca. 200 håndlagde glass sommerfugler i svakt fargeskiftende glass. Disse ville bli montert hengende fra tynn wire og beskyttet bak en glassplate fra gulv til tak. Totalt ville det vært ca. 1000 glass sommerfugler i broen som samlet ville oppleves som en sommerfugl sverm. 

Ved å kombinere glass sommerfuglene med den dichroic filmen ønsket jeg å skape et drømmeaktig og positivt ladet miljø, et pusterom og en motvekt til en travel og ofte vanskelig sykehushverdag. 

Visulisering skisser av Annika Paige. 

"Pusterommet", utsmykning forslag til større kunstprosjekt for Helse Førde.

2022

Utsmykning forslag for Helse Førde. Lokasjon for utsmykningen var en glassbro på 10 meter lengde som går over 5 etasjer og som knytter sammen nytt og eksisterende sykehusbygg. Broen har en glassfasade på ca. 180 kvadratmeter fordelt på nord og sørsiden. 

Visulisering skisser av Annika Paige. 

Visualisering av mitt utsmyking forslag for glassbroen som knytter sammen nytt og eksisterende sykehusbygg, Helse Førde. Dichoric film med utskjært typografi på sørsiden av broen og håndlagde glass sommerfugler hengende bak glass på nordsiden. 

Utsmykningsforslaget, "Pusterommet", for Helse Førde. 

Visualisering av fasaden, "Pusterommet", utstmykningforslag for Helse Førde.

"Når mørket vil ta overhånd II". Vegginstallasjon.

2021

"Når mørket vil ta overhånd II". Vegginstallasjon bestående av 18 objekter produsert til årsutstillingen for Norske Kunsthåndverkere 2021, Sørlandet Kunstmuseum. Objektene er munnblåst og er ca. 25x25x25 cm, vekt ca. 1.8 kg. pr. verk. Installajonen ble vist i et eget rom på 32 kvadratmeter som ble malt i en mørk gråsvart farge. 

«Når mørket vil ta overhånd II» er en refleksjon over livets skjørhet. Lyset og skimmeret i arbeidene representerer håpet og livet. Mørket og de sykelige fargene som kan skimtes i noen av objektene representerer angst, desperasjon og sykdom.

Objektene er skapt ved å blåse glasset ned i unike, håndknyttede nett av kobbewire, som strammer rundt glasset som et gitter og berøver det fra sin frie form. Kobbernettet er en direkte referanse til hvordan alvorlig sykdom kan ta kontroll over oss og klaustrofobien som er knyttet til den. Med verket ønsker jeg å billedliggjøre uvissheten man lever under ved alvorlig sykdom og hvordan man balanserer på en knivegg mellom håp og total undergang.  

"Når mørket vil ta overhånd II". 

"Når mørket vil ta overhånd II". 

"Når mørket vil ta overhånd II". 

"Når mørket vil ta overhånd II". 

"Når mørket vil ta overhånd II".

"Når mørket vil ta overhånd II". 

"Når mørket vil ta overhånd II". 

"Når mørket vil ta overhånd II". 

"Når mørket vil ta overhånd II". 

Separatutstilling ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum

2019

Lysglimt,- en hyllest til en mor:

Min separatutstilling «Lysglimt - en hyllest til en mor», ble oppført ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum i 2019. 

Utstillingen som fylte 150 kvadrat og 7 meter takhøyde, var ett resultat av mange års arbeid med temaet. 

Jeg brukte lyset som metafor både i arbeidene og i utstillingen i sin helhet. Lyset representerer håpet og livet, mens mørket i rommet og de sykelige fargene som bl.a. kan skimtes i verket «Når mørket vil ta overhånd», representerer angst og depresjon i forbindelse med alvorlig sykdom og traumer

Til høyre, «The Cycle of Life”. Bestående av rundt 300 håndlagde glass spiraler formet fra flytende glass. Hengende i wire fra tak. Stor speilflate på gulv som skaper en dybde i verket og visuelt trekker betrakteren ned i dypet. Midt i bildet: «En barndoms sommerdag I og II. Munnblåst glass, messing oppheng, og speilflater. Til venstre i bildet: «Passages». Base av tre med skogbunn dekke, skulpturelt glass objekt fra serien Elixir of Life", og ca. 200 vannjet kuttede glass sommerfugler, hengende fra wire.

Til venstre; "Når mørket vil ta overhånd", 28 munnblåste glass skulpturer, blåst ned i ett nett av kopperwire. Midt i bildet; "Fragile", skulpturelt objekt, hengende fra taket. Arbeidet er ekstremt skjørt og skapt ved å «dryple» flytende glass over en metallform. Til høyre; "Passages"

"Når mørket vil ta overhånd". Vegginstallasjon.

2019

«Når mørket vil ta overhånd", består av 28 munnblåste skulpturer og dekker en veggflate på 6x3 meter.  Verket var en del av utstillingen min, «Lysglimt - en hyllest til en mor». Objektene er skapt ved å blåse glasset ned i unike, håndknyttede nett av koppewire, som strammer rundt glasset som ett gitter og berøver det fra sin frie form. Skulpturene er alle ulik i form, størrelse og farge, og mange har en glans /lyster i overflaten som jeg oppnår ved å bruke en unik type glassfarge og varmeteknikk. Med dette verket ønsket jeg å gjenskape kreftens kontroll over oss og klaustrofobien som vi kjente på.

«Når mørket vil ta overhånd "

"Når mørket vil ta overhånd."

"Når mørket vil ta overhånd."

"Passages", gassinstallasjon.

2019

«Passages», var en del av min separtutstilling, "Lysglimt - en hyllest til en mor". Passages ble montert i tre ulike varianter. Passages I, II og III. Felles for dem var de vannjett kuttede sommerfuglene. "Passages I", besto av en base av tre med skogbunn dekke, skulpturelt glass objekt fra serien, «Elixir of Life», og ca. 200 vannjet kuttede glass sommerfugler, hengende fra wire.

Tittelen refererer til overganger i livet, fra ett stadiet til ett annet, eller fra sluttfasen i livet til det som måtte komme etter. Sommerfuglene er for meg en metafor til sjelen som får slippe fri fra smertene. Personlig ønsker jeg at betrakteren skal tolke verket og utstillingen i sin helhet avhengig av sitt ståsted. Verket kan representere fødsel, overgang fra barn til voksen, eller sluttfasen i livet. Jeg ønsker med, "Passages" å skape ett eventyraktig/drømmende og intimt uttrykk, som kan gjenspeile til sjelen som forlater kroppen.

"Passages."

"Passages."

"Passages."

Passages."

"Passages."

"Passages."

"The Cycle of Life."

2019

"The Cycle of Life", var et av arbeidene jeg produserte til min utstilling, "Lysglimt, - en hyllest til en mor".  Verket består av rundt 300 håndlagde glass spiraler formet fra flytende glass. Spiralene er er montert hengende fra wire med en stor speilflate på gulvet like under. Dette skaper en illusjon av dybde og betrakteren kan få en følelse av å bli trukket ned i dypet.

"The Cycle of Life."

«The Cycle of Life.” Detaljebilde.

"The Cycle of Life."

"The Cycle of Life."

Videobasert kunstkritikk, "Lysglimt- en hyllest til en mor"

2019

Klikk på vimeolinken for å se kunstkritikk av min utstilling: "Lysglimt, -en hyllest til en mor". Sogn og Fjordane Kunstmuseum 23.02.-07.04.2019)

Hans Jakob Reite forteller om sine inntrykk av ustillingen. Film: Alf Vidar Snæland.

"Elixir of Life", serien

2015

"Elixir of Life", er inspirert av magi og alkymi, hvorav tittelen som på norsk er oversatt til livets vann. Alkymi, den vises sten, magiske ritualer og overtro er inspirasjonskilden bak serien. Jeg har studert objekter brukt i ”magiske” ritualer i ulike kulturer og sett på hvordan objektene får en opphøyet verdi og status gjennom år med bruk og tilbedelse. Slike objekter får nærmest en indre glød og utstråling, noe som jeg prøver å gjenskape i, "Elixir of life", objektene. Arbeidene i serien er frihåndsblåste, skulpturelle objekter. 

Utgangspunktet for disse arbeidene var en serie mindre flasker og beholdere som ble produsert som en del av min BA grad ved Surrey Institute of Art and Design i 2004. Sotheby's tok kontakt med meg på min avgangsutstilling og ønsket å vise større arbeider i denne serien på en gruppe utstilling. Med dette ble arbeidene skalert opp og videreutviklet. De har siden blitt vist i inn og utland, og er laget i flere opplag, hvor alle er unike.  

Størrelsen varierer fra H: 15-25 cm og D: 15-19 cm. Vekt ca. 5 kg. Grunnet vekten på objektene blir disse skulpturene produsert i Sverige i samarbeid med Micke Johansson hvor vi arbeider i et team på 3 personer for å lage dem. De er en hel del tyngre når de blir blåst. Når arbeidene er nedkjølt blir en god del av glasset saget bort, så blir objektene slipt og polert og til sist ofte forgyllet, forsølvet, og noen får et interiør av fint jernstøv som blir behandlet for å ruste. 

 

 

"Enclosed Space", -vegg baserte objekter.

2021

Veggbasert verk i serien, "Enclosed Space", vist ved gruppeutstillingen Natural Nuances ved Verftet, Bergen 2021.

Gruppeutstilling, Natural Nuances, ved Verftet. Munnblåste objekter i serien, "Enclosed Space", veggbasert

Enclosed space

2022

Arbeidene ble produsert ved å blåse ned i håndknyttede nett av kobberwire. Kobberwiren i arbeidene representerer fysiske og psykiske utfordringer man møter i livet, som kan oppleves som et nett man føler seg fanget i. Det perlemoraktige glasset som tyter ut gjennom nettet, representerer for meg livsgnisten og kampen mot de utfordringene som livet kan by på. Produksjonen har utspring i mine opplevelser rundt min mors kreftsykdom i 2011. De første objektene i denne serien ble produsert i 2015. 

Skulpturelle objekter, tidlige arbeider, "Enclosed Space", serien.

2015

Skulpturell Belysning

2007

Et utvalg belysningsprosjekter. Blomsterlampen, "Daisy", ble produsert som en del av mitt eksamensarbeid etter min 3 årige tekniske glassblåser utdannelse ved Glasskolan Kosta, Sverige i 2004. De andre lampene, "Sugarspin" og "Reflections", ble produsert som en del av mitt MA eksamensarbeid ved Sunderland University, UK, i 2007. 

"Perception of Density"

2007

Jeg har arbeidet med, "Perception of Density", serien siden 2007, da jeg utviklet de første arbeidene i serien som en del av min Masterutstilling ved Sunderland University. Jeg har siden videreutviklet serien og lager fremdeles nye arbeider som ligger innunder denne serien. Serien er for meg, en lek med form og persepsjon. Perception of Density er direkte oversatt, "oppfattelse av letthet/form". Noen arbeider er fylt med isoporkuler, andre med tråd, noen er tomme, noen er blåst i farget transparent glass. Det er fascinerende å eksperimentere med hvordan dette endrer betrakterens oppfattelsen av formen og dens volum.

Et innblikk i glass produksjonen av verket, "Når mørket vil ta overhånd".

2018

Et innblikk i produksjonen min ved S12 Galleri og Verksted hvor jeg ble tildelt kunstneropphold for å produsere arbeid til min separatutstilling, "Lysglimt- en hyllest til en mor". Bildene viser produksjon av prototyper og ideutvikling for innstallasjon, "Når møret vil ta overhånd", som ble ferdigstilt i 2019. 

Et innblikk i produksjonen av, "Når mørket vil ta overhånd", for Sogn og Fjordane Kunstmuseum.

2018

Munnblåste skulpturelle objekter. Bildene viser arbeidet med prototyper og ideutvikling for innstallasjon, "Når møret vil ta overhånd", som ble ferdigstilt i 2019. 

"The Cycle of Life", resarch og prototyper for arbeid til separatutstilling ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum III

2018

Glass spiraler, tester og prototyper for installasjonen, "The Cycle of Life" til separatutstillingen, "Lysglimt, - en hyllest til en mor".

"Retrofat, Zoo"

2011

Munnblåste objekter. Glass og ready mades. Fatene er ca 30 cm i diameter. 

Brukskunst

2010

Her har jeg samlet et utvalg brukskunst arbeider. Arbeidene er produsert fra 2007-2015.

Elixir of Life, 2003

2003

Et utvalg av de første arbeidne i, "Elixir of Life", serien. Dette er små beholdere med en diameter på ca 10 cm. Objektene er utgangspunktet for de større skulpturelle arbeidene i, "Elixir of Life", serien som jeg har produsert i et lite opplag på rundt 20 objekter hvert 3-5 år. 

Elixir of Life objektene er frihåndsblåste og har et interiør som er forgyllet eller forsølvet og i noen tifeller har jeg brukt jernstøv og skapt en rusten overflate i interiøret. I et par av objektene har jeg eksperimentert med electroplating og et tykkere lag med ekte sølv i skålene. 

Elixir of Life, tidlig produksjon, 2003.